Hyppää pääsisältöön
TAMKin opiskelijan käsikirja

Erityinen tuki

Erityinen tuki tarkoittaa TAMKissa erityisopettajan palveluita ja opetuksen yhteydessä toteutettavia yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä.

 

Erityisopettajan palvelut

Voit ottaa erityisopettajaan yhteyttä, jos sinulla on tai epäilet olevan jokin opiskeluun tai oppimiseen vaikuttava pulma, esimerkiksi

  • sinulla on lukivaikeus tai muu oppimisvaikeus
  • olet neuromoninainen opiskelija (ADHD/ADD/autismikirjo)
  • sinulla on todettu sairaus tai mielenterveyden haaste
  • sinulla on todettu vamma tai muu opintoihin vaikuttava terveydellinen tilanne
  • suomen kielesi on kehittymässä (suomi ei ole äidinkielesi ja tarvitset esimerkiksi lisäaikaa tentteihin).

Tapaamisia erityisopettajan kanssa on yleensä 1–3. Erityisopettaja tekee pedagogisen tuen tarpeen arviointia ja keskustelee kanssasi mahdollisista yksilöllisistä opiskelujärjestelyistä. Tarvittaessa voimme etukäteen sopia, että tapaamiset ovat moniammatillisia, jolloin paikalla on myös esimerkiksi opinto-ohjaaja, opettajatuutori, tutkintovastaava tai oma tukihenkilösi.

Tapaamisissa pohdimme yhdessä käytännön tukitoimia opintojesi edistämiseen. Saat myös ohjausta opiskelutaitoihin: lukemisen ja luetun ymmärtämisen parantamiseen, kirjoittamiseen, keskittymiskyvyn parantamiseen, ajankäytön suunnitteluun, oppimisen apuvälineiden käyttöön jne.

Erityisopettajan palvelut suomeksi

Erityisopettajan palvelut kansainvälisille opiskelijoille

  • Marianna Leikomaa: ajanvaraus ja yhteydenotot marianna.leikomaa [at] tuni.fi.

Lukitestaus TAMKissa

TAMKin tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat ja avoimen AMKin polkuopiskelijat voivat halutessaan osallistua lukitestiin, jos epäilevät lukemiseen, kirjoittamiseen tai kielten opiskeluun liittyvää vaikeutta. Myös opettaja voi ohjata sinut lukitestiin. Testi voidaan tehdä opiskelijalle, jonka äidinkieli on suomi. Jos sinulla on aikaisemmin toisen asteen opintojen aikana saatu lukilausunto, käytät sitä eikä uutta testiä ole tarvetta tehdä.

Jos toivot lukitestausta, ilmoittaudu tästä ryhmämuotoiseen DigilLukiseulaan. DigiLukiseula on seulontatesti, joka on tarkoitettu perusluku- ja kirjoitustaidon sekä luetun ymmärtämisen arviointiin. Sen avulla pystytään tunnistamaan ne opiskelijat, joiden kanssa on vielä syytä tarkemmin arvioida lukemisen ja kirjoittamisen taitoja. Saat sähköpostitse palautteen DigiLukiseulan tuloksista. Tarvittaessa jatkat erityisopettajan kanssa lukivaikeuden tai muun oppimisvaikeuden selvittelyä. Voit kysyä lisätietoja osoitteesta %20erityinentuki.tamk [at] tuni.fi (erityinentuki[dot]tamk[at]tuni[dot]fi).

Jos lukitestin perusteella todetaan opintoihin merkittävästi vaikuttava lukivaikeus, erityisopettaja kirjoittaa sinulle ehdotuksen yksilöllisistä opiskelujärjestelyistä.

 

Yksilölliset opiskelujärjestelyt

Sinulle voidaan myöntää yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä, jos sinulla on todettu oppimiseen liittyviä erityisvaikeuksia, opiskeluun vaikuttava sairaus tai vamma tai sinulla on opiskeluun merkittävästi vaikuttava lukivaikeus. Suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa myös kehittyvä suomen kielen taito on peruste yksilöllisille opiskelujärjestelyille.

Yksilöllisten opiskelujärjestelyjen tarve perustuu asiantuntijalausuntoon, esimerkiksi lääkärin, erityisopettajan tai psykologin lausuntoon. Lue lisää yksilöllisistä opiskelujärjestelyistä Saavutettavuus ja yksilölliset opiskelujärjestelyt opiskelijalle -sivulta.

 

Lisätietoja ja -materiaaleja

TAMKin toimintaa

Yhteistyötahojen linkkejä

Julkaistu: 18.4.2024
Päivitetty: 4.6.2024