Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Lisensiaatintutkimuksen arviointi

Tarkastajat antavat lisensiaatintutkimuksesta kirjalliset lausunnot arvosanaehdotuksineen pääsääntöisesti kahden kuukauden kuluessa. Tiedekuntaneuvosto tai sen delegoimana dekaani päättää lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä ja arvosanasta, joka voi olla hylätty tai hyväksytty.

Tekijälle varataan ennen tiedekuntaneuvostossa tapahtuvaa arvostelua mahdollisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausunnoista. 

Tiedekuntaneuvostot ovat vahvistaneet arviointiperusteet.

Sen jälkeen kun lisensiaatintutkimus on arvosteltu ja olet suorittanut kaikki lisensiaatin tutkintoon vaadittavat opinnot, voit täyttää todistushakemuksen ja toimittaa sen tiedekuntakohtaisen ohjeen mukaisesti tiedekuntaan. 

Julkaistu: 15.4.2019
Päivitetty: 3.7.2023