Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Opiskelijan ohjauksen kokonaisuus ja sen kehittäminen

Yliopiston opintojen ohjauksen päämääränä on hyvinvoiva, koulutuksen ja tutkinnon tavoitteet saavuttava opiskelija, jonka on mahdollista valmistua tutkinnon tavoiteajassa. Opiskelija saa oppimista ja akateemiseksi asiantuntijaksi kasvamista tukevaa ohjausta osana opetusta ja mahdollisuuksien mukaan myös erillisenä palveluna. Ohjauksen kokonaisuus rakentuu oikea-aikaisesta ja tarkoituksenmukaisesta tiedotuksesta, neuvonnasta, ohjauksesta ja erityisohjauksesta. 

Opiskelijan opintopolulla on tunnistettu tiettyjä tavoitteita, joihin ohjaustoiminnot erityisesti keskittyvät (Kuva 1): oman alan löytäminen hakuvaiheessa, opiskeluun ja yhteisöön kiinnittyminen, opintojen sujuva eteneminen ja asiantuntijuuden kehittyminen. Näihin tavoitteisiin liittyen kaikille opiskelijoille on tarjolla erilaisia tapahtumia, toimintoja ja palveluita, joita aktiivisesti hyödyntämällä opiskelija voi kehittyä kyseisessä tavoitteessa. Näiden lisäksi opiskelijalla on tarvittaessa mahdollisuus hakeutua myös henkilökohtaiseen ohjaukseen tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Opintojen ohjauksen kokonaisuutta kehitetään koko yliopiston yhteisten päämäärien suuntaisesti yhteistyössä tiedekuntien ja tukipalveluiden kanssa. Ohjauksen kokonaisuuden kehittämisen pohjana on Tampereen yliopiston Opintojen ohjauksen linjaukset, jonka provosti on hyväksynyt tammikuussa 2019.

Tiedekunnissa tai tutkinto-ohjelmilla on nimetty ohjauksen kokonaisuudesta vastaava henkilö tai tutkinto-ohjelman suunnitteluryhmä, joka vastaa ohjauksen kokonaisuuden kehittämisestä ja käytännöistä.

 

Lue myös tarkemmin jatkokoulutuksen ohjauksen kokonaisuudesta alla olevan linkin sivulta.

 

Korkeakouluyhteisön yhteinen opiskeluhyvinvointiohjelman 2020-2024 tavoitteena on hyvinvoiva opiskelija ja hyvä opiskelukokemus

Korkeakouluyhteisössä on hyväksytty 18.5.2020 yhteinen opiskeluhyvinvointiohjelma.  Opiskeluhyvinvoinnin tavoitteena ohjelmakaudella on hyvinvoivan opiskelija ja hyvä opiskelukokemus. Opiskelukokemus jäsentää korkeakouluyhteisön toimintaa opiskelijalähtöisesti ja sen avulla voidaan arvioida toiminnan vaikutuksia opiskelijoiden hyvinvointiin. Kun korkeakoulun ilmapiiri, fyysiset tilat ja laitteet sekä pedagogiikka muodostavat toimivan kokonaisuuden, tarjoutuu opiskelijoille mahdollisuus hyviin oppimis- ja opiskelukokemuksiin.

Ohjelman toimintaa seuraa ja etenemistä varmistaa opiskeluhyvinvointiohjelman ryhmä, jonka puheenjohtajana toimii v. 2022 Hanna Ilola. Mahdolliset kommentit, kysymykset ja ideat opiskeluhyvinvoinnin kehittämiseksi voi lähettää opiskelijanohjaus.tau -at- tuni.fi -osoitteeseen.

Opiskelijoiden opiskelukokemuksia seurataan vuosittain toteutettavilla opiskelijakyselyillä.

 

Julkaistu: 29.1.2019
Päivitetty: 22.9.2023