Hyppää pääsisältöön

Kehitä esihenkilötyötä - kehität tuottavuutta

Tampereen yliopisto

Kuvaus

Esihenkilö on organisaation toimintakyvyn ylläpitäjä ja tuottavuuden avainhenkilö. Hyvä päivittäisjohtaminen luo puitteet tehokkaalle työskentelylle ja pitää toiminnan strategian suunnassa. Esihenkilö on linkki johdon ja henkilöstön välillä. Johto luo puitteet esihenkilön toiminnalle. Esihenkilö tukee päivittäisjohtamisella strategian muuttumista arjen toiminnaksi.

Esihenkilörooli haltuun
Mitkä ovat esihenkilötyön raamit? Mitä esihenkilö on työnantajan edustaja tarkoittaa arjessa? Millaisia esihenkilörooleja on?

Asiantuntija esihenkilönä
Onnistuminen esihenkilönä edellyttää muutosta työn tekemisen otteessa. Roolien erilaisuuden ymmärtäminen auttaa onnistumaan.

Oman työn johtaminen
Esihenkilönä onnistumisen perusta on oman työn johtaminen. Voidakseen johtaa muita, pitää ensin johtaa itseään. Oman työn johtamisessa paneudutaan työnhallinnan elementteihin, tuotetaan systeeminen oman työn kartta ja tutkaillaan myös ajanhallintaan liittyviä teemoja.

Esihenkilö valmentajana
Valmentaminen on valtuuttamista, innostamista ja vahvuuksien entistä parempaa hyödyntämistä. Valmentava esihenkilö auttaa onnistumaan ja kehittymään.

Esihenkilönä muutoksessa
Esihenkilöjen rooli muutoksissa on keskeinen: he pitävät arjen käynnissä muutoksesta huolimatta ja vievät muutoksen käytäntöön yhdessä henkilöstön kanssa. Mitä esihenkilönä on hyvä tietää muutosilmiöistä? Mikä auttaa onnistumaan?

Suorituksen johtaminen
Jokaiselle on työssä tärkeää, että hän tietää, mitä häneltä odotetaan, mitkä hänen tavoitteensa ovat ja että hän saa työssään tarvitsemansa tuen. Unohtamatta suorituksen johtamisen ydintä eli palautetta.

Esihenkilö toimivan työyhteisön rakentajana ja ylläpitäjänä
Mistä elementeistä toimiva työyhteisö rakentuu? Mikä esihenkilön rooli työyhteisön ylläpitämisessä on? Miksi esihenkilö tarvitsee jämäkkyyttä? Miten voi ennalta ehkäistä haastavia tilanteita ja jos niitä tulee, mikä auttaa?

Hyvinvoiva esihenkilö & Hyvinvoiva työyhteisö
Esihenkilötyössä tarvitaan kykyä pitää huolta omasta toimintakyvystä, jaksamisesta ja palautumisesta. Mitä kaikkea hyvinvointiin liittyy? Miten oman työn johtaminen, hyvinvointi ja vahvuudet esimerkiksi liittyvät toisiinsa?

Coaching
Yksilö- ja pienryhmäcoaching tarjoavat esihenkilölle peilin oman työn tarkasteluun ja seinän ajatusten pallotteluun. Kahden keskisessä työskentelyssä ja pienessä ryhmässä on helppo ottaa puheeksi haastaviakin omaan esihenkilötyön arkeen liittyviä asioita. Vertaisverkosto vahvistuu ja kantaa coachingin jälkeenkin. Esihenkilö, jota coachataan vahvistuu usein myös itse valmentajana.

 

Kenelle

Organisaatioissa toimiville esihenkilöille, jotka haluavat kehittää omaa esihenkilötyötään ja sitä kautta organisaation tuottavuutta. Toteutamme esihenkilötaitovalmennuksia organisaatiokohtaisesti räätälöitynä linkittäen valmennuksen tiiviisti kunkin organisaation tilanteeseen ja tarpeisiin.

Esihenkilötyön kehittäminen tukee tutkimusten mukaan organisaation tuottavuutta ja työhyvinvointia. Hyvät esihenkilötaidot auttavat esihenkilöjä onnistumaan työssään ja tukevat työssä jaksamista ja palautumista.

 

Ota yhteyttä

Toteutamme myös juuri teidän tarpeeseenne räätälöityä esihenkilövalmennusta, tiedustele rohkeasti!

Lue tarinoita

Johtajuus ratkaistaan arjessa

 

Yhteyshenkilöt