Profile

Reetta Eiranen

Grant Holder, Post Doc Research
Faculty of Social Sciences
| Sub unit: History, Philosophy and Literature
Reetta Eiranen

About me

I am currently working as a visiting researcher at the Max Planck Institute for Human Development, the Center for the History of Emotions, in Berlin.

Research

In my PhD dissertation, defended in June 2019 at Tampere University, I analyse how the close relationships and nationalistic cause intertwined in the academic Tengström family in mid-nineteenth century Finland. The most important source material in this group biographical study was the correspondence between the family members. The letters were analysed as relational and experiential narrations from the viewpoints of emotions and gender. The study brings forth the personal emotions and social relations as driving forces of the nationalistic project and, vice versa, the significance of the shared cause in shaping of the selves and mutual relationships – for both women and men.

The dissertation is available online, including an English abstract and summary. The title in English: Close Relationships and Nationalism. The Cause, Emotions and Gender in the Tengström Family in Mid-Nineteenth Century Finland.

Other activities

Member of the editorial board in cultural and philosophical journal niin & näin and a section editor in history in the humanities journal Open Library of Humanities.  

Publications

Lähisuhteet ja nationalismi. Aate, tunteet ja sukupuoli Tengströmin perheessä 1800-luvun puolivälissä. Tampere University Dissertations 79, Tampere 2019. 

Emotional and Social Ties in the Construction of Nationalism. A Group Biographical Approach to the Tengström Family in nineteenth-century Finland. Studies on National Movements 4, 2019. 

Fennomania. In Joep Leerssen (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Volume 2. Amsterdam University Press, Amsterdam 2018, 878–879.

Kurotus narrativismin jälkeiseen aikaan. niin & näin. Filosofinen aikakauslehti 2/2017, 142–143. (Kirja-arvio teoksesta Historian teoria, Vastapaino 2016.)

Kirjeet ajan ja paikan tunteikkaina ylittäjinä. niin & näin. Filosofinen aikakauslehti 2/2016, 43–46.

Anna tutkimuksesi lentää vapaana – Open Library of Humanities. niin & näin. Filosofinen aikakauslehti 1/2016, 78–79. 

The Narrative Self: Letters and Experience in Historical Research. In Karin Koehler & Kathryn McDonal-Miranda (eds.) Private and Public Voices: An Interdisciplinary Approach to Letters and Letter Writing. Oxford: Inter-Disciplinary Press 2015, 77–99.

Lähisuhteisiin kietoutunut kansallisuusaate. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti 2015.

Rakastuin väitöskirjaani. Hybris 1/2015. 

Kirjeet kohtauspaikkoina. Ihanne ja eletty todellisuus Jeanette ja J. V. Snellmanin välisessä kirjeenvaihdossa. Sukupuolentutkimus– Genusforskning 2/2014, 5–17.

Kruununhaan piiri: Ryhmäbiografia ja fennomaaninen verkosto. Ennen ja nyt. Historian tietosanomat 2/2014.

Letters and Experience in Historical Research. In Shuhua Chen & Amanda Kelley (eds.) Approaching Letters and Letter Writing. Oxford: Inter-Disciplinary Press 2014, 87–98.

Suomalaiset kansallista tarinaa kertomassa. Lähde - historiatieteellinen aikakauskirja 2013, 192–199.