Uraseuranta Tampereen ammattikorkeakoulussa

Miten Tampereen ammattikorkeakoulusta valmistuneet ovat työllistyneet ja miten tutkinto vastaa työelämän odotuksia? Muun muassa näitä kysymyksiä selvitetään vuosittain valtakunnallisella uraseurantakyselyllä.

Uraseurantakyselyn logo vuonna 2021

Alumnit ovat TAMKille elintärkeä työelämäpalautteen lähde, sillä heillä on ensi käden tietoa oman alan osaamistarpeista ja uramahdollisuuksista sekä kokemusta ammattikorkeakoulututkinnoista.

Vuosittainen uraseurantakysely on TAMKin alumneille hyvä tilaisuus antaa palautetta. Syksyllä 2020 ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen uraseurantakysely kohdennettiin vuonna 2015 AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaneille. Kyselyyn vastasi 8870 ammattikorkeakouluista valmistunutta. 

Kyselyn perusteella AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaneiden työllisyystilanne on erinomainen. Työttömiä työhakijoita oli viisi vuotta valmistumisen jälkeen vain alle 2% vastanneista. 

Tiesitkö myös, että vuonna 2015 AMK- ja YAMK-tutkinnoista valmistuneista:

  • 83 % on tyytyväisiä suorittamaansa tutkintoon 
  • 76 % arvioi tutkintonsa antaneen riittävät valmiudet työelämään
  • 82 % uskoo työnantajien arvostavan heidän suorittamaansa tutkintoa

Kysely syksyllä 2021

Oletko valmistunut vuonna 2016? Neljäs valtakunnallinen ammattikorkeakouluista valmistuneiden uraseurantakysely toteutetaan 13.10. - 9.11.2021. Sen kohderyhmänä ovat kaikki vuonna 2016 AMK- ja YAMK-tutkinnoista valmistuneet. Kysely toteutetaan yhtä aikaa yliopistojen maistereille suunnatun uraseurantakyselyn kanssa.

Alumneille suunnatun kyselyn avulla selvitetään ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työllistymistä sekä tyytyväisyyttä omaan tutkintoon ja työuraan. Kyselystä saatuja tietoja käytetään muun muassa TAMKin tutkintojen kehittämisessä sekä opiskelijoiden uraohjauksessa, vaikkapa esimerkkeinä työnantajista ja työtehtävistä, joihin oman alan opiskelijat ovat työllistyneet.

Alumnien näkemykset ovat tärkeä apu nykyisten ja tulevien opiskelijoiden uraohjauksessa: ”He ovat ikään kuin mentoreita, joiden kokemukset ovat kullanarvoisia uravalintojaan pohtiville opiskelijoille”, painottaa koulutuksesta ja ohjauksen palveluista vastaava vararehtori Päivi Karttunen.

Päivi Karttunen

Valtakunnallisen kyselyn keskeisenä tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, ovatko ammattikorkeakoulusta valmistuneet tyytyväisiä saamansa koulutuksen laatuun. Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi korkeakoulujen toimintaa tämän kyselyn avulla. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.

Lisätietoja kyselystä antaa TAMKin uraseurantatiimi: uraseuranta.tamk [at] tuni.fi