Opetusyhteistyö ja näkyvyys kampuksilla

Haluaisitko näkyä paremmin kampuksilla? Tule mukaan rekrytointitapahtumiin, järjestä oma tilaisuus tai kutsu opiskelijat kylään yritykseesi. Myös kursseille on mahdollista tulla luennoitsijaksi tai asiantuntijavieraaksi puhumaan ajankohtaisista aiheista.

Tavoita opiskelijat kampuksilla 

Tule tapaamaan eri alojen opiskelijoita kampuksille ja rekrytointitapahtumiin.

Tampereen korkeakouluyhteisön kampuksilla järjestetään vuosittain rekrytointitapahtumia, joissa voit tutustua tulevaisuuden osaajiin ja kohdata opiskelijoita ajankohtaisissa rekrytointitarpeissa.

Voit myös varata esittelypisteen kampukselta. Lisätietoa varauksista löydät täältä.

Tarkemman kohderyhmän tavoittamiseksi voit järjestää oman rekrytointitilaisuuden. Voit kutsua opiskelijoita myös ekskursiolle yrityksenne tai yhteisönne toimitiloihin. Rekrytointitilaisuuksien ja yritysvierailujen järjestämisessä auttavat Tampereen ammattikorkeakoulun oppilaskunnan ja Tampereen ylioppilaskunnan ainejärjestöt ja killat, jotka edustavat eri opiskelualoja.

Tule luennoitsijaksi tai vierailevaksi asiantuntijaksi

Hyödynnämme opetuksessa vierailevia luennoitsijoita ja asiantuntijoita. Vierailuluennot tukevat opetuksen ajankohtaisuutta ja edistävät opiskelijoiden ymmärrystä tiedon soveltamisesta työelämässä. Yrityksenne tai yhteisönne voivat myös tarjota aiheita projektitöihin tai case-harjoituksiin.

Mikäli haluat aloittaa yhteistyön, voit ottaa suoraan yhteyttä eri tutkinto-ohjelmien tai koulutusalojen opettajiin. Työelämäpalvelut auttaa aiheiden välittämisessä soveltuville opintoaloille ja opettajille.

Ota yhteyttä!

Tampereen ammattikorkeakoulun työelämäpalvelut careerservices.tamk@tuni.fi

Tampereen yliopiston työelämäpalvelut tyoelamapalvelut.tau@tuni.fi