Henkilöprofiili

Reetta Eiranen

apurahatutkija, post doc -tutkimus
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Historia,filosofia ja kirjallisuus
Reetta Eiranen

Oma esittely

Työskentelen tällä hetkellä vierailevana tutkijana Max Planck -instituutin tunteiden historian tutkimuskeskuksessa Berliinissä.

Tutkimus

Tampereen yliopistossa kesäkuussa 2019 puolustamassani väitöskirjassa tutkin, miten lähisuhteet ja kansallisuusaate limittyivät Tengströmin yliopistoperheessä 1800-luvun puolivälin Suomessa. Ryhmäbiografisen tutkimuksen tärkein lähdeaineisto oli perhepiirin keskinäinen kirjeenvaihto, jota analysoin relationaalisena, kokemuksellisena kerrontana. Keskeisiä näkökulmia olivat tunteet ja sukupuoli. Tutkimus nostaa esiin henkilökohtaiset tunteet ja sosiaaliset suhteet kansallisen aatteen käyttövoimana ja vastavuoroisesti aatteen minuuksien ja tunnesuhteiden muovaajana – sekä naisten että miesten kohdalla.

Väitöskirja vapaasti saatavilla verkossa: Lähisuhteet ja nationalismi. Aate, tunteet ja sukupuoli Tengströmin perheessä 1800-luvun puolivälissä

Julkaisuja

Lähisuhteet ja nationalismi. Aate, tunteet ja sukupuoli Tengströmin perheessä 1800-luvun puolivälissä. Tampereen yliopiston väitöskirjat 79, Tampere 2019. 

Emotional and Social Ties in the Construction of Nationalism. A Group Biographical Approach to the Tengström Family in nineteenth-century Finland. Studies on National Movements 4, 2019.  

Fennomania. Teoksessa Joep Leerssen (toim.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Volume 2. Amsterdam University Press, Amsterdam 2018, 878–879.

Kurotus narrativismin jälkeiseen aikaan. niin & näin. Filosofinen aikakauslehti 2/2017, 142–143. (Kirja-arvio teoksesta Historian teoria, Vastapaino 2016.)

Kirjeet ajan ja paikan tunteikkaina ylittäjinä. niin & näin. Filosofinen aikakauslehti 2/2016, 43–46.

Anna tutkimuksesi lentää vapaana – Open Library of Humanities. niin & näin. Filosofinen aikakauslehti 1/2016, 78–79. 

The Narrative Self: Letters and Experience in Historical Research. Teoksessa Koehler Karin, McDonal-Miranda Kathryn (toim.) Private and Public Voices: An Interdisciplinary Approach to Letters and Letter Writing. Oxford: Inter-Disciplinary Press 2015, 77–99.

Lähisuhteisiin kietoutunut kansallisuusaate. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti 2015.

Rakastuin väitöskirjaani. Hybris 1/2015. 

Kirjeet kohtauspaikkoina. Ihanne ja eletty todellisuus Jeanette ja J. V. Snellmanin välisessä kirjeenvaihdossa. Sukupuolentutkimus– Genusforskning 2/2014, 5–17. 

Kruununhaan piiri: Ryhmäbiografia ja fennomaaninen verkosto. Ennen ja nyt. Historian tietosanomat 2/2014. 

Letters and Experience in Historical Research. Teoksessa Chen Shuhua, Kelley Amanda (toim.) Approaching Letters and Letter Writing. Oxford: Inter-Disciplinary Press 2014, 87–98.

Suomalaiset kansallista tarinaa kertomassa. Lähde - historiatieteellinen aikakauskirja 2013, 192–199.