Hyppää pääsisältöön

Yksilöllisten opiskelujärjestelyjen saaminen

Tampereen yliopisto ja TAMK

Huom! Erityisjärjestelyt-termi korvataan termillä yksilölliset opiskelujärjestelyt 1.8.2022 alkaen. Ennen 1.8. laaditut erityisjärjestelyehdotukset ovat voimassa sellaisenaan ehdotuksessa mainitun voimassaoloajan mukaisesti termimuutoksesta huolimatta.

Kuka voi saada yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä?

Yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä voivat saada TAMKin tutkinto-opiskelijat ja avoimen AMKin polkuopintoja suorittavat sekä korkeakouluyhteisön riistiinopiskelijat.

Kuinka saan ehdotuksen yksilöllisiksi opiskelujärjestelyiksi?

Jos koet tarvitsevasi yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä, varaa keskusteluaika opinto-ohjaajaltasi. Tapaamisessa keskustellaan opiskelutilanteestasi ja tarpeistasi, ja sinulle voidaan kirjoittaa ehdotus yksilöllisistä opiskelujärjestelyistä. Ota tapaamiseen mukaan yksilöllisten opiskelujärjestelyjen tarpeen todentava asiantuntijalausunto, esim. lääkärin, erityisopettajan tai psykologin lausunto. Voit näyttää lausunnon myös Omakannasta (kanta.fi).

Myös erityisen tuen lehtori (erityisopettaja) voi kirjoittaa sinulle ehdotuksen yksilöllisistä opiskelujärjestelyistä, jos TAMKissa tehdyssä lukitestissä on todettu opiskeluusi merkittävästi vaikuttava lukivaikeus. Häneen voit olla myös yhteydessä, jos opiskelet suomenkielisessä tutkinto-ohjelmassa ja tarvitset kehittyvän suomen kielen taidon vuoksi yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä.

Ehdotus yksilöllisistä opiskelujärjestelyistä ei velvoita sinua sen käyttämiseen, vaan voit käyttää sitä silloin, kun koet yksilölliset järjestelyt tarpeellisiksi.

Yksilöllisistä opiskelujärjestelyistä sopiminen opettajan kanssa

Näytä opettajalle ehdotus yksilöllisistä opiskelujärjestelyistä ja keskustele opettajan kanssa kyseiselle opintojaksolle soveltuvista yksilöllisistä järjestelyistä. Sinun tulee olla opettajaan yhteydessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta tilanteesi voidaan huomioida ja järjestelyt toteuttaa. Vastuullasi on kertoa opettajalle riittävästi tietoa tilanteestasi, jotta opettaja voi tehdä järjestelyistä perustellun ratkaisun ja antaa sinulle tarvittavaa tukea.

Yksilölliset opiskelujärjestelyt toteutetaan tarpeisiisi sekä opintojakson ja tutkinnon osaamistavoitteisiin perustuen. Erityisjärjestelyt voivat siis toteutua eri tavoin opintojaksojen osaamistavoitteista riippuen. Ratkaisua tehdessään opettaja arvioi ensisijaisesti osaamistavoitteiden saavuttamista ja pyrkii turvaamaan opiskelijoiden välisen yhdenvertaisuuden toteutumisen siinä määrin, kuin se kohtuullisin toimin on mahdollista.

Mitä yksilölliset opiskelujärjestelyt voivat olla?

Yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä voivat olla esimerkiksi lisäopetuksen järjestäminen, lisäaika tenttiin, laajan tenttialueen jakaminen useampaan osaan tai kirjallisen tentin täydentäminen suullisesti.

Jos sinulla on ehdotus yksilöllisiksi opiskelujärjestelyiksi, voit saada tukea enintään 20 tuntia lukuvuodessa. Toteutuneet yksilölliset järjestelyt dokumentoidaan sähköiseen lomakkeeseen, joka samalla toimii opettajan työn resursoinnin työkaluna (lomaketta käytetään ainoastaan silloin, kun opettaja saa työstä erillisen korvauksen). Linkki lomakkeeseen on ehdotuksessa. Seuraa itse toteutuneiden järjestelyjen määrää.

Yksilölliset opiskelujärjestelyt ristiinopiskelussa

Tampereen korkeakouluyhteisön opiskelijoiden on mahdollista saada yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä opiskellessaan toisessa korkeakoulussa:

Yliopistossa opiskeleva TAMKin opiskelija:

Jos sinulle on myönnetty TAMKissa ehdotus yksilöllisiksi opiskelujärjestelyiksi, voit käyttää sitä sellaisenaan yliopistossa.

TAMKissa opiskeleva yliopiston opiskelija:

Jos sinulla on yliopistossa kirjoitettu ehdotus yksilöllisiksi opiskelujärjestelyiksi, ota yhteys TAMKin erityisopettajaan (sähköposti erityinentuki.tamk [at] tuni.fi), jotta saat TAMKin ohjeet yksilöllisiä järjestelyjä varten. Yksilöllisten opiskelujärjestelyjen opettajaresurssi määritellään TAMKissa suoritettavien opintojen laajuuden mukaan (pääsääntöisesti 2 tuntia henkilökohtaisia järjestelyjä / 5 opintopisteen suoritus).

Lisätietoja

 

Julkaistu: 29.1.2019
Päivitetty: 7.3.2023