Hyppää pääsisältöön

TAMKin opiskelijan käsikirja

Jatkuva oppiminen ja jatko-opinnot

Tampereen yliopisto ja TAMK

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi täydentää osaamistaan monin eri tavoin.

Avoin ammattikorkeakoulu

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit kehittää ammatillista osaamistasi. Avoimessa AMK:ssa voit opiskella pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta eri alojen ammattikorkeakouluopintoja. Järjestämme opintoja päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin sekä verkko-opintoina kaikissa ammattikorkeakouluissa ympäri Suomea.

Erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutukset ovat laajoja ammatillisia täydennyskoulutusohjelmia, jotka on tarkoitettu ammattikorkeakoulututkinnon, ammatillisen opistoasteen tutkinnon tai soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille. Erikoistumisopinnot eivät johda tutkintoon. Erikoistumisopintojen laajuus on 30 – 60 opintopistettä ja voit suorittaa ne työn ohessa.

Ammatillinen opettajankoulutus

TAMKin yhteydessä toimiva Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu järjestää ammatillista opettajankoulutusta ammattikorkeakouluihin, ammattioppilaitoksiin ja aikuiskoulutuskeskuksiin suuntautuville opettajille. Koulutus antaa pedagogisen kelpoisuuden myös muiden oppilaitosten opettajille. Koulutus on 60 opintopisteen laajuinen ja voit suorittaa sen työn ohessa opiskellen 1,5 – 2 vuodessa.

Täydennyskoulutus

Tarjoamme tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi mahdollisuuden kehittää ammattitaitoasi koko työelämän ajan. Monipuolinen täydennyskoulutustarjontamme sisältää eripituisia opintoja, muutamasta päivästä jopa vuoden tai kahden kestäviin koulutuskokonaisuuksiin.

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka haluavat syventää ja laajentaa erikoisosaamistaan. Pääsyvaatimuksena ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin on perustutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon lisäksi kolmen vuoden työkokemus.

Ylempien tutkintojen tutkinto-ohjelmat ovat vähintään lukuvuoden ja enintään puolentoista lukuvuoden päätoimisten opintojen mittaisia (60 – 90 opintopistettä). Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liitetään tutkintonimike ja lyhenne ylempi AMK.

Yliopistokoulutus

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena voit jatkaa opintoja myös yliopistossa. Hakiessa sinulta voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista.

Julkaistu: 27.2.2019
Päivitetty: 29.12.2022