Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Olen Tampereen julkisoikeuden oppiaineen yliopistonlehdori.
Aikaisemmin olen työskennellyt muun muassa julkisoikeuden yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa, erityisasiantuntijana oikeusministeriössä ja asiantuntijatehtävissä opetus- ja kulttuuriministeriössä. Tämän lisäksi olen toiminut yliopistotutkijana useissa eri hankkeissa. Tällä hetkellä johdan Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) Deca-tutkimushankkeen (linkki alla) osahanketta.

Oppiarvoni on oikeustieteen tohtori ja minulla on viestintäoikeuden dosentin arvo Helsingin yliopistossa.
Tampereen yliopistossa olen toiminut määräaikaisena yliopistonlehtorina vuosina 2015-2020 ja vakituisena yliopistonlehtorina syksystä 2022 alkaen.

Akatemian lisäksi olen toiminut erilaisissa asiantuntijatehtävissä niin lainsäädäntötyössä, eduskunnan valiokunnissa kuin julkisessa keskustelussa.

Työtehtävät

Julkisoikeuden alaan kuuluva tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus.
Tällä hetkellä opetan syksyllä 2023 alkavaa graduseminaaria ja vastaan hallinto-oikeuden syventävistä opinnoista. Jatkokoulutuksessa toimin väitöskirjan tekijöiden ohjaajana.

Osaamisalueiden kuvaus

Tutkimusprofiilini on viestintäoikeuden ja valtiosääntöoikeuden tutkija. Olen opettanut oikeusteoriaa, tekijänoikeutta, valtiosääntöoikeutta ja hallinto-oikeutta. Olen tehnyt paljon yhteistyötä esimerkiksi viestinnän tutkijoiden kanssa, mutta myös esimerkiksi kirjallisuuden tutkijoiden kanssa. Tapani tehtä tutkimusta on usein monitieteistä ja olen ollut mukana useissa monitieteisissä tutkimushankkeissa. Tutkimusaiheeni ovat liittyneet myös oikeusteoriaan, oikeushistoriaan, vero-oikeuteen ja oikeusmaantieteeseen. 

Tällä hetkellä erityisen kiinnostuksen kohteeni ovat internetin alustoihin liittyvät kysymykset julkisuuden, sääntelyn ja oikeusvaltion näkökulmista.

Uusimmat julkaisut