Hyppää pääsisältöön

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus Tampereen yliopistossa

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevan lainsäädännön velvoitteita toteutetaan Tampereen yliopiston hyväksytyn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti vuosina 2021–2022. Suunnitelma on voimassa 30.4.2023 asti. Lisäksi yliopistossamme on laadittu erillinen saavutettavuussuunnitelma vuosiksi 2023-2024.

Korkeakouluyhteisössämme olemme sitoutuneet noudattamaan yhdessä laadittuja turvallisemman tilan periaatteita.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien 2023-25 luonnokset

Tampereen yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia päivitetään parhaillaan. Tasa-arvovaltuutetun suosituksen mukaisesti valmisteilla on erikseen henkilöstöpoliittinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä koulutuksen järjestäjän toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Kaksivuotiset suunnitelmat valmistuvat kesällä kommentointikierroksen jälkeen.

Suunnitelmaluonnosten liitteet:

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely

Yliopistossa toteutettiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely henkilöstölle syksyllä 2022. Tiivistelmä kyselyn tuloksista.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä

Tampereen yliopistoon on rehtorin päätöksellä perustettu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä, jonka tehtävänä on seurata ja arvioida tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutumista.

Työryhmän tehtävänä on valmistella joka toinen vuosi raportti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustavoitteiden toteutumisesta yliopiston toiminnanohjauksessa syntyneiden aineistojen perusteella. Työryhmä voi lisäksi tehdä ehdotuksia ja antaa lausuntoja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja kehittämisestä Tampereen yliopistossa. Työryhmä myös viestii yhdenvertaisuusasioista yliopistoyhteisölle.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän toimikausi kestää 31.8.2023 asti. Yhteydenotot: yhdenvertaisuus.tau [at] tuni.fi.

Työryhmän jäsenet toimikaudella 2022–2023

Paula Järvenpää, kehittämispäällikkö, toiminnanohjaus ja hallintopalvelut, työryhmän puheenjohtaja
Laura Kaipia, opiskelija
Jussi Kivistö, professori
Aino Halinen, opiskelija
Anna Rastas, yliopistonlehtori
Esa Räsänen, professori
Jaana Salmensivu-Anttila, kehittämispäällikkö, henkilöstöpalvelut, työryhmän valmistelija/sihteeri
Elisa Sinikallio, koulutusasiantuntija, koulutus ja oppiminen
Nataliya Strokina, tutkijatohtori
Raisa Suominen, erityisasiantuntija, henkilöstöpalvelut

Jos epäilet, että sinua on kohdeltu eriarvoisesti, syrjitty tai häiritty

Häirintäyhdyshenkilöt ja toimintaohjeet

Voit ottaa yhteyttä häirintäyhdyshenkilöihin, joiden toimenkuvaan sisältyy epäasiallisen kohtelun ja häirinnän tapausten käsittely Tampereen yliopistossa. Yhteystiedot ja toimintaohjeet:

Yliopiston ulkopuoliset tahot

Tasa-arvovaltuutettu
Jos epäilet työnantajan, yliopiston tai muun tahon syrjineen sinua sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun vuoksi tai muuten rikkoneen naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia, voit pyytää myös tasa-arvovaltuutetulta ohjeita ja neuvoja sekä apua asian selvittämisessä. Tasa-arvovaltuutetulta saat myös muuta tietoa tasa-arvolaista.

Tasa-arvovaltuutetun toimisto, neuvontapuhelinnumero 050 314 8266 (ma-to 9–11 ja 13–15, pe 9–11). Ohjeet ja suojattu yhteydenottolomake käytettävissä tasa-arvovaltuutetun sivuilla.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu
Jos olet kokenut tai havainnut syrjintää iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella, voit kääntyä myös yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, neuvontapuhelinnumero 0295 666 817 (ti-to klo 10–12), chat ma ja ke klo 13–15. Ohjeet ja suojattu yhteydenottolomake käytettävissä yhdenvertaisuusvaltuutetun sivuilla.

Aluehallintovirasto
Jos epäilet tulleesi syrjityksi jollakin laissa kielletyllä perusteella, mutta et saa työnantajaltasi selvitystä asiassa, voit ottaa yhteyttä aluehallintoviraston työsuojeluviranomaiseen asian selvittämiseksi. Voit myös ottaa yhteyttä ilman, että nimesi tulee esille. Kannattaa toimia ripeästi, koska syrjintäasiasi voi vanhentua. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Tampere, puhelinvaihde 0295 018 450, tyosuojelu.lansi [at] avi.fi

Julkaistu: 27.2.2019
Päivitetty: 25.6.2023