Hyppää pääsisältöön

Työtehtävät

Teen mediatutkimuksen väitöskirjaa, jossa tarkastelen miten turvallisuuden painottuminen muovaa liikkumisen ehtoja. Empiirinen esimerkkini on Suomen passi, joka on paitsi tunnistamisen väline myös liikkumisen mahdollistaja ja este. Tutkin passia liikkumisen välittäjänä eli mediumina. Tutkimus kytkeytyy Covid-19-virusepidemiankin ajankohtaiseksi nostamiin kysymyksiin ihmisten liikkuvuuden hallinnasta sekä kysymyksiin datan ja teknologian roolista yhteiskunnassa. Teoreettisesti tutkimus linkittyy kriittiseen turvallisuustutkimukseen, käytäntöteoreettiseen mediatutkimukseen sekä visuaalisen kulttuurin tutkimukseen.

Työskentelen tutkijana Haffect -hankkeessa (Verkon affektiiviset käytännöt: Vihapuheen tuottaminen, kokemus ja hallinta digitaalisella aikakaudella) (Suomen Akatemia). Teen myös selvitystä kuvan ja tiedon kytköksistä viestinnän ja median yliopisto-opetuksessa ja tutkimuksessa KuvaTieto-projektissa (Åkerlundin mediasäätiö). Hanke tuottaa uutta tietoa siitä, millaisia visuaalisuuteen liittyviä tietotaitoja tulevaisuudessa tarvitaan.

Aiemmat tutkimushankkeeni ovat liittyneet erityisesti median käyttöön nettiympäristössä. Tutkimuksen teemoina ovat olleet muun muassa medialukutaito, vihapuhe, luottamus erilaisiin mediasisältöihin sekä mediapolitiikka. Olin mukana myös Sovittelujournalismi -hankkeessa (Koneen Säätiö), jossa etsittiin keinoja, joilla journalismi voisi käsitellä konfliktiherkkiä aiheita. Tarkastelin hankkeessa erityisesti verkkokeskustelujen moderointia.

Lisätietoja julkaisuista ym.