Henkilöprofiili

Riikka Miettinen

tutkijatohtori, historia
Sub unit: Historia ja filosofia |
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Oma esittely

Tutkijatohtori Kokemuksen historian huippuyksikössä (Centre of Excellence in History of Experiences, HEX) https://research.uta.fi/hex-fi/

Vuosina 2017–2019 myös Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa ”Vammaisuuden vaiettu historia. Identiteetti, osallisuus, yhteiskunta”. Lisätietoja: http://www.vammaishistoria.fi/

Lisätietoja ja muuta tieteellistä toimintaa:
academia.edu ja Solecris 

Työtehtävät

Suomen Akatemian tutkijatohtori (2018-2021)

Osaamisalueiden kuvaus

Uuden ajan alun (n. 1500-1800) Suomi ja Ruotsi
Mielisairaiden ja vammaisten historia
Maaseudun tilattomat
Vaivaishoidon historia
Itsemurhien historia
Oikeus- ja rikoshistoria
Tuomiokirjat
Suurvalta-ajan sosiaali-, kulttuuri- ja uskontohistoria

Vastaanottoajat

Sopimuksen mukaan.