Hyppää pääsisältöön

Pekka Nykänen

professori, vero-oikeus
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitepekka.nykanen [at] tuni.fi
puhelinnumero+358503186014
Keskustakampus

Oma esittely

Olen toiminut Tampereen yliopistolla vero-oikeuden professorina vuodesta 2018 alkaen. Tätä aiemmin olen hoitanut vuosina 2002-2018 vero-oikeuden yliopistonlehtorin / yliassistentin tehtävää. Toimin kauppatieteiden tutkinto-ohjelman vastaavana ja tutkinto-ohjelman opetuksen suunnitteluryhmän puheenjohtana. Lisäksi olen yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunnan vastuuprofessori.

Työtehtävät

Vastaan lukuvuonna 2021-2022 seuraavista opintojakoista: Johdatus oikeusjärjestykseen, Henkilöverotus, Kansainvälinen verotus, Yritysverotuksen syventävä opintojakso, Eurooppa-vero-oikeus, Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma (vero-oikeus). Opetan lisäksi opintojaksolla Oikeudellisen tutkimuksen perusteet. 

Osaamisalueiden kuvaus

Vero-oikeus, tuloverotus, henkilöverotus, yritysverotus, kansainvälinen verotus, EU-vero-oikeus

Luottamustoimet

- tiedekuntaneuvoston / johtokunnaan jäsen 2007-2018

- opetusneuvoston jäsen 2015

- laitosneuvoston jäsen 2007-2010 

Tutkimuskohteet

Keskinen tutkimuksellinen mielenkiintoni kohdistuu erilaisiin tuloverotuksen kysymyksiin, erityisesti henkilöverotukseen. Toinen tutkimuksellinen painopisteeni on tuloverotuksen kansainvälisissä ja Eurooppa-vero-oikeudellisissa kysymyksissä. Tutkimukseni on lähinnä oikeusdogmaattista käytännön tiedontarpeista lähtevää tutkimusta. Kirjoitan säännöllisesti oikeustapauskommentteja ajankohtaisista oikeustapauksista Edilexiin.

Vuosina 2017 - 2022 tutkimustoiminnan kannalta keskeisessä asemassa ovat Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke Transformation of the International Tax System (Kansainvälinen verojärjestelmä murroksessa) ja TT-säätiön rahoittama tutkimushake Parempaan yritysverotukseen. 

Tutkimusyksikkö

Johtamisen ja talouden tiedekunta / Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden tutkimusryhmä

Tieteenalat

Kauppatieteet, oikeustiede, vero-oikeus

Merkittävimmät julkaisut

Valikoituja julkaisuja muutaman viime vuoden ajalta:

Nykänen, Pekka: Ulkomaisen sijoitusrahaston verokohtelu ja EU-oikeus (C-342/20, A SCPI). Verotus 3/2022, s. 269-281. 

Nykänen, Pekka - Nieminen, Martti: Tuloverolain kommentaari. Alma Talen, 2021.

Heikkilä, Katariina - Hyvönen, Timo - Nykänen, Pekka: Sidosryhmä- ja legitimaatioteoriaan perustuva tutkimus kuuden suomalaisen valtio-omisteisen yhtiön maakohtaisesta veroraportoinnista. Oikeus 2/2021, s. 132-158.

Nieminen, Martti - Nykänen, Pekka: Kiinteistösijoitusrahastot ja Suomen verotusvallan rajat. Verotus 3/2020, s. 279-293. 

Nykänen, Pekka: Yhteisöjen uudistunut tulolähdejako ja sen kehittäminen. Teoksessa Parempaan yritysverotukseen. Toimittaneet Seppo Penttilä, Pekka Nykänen ja Martti Nieminen. Edita, 2019, s. 131-157.

Nieminen, Martti - Nykänen, Pekka: Vertaistalouden tuloverokysymyksiä. Edilex Lakirjasto 11/2018.

Nykänen, Pekka: Perustuslain yhdenvertaisuuden vaatimus ja välitön verotus. Oikeus 2/2017, s. 224-249.

Nykänen, Pekka: Korkojen vähennyskelpoisuus verosuunnittelun välineenä ja mahdollisuudet puuttua ilmiöön. Edilex Lakikirjasto, 2016.

Nykänen, Pekka: Osinkoverotus, pääomien vapaa liikkuvuus ja kolmannet maat. Edilex Lakikirjasto, 2016.

Nykänen, Pekka: Rajoitetusti verovelvollisen tulon verotus. Talentum, 2015.

Nykänen, Pekka: Ulkomaisen kuolinpesän tuloverotuksesta. Defensor legis 3/2014, s. 432–447.

Nykänen, Pekka – Räbinä, Timo: Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus. 3., uudistettu painos. Talentum, 2013.

Nykänen, Pekka: Kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta erityisesti luovutusvoiton verotuksen näkökulmasta. Teoksessa Oikeustiede – Jurispridentia XLV:2012. Toimittanut Tapani Lohi. Suomalainen lakimies yhdistys, s. 139–196.

Nykänen, Pekka: Ulkomaisten yrittäjien vuosien 1865–1897 elinkeinosuostuntavero. Historiallinen aikakauskirja 1/2012, s. 53–67.