Hyppää pääsisältöön

Uraseuranta Tampereen ammattikorkeakoulussa

Miten Tampereen ammattikorkeakoulusta valmistuneet ovat työllistyneet ja miten tutkinto vastaa työelämän odotuksia? Muun muassa näitä kysymyksiä selvitetään vuosittain valtakunnallisella uraseurantakyselyllä.

Alumnit ovat TAMKille elintärkeä työelämäpalautteen lähde, sillä heillä on ensi käden tietoa oman alan osaamistarpeista ja uramahdollisuuksista sekä kokemusta ammattikorkeakoulututkinnoista.

Vuosittainen uraseurantakysely on TAMKin alumneille hyvä tilaisuus antaa palautetta. Syksyllä 2021 ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen uraseurantakysely kohdennettiin vuonna 2016 AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaneille. Kyselyyn vastasi 9677 ammattikorkeakouluista valmistunutta. 

Kyselyn perusteella AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaneiden työllisyystilanne on erinomainen. Työttömiä työhakijoita oli viisi vuotta valmistumisen jälkeen vain 1% vastanneista. 

Tiesitkö myös, että vuonna 2016 AMK- ja YAMK-tutkinnoista valmistuneista:

  • 84 % on tyytyväisiä suorittamaansa tutkintoon 
  • 76 % arvioi tutkintonsa antaneen riittävät valmiudet työelämään
  • 72 % uskoo työnantajien arvostavan heidän suorittamaansa tutkintoa

Kysely syksyllä 2022

Oletko valmistunut vuonna 2017? Viides valtakunnallinen ammattikorkeakouluista valmistuneiden uraseurantakysely toteutetaan loka-marraskuussa 2022. Sen kohderyhmänä ovat kaikki vuonna 2017 AMK- ja YAMK-tutkinnoista valmistuneet. Kysely toteutetaan yhtä aikaa yliopistojen maistereille suunnatun uraseurantakyselyn kanssa.

Alumneille suunnatun kyselyn avulla selvitetään ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työllistymistä sekä tyytyväisyyttä omaan tutkintoon ja työuraan. Kyselystä saatuja tietoja käytetään muun muassa TAMKin tutkintojen kehittämisessä sekä opiskelijoiden uraohjauksessa, vaikkapa esimerkkeinä työnantajista ja työtehtävistä, joihin oman alan opiskelijat ovat työllistyneet.

Valtakunnallisen kyselyn keskeisenä tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, ovatko ammattikorkeakoulusta valmistuneet tyytyväisiä saamansa koulutuksen laatuun. Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi korkeakoulujen toimintaa tämän kyselyn avulla. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.

Lisätietoja kyselystä antaa TAMKin uraseurantatiimi: uraseuranta.tamk [at] tuni.fi

Kuvituskuva: Linda Laaksonen