Henkilöprofiili

Paula Haara

tutkija
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
| Sub unit: Viestintätieteet

Työtehtävät

Työskentelen tutkijana Banaali valvonta -hankkeessa (BANSUR), jossa pohditaan valvonnan arkipäiväistymistä. Tutkin hankkeessa Suomen passin historiaa ja tarkastelen sitä kautta valvonnan yhteyttä teknologioiden kehitykseen. Teen tutkimustyön ohessa väitöskirjatutkimusta, jossa tarkastelen ihmisten liikkuvuuden turvallistamista: Miten turvallisuutta tuotetaan passien avulla yhtäältä mahdollistamaan ja toisaalta rajaamaan ihmisten liikkumista.

Tutkimukset linkittyvät Covid-19-virusepidemian ajankohtaiseksi nostamiin kysymyksiin ihmisten liikkuvuudesta. Tutkimukset liittyvät myös keskusteluihin datan ja teknologian roolista yhteiskunnassa. Myös turvallisuuteen liittettyihin ongelmiin vastataan enenevässä määrin lisäämällä tiedon keruuta, laajentamalla tietojärjestelmien käyttöä ja ottamalla käyttöön erilaisia teknologioita.

Aiemmat tutkimushankkeeni ovat liittyneet erityisesti median käyttöön nettiympäristössä. Tutkimuksen teemoina ovat olleet muun muassa kriittinen medialukutaito ja vihapuhe. Olin mukana myös sovittelujournalismi-hankkeessa, jossa etsittiin keinoja, joilla journalismi voisi käsitellä konfliktiherkkiä aiheita. Tarkastelin hankkeessa erityisesti verkkokeskustelujen moderointia.