Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus Tampereen yliopistossa

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevan lainsäädännön velvoitteita toteutetaan Tampereen yliopiston hyväksytyn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti vuosina 2023–2025. Lisäksi yliopistossamme on laadittu erillinen saavutettavuussuunnitelma vuosiksi 2023-2024. Korkeakouluyhteisössämme olemme sitoutuneet noudattamaan yhdessä laadittuja turvallisemman tilan periaatteita.

Liitteet

TREY Tampereen ylioppilaskunnan toiminnassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulma on läpileikkaavasti mukana kaikessa toiminnassa. Lue lisää TREYn yhdenvertaisuustyöstä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely

Yliopistossa toteutettiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely henkilöstölle syksyllä 2022. Tiivistelmä kyselyn tuloksista.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä

Tampereen yliopistoon on rehtorin päätöksellä perustettu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä, jonka tehtävänä on seurata ja arvioida tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutumista.

Työryhmän tehtävänä on valmistella joka toinen vuosi raportti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustavoitteiden toteutumisesta yliopiston toiminnanohjauksessa syntyneiden aineistojen perusteella. Työryhmä voi lisäksi tehdä ehdotuksia ja antaa lausuntoja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja kehittämisestä Tampereen yliopistossa. Työryhmä myös viestii yhdenvertaisuusasioista yliopistoyhteisölle. Ryhmän jäsenet muodostavat tiedekunnat, palveluyksiköt sekä TREYn kattavan verkoston mahdollistaen monen suuntaisen viestinnän sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön koordinoinnin.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän toimikausi kestää 31.7.2026 asti. Yhteydenotot: yhdenvertaisuus.tau [at] tuni.fi (yhdenvertaisuus[dot]tau[at]tuni[dot]fi).

Työryhmän jäsenet toimikaudella 2023–2026

Paula Järvenpää, kehittämispäällikkö, toiminnanohjaus ja hallintopalvelut
Mervi Kaukko, professori, EDU
Jonna Lahti, tietoasiantuntija, kirjasto
Helena Leppäkoski, yliopistotutkija, ENS
Sarianne Merikanto, talouden erityisasiantuntija, talouspalvelut
Marjukka Mikkonen, väitöskirjatutkija, MAB
Sari Nieminen, päällikkö, tietohallinto
Olli Nuutinen, koulutusasiantuntija, koulutus ja oppiminen
Toni Pakkala, yliopistonlehtori, BEN
Ville Rantanen, erityisasiantuntija, tutkimus- ja innovaatiopalvelut
Anna Rastas, yliopistonlehtori, SOC
Sara Riihimäki, viestinnän asiantuntija, viestintä ja markkinointi
Jaana Salmensivu-Anttila, kehittämispäällikkö, henkilöstöpalvelut 
Lauri Sydänheimo, professori, MET
Nataliya Strokina, Staff Scientist, ITC
Raisa Suominen, erityisasiantuntija, henkilöstöpalvelut

Saavutettavuustyön asiantuntijajäsenenä toimii Taru Kaera, oppimismuotoilija, K&O. Lisäksi TREY on nimennyt kaksi jäsentä työryhmään: Laura Kaipian ja Jemina Niskalan.

Työryhmän puheenjohtajana toimii kehittämispäällikkö Paula Järvenpää ja valmistelijana/sihteerinä kehittämispäällikkö Jaana Salmensivu-Anttila.

Jos epäilet, että sinua on kohdeltu eriarvoisesti, syrjitty tai häiritty

Häirintäyhdyshenkilöt ja toimintaohjeet

Voit ottaa yhteyttä häirintäyhdyshenkilöihin, joiden toimenkuvaan sisältyy epäasiallisen kohtelun ja häirinnän tapausten käsittely Tampereen yliopistossa. Yhteystiedot ja toimintaohjeet:

Yliopiston ulkopuoliset tahot

Tasa-arvovaltuutettu
Jos epäilet työnantajan, yliopiston tai muun tahon syrjineen sinua sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun vuoksi tai muuten rikkoneen naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia, voit pyytää myös tasa-arvovaltuutetulta ohjeita ja neuvoja sekä apua asian selvittämisessä. Tasa-arvovaltuutetulta saat myös muuta tietoa tasa-arvolaista.

Tasa-arvovaltuutetun toimisto, neuvontapuhelinnumero 050 314 8266 (ma-ti klo 9–11 ja ke-to klo 13–15). Ohjeet ja suojattu yhteydenottolomake käytettävissä tasa-arvovaltuutetun sivuilla.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu
Jos olet kokenut tai havainnut syrjintää iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella, voit kääntyä myös yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, neuvontapuhelinnumero 0295 666 817 (ti, ke ja to klo 10–12) sekä chat (ma ja ke klo 13–15). Ohjeet ja suojattu yhteydenottolomake käytettävissä yhdenvertaisuusvaltuutetun sivuilla.

Aluehallintovirasto
Jos epäilet tulleesi syrjityksi jollakin laissa kielletyllä perusteella, mutta et saa työnantajaltasi selvitystä asiassa, voit ottaa yhteyttä aluehallintoviraston työsuojeluviranomaiseen asian selvittämiseksi. Voit myös ottaa yhteyttä ilman, että nimesi tulee esille. Kannattaa toimia ripeästi, koska syrjintäasiasi voi vanhentua. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Tampere, puhelinvaihde 0295 018 450, tyosuojelu.lansi [at] avi.fi (tyosuojelu[dot]lansi[at]avi[dot]fi)

Julkaistu: 27.2.2019
Päivitetty: 11.6.2024