Hyppää pääsisältöön

Työtehtävät

Teen mediatutkimuksen väitöskirjaa, jossa tarkastelen miten turvallisuuden painottuminen muovaa liikkumisen ehtoja. Empiirinen esimerkkini on Suomen passi, joka on paitsi tunnistamisen väline myös liikkumisen mahdollistaja ja este. Tutkin passia liikkumisen välittäjänä eli mediumina. Tutkimus kytkeytyy Covid-19-virusepidemiankin ajankohtaiseksi nostamiin kysymyksiin ihmisten liikkuvuuden hallinnasta sekä kysymyksiin datan ja teknologian roolista yhteiskunnassa. Teoreettisesti tutkimus linkittyy kriittiseen turvallisuustutkimukseen, käytäntöteoreettiseen mediatutkimukseen sekä visuaalisen kulttuurin tutkimukseen.

Työskentelen tutkijana Haffect -hankkeessa (Verkon affektiiviset käytännöt: Vihapuheen tuottaminen, kokemus ja hallinta digitaalisella aikakaudella) (Suomen Akatemia). Pohdin myös kuvan ja tiedon kytköksiä KuvaTieto -projektissa (Åkerlundin mediasäätiö). KuvaTieto kehittää uusia kuvajournalismin muotoja huomioiden digitaalisen teknologian kehityksen, media-alan ammatilliset osaamistarpeet sekä uusimman alaan liittyvän tutkimuksen.

Aiemmat tutkimushankkeeni ovat liittyneet erityisesti median käyttöön nettiympäristössä. Tutkimuksen teemoina ovat olleet muun muassa medialukutaito, vihapuhe, luottamus erilaisiin mediasisältöihin sekä mediapolitiikka. Olin mukana myös Sovittelujournalismi -hankkeessa (Koneen Säätiö), jossa etsittiin keinoja, joilla journalismi voisi käsitellä konfliktiherkkiä aiheita. Tarkastelin hankkeessa erityisesti verkkokeskustelujen moderointia.

Kuulun visuaalisuuden tutkimukseen keskittyvään Visual Studies Labiin (VSL).

Lisätietoja julkaisuista ym.