Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Tutkimus

Työskentelen tutkijatohtorina Tampereen yliopiston tutkijakollegiumissa ja Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikössä. Hankkeessani ”Gender, Experience and Ambivalent Nationalism in Nineteenth-century Finland” tutkin yhteiskunnallisesti ja kansallisesti aktiivisten naisten ja miesten verkostoja 1800-luvun puolivälin Suomessa. Paneudun erityisesti nationalismin sukupuolittuneesta kokemuksesta ja sen ristivedoista. Tarkastelen rinnakkain toimijoiden henkilökohtaisia aineistoja, kuten kirjeitä, sekä organisaatioiden asiakirjoja. Metodologisesti olen kiinnostunut kerronnallisista ja hermeneuttisista lähestymistavoista. Olen Historiallisen Aikakauskirjan toimituskunnan jäsen.

Väitöksen (2019) jälkeen olen työskennellyt projektitutkijana, koordinaattorina ja post doc -tutkijana Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikössä sekä vuoden verran vierailevana tutkijana Max Planck -instituutin tunteiden historian tutkimuskeskuksessa Berliinissä. Tampereen yliopistossa tarkastetussa väitöskirjassani tutkin, miten lähisuhteet ja kansallisuusaate limittyivät Tengströmin yliopistoperheessä 1800-luvun puolivälin Suomessa. Ryhmäbiografisen tutkimuksen tärkein lähdeaineisto oli perhepiirin keskinäinen kirjeenvaihto, jota analysoin relationaalisena, kokemuksellisena kerrontana. Keskeisiä näkökulmia olivat tunteet ja sukupuoli. Tutkimus nostaa esiin henkilökohtaiset tunteet ja sosiaaliset suhteet kansallisen aatteen käyttövoimana ja vastavuoroisesti aatteen minuuksien ja tunnesuhteiden muovaajana sekä naisten että miesten kohdalla.

Julkaisuja

The Narrative Construction of Experience. Digital Handbook of the History of Experience. Research Council of Finland’s Centre of Excellence in the History of Experiences, 2023.

Emotions and Nationalism. In Katie Barclay & Peter Stearns (toim.), The Routledge History of Emotions in the Modern World. Routledge 2022, 407–422.

Äidittömät, isättömät, sukuun naidut: Tunteissa tehty 1800-luvun perhe. Suomen Historiallinen Seura, blogisarja. 

Eiranen, Reetta; Hatavara, Mari; Kivimäki, Ville; Mäkelä, Maria & Toivo, Raisa Maria (toim.). Theme issue 'Narrative and Experience'. Scandinavian Journal of History 47 (1), 2022.  

Eiranen, Reetta; Hatavara, Mari; Kivimäki, Ville; Mäkelä, Maria & Toivo, Raisa Maria. Narrative and Experience: Interdisciplinary Methodologies between History and Narratology. Scandinavian Journal of History 47 (1), 2022.  

Personal Nationalism in a Marital Relationship: Emotive and Gendering Construction of National Experience in Romantic Correspondence. Teoksessa Ville Kivimäki, Sami Suodenjoki & Tanja Vahtikari (toim.), Lived Nation as the History of Experiences and Emotions in Finland, 1800–2000. Palgrave, Lontoo 2021, 85–108.  

Sociability and networks: The Saturday Society and the Kruununhaka Circle. Teoksessa Joep Leerssen (toim.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, 2021. 

Saumattomat tunnesiteet 1800-luvun sivistyneistöperheessä. Teoksessa Johanna Ilmakunnas & Anu Lahtinen (toim.) Perheen jäljillä. Perhesuhteiden moninaisuus Pohjolassa 1400–2020. Vastapaino, Tampere 2021, 211–239. 

Lähisuhteet ja nationalismi. Aate, tunteet ja sukupuoli Tengströmin perheessä 1800-luvun puolivälissä. Tampereen yliopiston väitöskirjat 79, Tampere 2019. 

Emotional and Social Ties in the Construction of Nationalism. A Group Biographical Approach to the Tengström Family in nineteenth-century Finland. Studies on National Movements 4, 2019.  

Fennomania. Teoksessa Joep Leerssen (toim.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Volume 2. Amsterdam University Press, Amsterdam 2018, 878–879.

Kurotus narrativismin jälkeiseen aikaan. niin & näin. Filosofinen aikakauslehti 2/2017, 142–143. (Kirja-arvio teoksesta Historian teoria, Vastapaino 2016.)

Kirjeet ajan ja paikan tunteikkaina ylittäjinä. niin & näin. Filosofinen aikakauslehti 2/2016, 43–46.

Anna tutkimuksesi lentää vapaana – Open Library of Humanities. niin & näin. Filosofinen aikakauslehti 1/2016, 78–79. 

The Narrative Self: Letters and Experience in Historical Research. Teoksessa Karin Koehler & Kathryn McDonald-Miranda (toim.) Private and Public Voices: An Interdisciplinary Approach to Letters and Letter Writing. Oxford: Inter-Disciplinary Press 2015, 77–99.

Lähisuhteisiin kietoutunut kansallisuusaate. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti 2015.

Rakastuin väitöskirjaani. Hybris 1/2015. 

Kirjeet kohtauspaikkoina. Ihanne ja eletty todellisuus Jeanette ja J. V. Snellmanin välisessä kirjeenvaihdossa. Sukupuolentutkimus– Genusforskning 2/2014, 5–17. 

Kruununhaan piiri: Ryhmäbiografia ja fennomaaninen verkosto. Ennen ja nyt. Historian tietosanomat 2/2014.  

Letters and Experience in Historical Research. Teoksessa Shuhua Chen & Amanda Kelley (toim.) Approaching Letters and Letter Writing. Oxford: Inter-Disciplinary Press 2014, 87–98.

Suomalaiset kansallista tarinaa kertomassa. Lähde - historiatieteellinen aikakauskirja 2013, 192–199.

Tutkimusyksikkö

Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikkö (HEX)