Hyppää pääsisältöön

Ritva Nätkin

tuntiopettaja
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoiteritva.natkin [at] tuni.fi
puhelinnumero+358503186172

Oma esittely

Toimin sosiaalipolitiikan yliassistenttina Tampereen yliopistossa ja olen myös sosiaalipolitiikan dosentti. Tutkimusalani on perhetutkimus, joka on muuntunut moniin teemoihin kohta 40 vuotta kestäneen tutkimusurani aikana. Olen tutkinut erityisesti äitiyttä (väitöskirja v. 1997) sekä sukupuolten välisiä suhteita, perheen käsitettä ja sukupolvisuhteita. Olen antanut niihin liittyvää opetusta ja tehnyt oppimateriaalia. Olen myös ohjannut ja tarkastanut aiheisiin liittyviä väitöskirjoja ja muita opinnäytteitä.

Tutkimusaiheitani ovat olleet opiskelijaäitiys, äitiys- ja väestöpolitiikka, sukupuolten väliset suhteet alkoholikulttuurissa, riippuvuusongelmat perheissä, perhetyö, aikuisten lasten vanhemmuus, isovanhemmuus sekä perheen tulevaisuusvisiot. Olen myös sivunnut kansalaisjärjestöjen roolia hyvinvoinnin tuottamisessa näiden kysymysten tiimoilta. Uusimmat julkaisuni liittyvät opiskelijoiden kuvittelemiin perheen ja sukupolvisuhteiden tulevaisuusvisioihin Suomessa ja Virossa. Nyt käynnistän tutkimusta liittyen rahaan, perheisiin ja sukupolvisuhteisiin. Sukupolvien välinen varainsiirto on tutkimaton teema sosiaalipolitiikassa.

Perheen tulevaisuusvisioista on julkaistu seuraavat artikkelit:

- Journal of Comparative Family Studies 2016

https://utpjournals.press/doi/abs/10.3138/jcfs.47.1.27

- Gerontologia 2018

https://journal.fi/gerontologia/article/view/75933

- Idäntutkimus 2019

https://journal.fi/idantutkimus/article/view/87291

- Yhteiskuntapolitiikka 2022

https://www.julkari.fi/handle/10024/144236