Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Lisensiaatintutkimuksen tarkastusprosessi

Ennen lisensiaatintutkimuksen tarkastukseen jättämistä työlle on tehtävä virallinen tekstin alkuperäisyystarkastus Turnitin- järjestelmässä. Tarkastus tapahtuu siten, että syötät vastuuohjaajasi Turnitin-alueelle TUNI Moodlessa opinnäytteesi. Ohjaajasi tarkastaa ja raportoi alkuperäisyystarkastuksesta tiedekuntaan samalla kun hän ehdottaa työllesi tarkastajia. 

Tiedekunta määrää lisensiaatintutkimukselle kaksi tarkastajaa, joiden tulee olla tohtorin tutkinnon suorittaneita. Sen jälkeen, kun ohjaajasi antaa luvan, toimita täysin valmis lisensiaatintutkimuksen käsikirjoitus mahdollisine osajulkaisuineen tiedekuntaan tiedekunta/tohtoriohjelmakohtaisen ohjeen mukaisesti.

Lisensiaatintutkimus tallennetaan julkaisuarkisto Trepoon, kun opinnäyte jätetään tarkastettavaksi. Tarkastajille lähetetään sama versio työstä kuin on palautettu Trepoon. Katso tiedekuntakohtaiset ohjeet, kuka lähettää viestin tarkastajille. Lisätietoa kirjaston "Opinnäytteen arvioitavaksi jättäminen" -ohjeistuksesta. Samalta sivulta löydät myös kuvalliset ohjeet opinnäytteen jättämisestä tarkastettavaksi.

Tarkastajat antavat lisensiaatintutkimuksesta kirjalliset lausunnot arvosanaehdotuksineen pääsääntöisesti kahden kuukauden kuluessa. Tiedekunta päättää lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä ja arvosanasta, joka voi olla hylätty tai hyväksytty. Sinulle varataan ennen tiedekunnan arviointipäätöstä mahdollisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausunnoista. 

Lisensiaatintyöt julkaistaan sähköisesti kirjaston julkaisuarkisto Trepossa.

Lomakkeet tarkastajien ehdottamiseksi löydät sivulta Jatkotutkinnon lomakkeet.

Julkaistu: 15.4.2019
Päivitetty: 3.7.2023