Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston alumniopinnot

Tampereen yliopistossa tai sen edeltäjissä ylemmän korkeakoulututkinnon tai tohtorin tutkinnon suorittanut voi täydentää osaamistaan Tampereen yliopiston alumniopiskelijana. Alumniopiskelijan oikeus voidaan myöntää myös Tampereen yliopistossa alemman korkeakoulututkinnon suorittaneelle, jolla ei ole opiskeluoikeutta ylempään korkeakoulututkintoon samassa koulutuksessa.

Alumniopiskeluoikeus

Opiskeluoikeutta voi hakea sen tutkinto-ohjelman opintoihin, jossa tutkinto on suoritettu. Alumniopiskelijan opiskeluoikeus voidaan myöntää myös toisen tutkinto-ohjelman opintoihin, mikäli hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Tutkinto-ohjelma voi edellyttää, että tutkintoon on sisältynyt kyseisen tutkinto-ohjelman opintoja esimerkiksi vähintään 15-25 opintopistettä.

Alumniopiskelijan opiskeluoikeus voi olla enintään kahdessa opintokokonaisuudessa samanaikaisesti. Myönnetty opiskeluoikeus on voimassa enintään kaksi vuotta.

Opintomaksut

Alumniopiskelu on maksutonta valmistumista seuraavan lukuvuoden ajan. Tämän jälkeen opinnot ovat maksullisia. Maksu on 15 euroa per opintopiste. Poikkeuksena ovat yliopistotutkintojen opettajankoulutukseen kuuluvat opinnot, kuten opetettavan aineen kokonaisuudet, jotka ovat alumniopiskelijalle maksuttomia, kun opinnot on suunnattu vain tai erityisesti juuri opetettavan aineen opinnoiksi (Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista 17.12.2009/1082).

Yliopiston lukuvuosi on 1.8.–31.7. Jos tutkinto valmistuu esimerkiksi toukokuussa, opintoja voi täydentää maksutta seuraavan vuoden heinäkuun loppuun asti. Sen jälkeen opinnot ovat maksullisia.

Mikäli opinnot ovat opiskelijalle maksullisia eikä hän pysty aloittamaan opintojaan jonkin lääketieteellisen tai terveydellisen esteen vuoksi, siitä tulee tehdä kirjallinen hakemus, jonka liitteenä on lääkärintodistus. Tällöin opiskeluoikeuskohtaisesta opintomaksusta voidaan palauttaa 75 euroa ylittävä osuus. Jos opintojen suorittaminen estyy Tampereen yliopistosta johtuvasta syystä, voidaan opintomaksu palauttaa kokonaisuudessaan.

Miten haen alumniopiskelijaksi?

Alumniopiskelijaksi hakeville ei ole erillistä hakuaikaa eli haku on jatkuva. Poikkeuksena on kielten tutkinto-ohjelman englannin opintosuunta ja pohjoismaisten kielten opintosuunta, joihin tehtyjä hakemuksia käsitellään vain kaksi kertaa vuodessa.

Hakemukseen liitetään erillinen perustelukirje. Jos opiskeluoikeutta haetaan samanaikaisesti kahteen eri kokonaisuuteen, on kumpaankin tehtävä eri hakemus liitteineen.

Huomioi nämä

  • Jos alumniopiskelun kriteerit eivät täyty, voi opiskeluoikeutta hakea tiedekuntien tarjoamiin avoimen yliopiston opintoihin. 
  • Joihinkin tutkinto-ohjelmiin, kuten arkkitehdin tutkinto-ohjelmaan, voi saada alumniopiskeluoikeuden vain ko. tutkinto-ohjelmasta valmistunut. Joihinkin tutkinto-ohjelmiin ei myönnetä lainkaan alumniopiskeluoikeuksia, tällaisia ovat esimerkiksi teatterityön tutkinto-ohjelma ja lääketieteen tutkinto-ohjelma.
  • Tutkinto-ohjelmilla ei ole velvoitetta ottaa alumniopiskelijoita.

Ota yhteyttä!

Kaikissa alumniopintoihin liittyvissä asioissa saat apua tiedekuntien opintopalveluista.