Hyppää pääsisältöön
TAMKin opiskelijan käsikirja

Saavutettavuus ja yksilölliset opiskelujärjestelyt opiskelijalle

Saavutettavuudella tarkoitetaan opiskelu- ja työskentely-ympäristöä, jossa kaikki voivat toimia ominaisuuksistaan riippumatta yhdenvertaisesti. Saavutettavuuden edistäminen perustuu muun muassa Yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014).

Korkeakouluyhteisön toimintaympäristön saavutettavuutta huomioimme kaikissa toiminnoissa. Esimerkiksi tilapalvelut kehittävät tilojen esteettömyyttä ja verkkopalvelut verkkosisältöjen ja sähköisten palvelujen saavutettavuutta. Tapauskohtaisesti tehdään asiaan liittyvien toimijoiden kesken yhteistyötä.

Jos sinulla on tarvetta yksilölliseen tukeen esimerkiksi oppimisen vaikeuksien vuoksi tai sinulla on jokin opiskeluun vaikuttava sairaus tai vamma, voidaan sinulle myöntää yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä (aikaisemmin erityisjärjestelyjä). Yksilölliset opiskelujärjestelyt -termi otettiin käyttöön Tampereen korkeakouluyhteisössä 1.8.2022, erityisjärjestelyt-termin sijasta. Tätä ennen laaditut erityisjärjestelyehdotukset ovat voimassa sellaisenaan ehdotuksessa mainitun voimassaoloajan mukaisesti.

Yksilöllisillä opiskelujärjestelyillä ei voi muuttaa tutkinnolle tai opintojaksolle asetettuja osaamistavoitteita vaan niillä pyritään tukemaan tavoitteiden saavuttamista silloin, kun siihen on erityinen tarve. Käytännöllä pyritään takaamaan opiskelijoiden yhdenvertaisuus siinä määrin kuin se kohtuullisin toimin on mahdollista.

TAMK

Opettajalla ja opettajatuutorilla on keskeinen rooli oppimisesi tukemisessa. He tukevat sinua oman opetuksensa ja ohjauksensa yhteydessä.

Tutkinto-ohjelman opinto-ohjaaja auttaa opiskelijoita, opettajia ja opettajatuutoreita erilaisissa tukiasioissa tarpeen mukaan. Hän konsultoi tarvittaessa TAMKin erityisen tuen lehtoria (erityisopettajaa), tutkinnosta vastaavaa tai oppimisen ja hyvinvoinnin tuen päällikköä.

Sinulle on tarjolla erilaisia tukitoimia riippuen tuen tarpeistasi:

Kaikille opiskelijoille tarjottava tuki

Opettaja voi myöntää sinulle tapauskohtaiseen harkintaan perustuvia joustoja ja tukitoimia esimerkiksi silloin, kun kyseessä on lyhytaikainen eli enintään muutamia viikkoja kestävä sairaus tai vamma. Tilanteen mukaan opettaja päättää, tarvitseeko sinun esittää lääkärintodistus. Tapauskohtaiseen harkintaan perustuvien toimien tarkoitus on tukea joustavasti opintojen sujumista ja hyvinvointiasi.

Voit tarvittaessa käyttää opinnoissasi itse hankkimiasi apuvälineitä tai avustajaa. Sovi niiden käyttämisestä opettajan kanssa opintojakson alkaessa.

Lisätuki

Tutkinto-ohjelmat järjestävät eri oppiaineisiin liittyviä oppimista ja opintojen edistymistä tukevia toimia, kuten kertauspajoja sekä vapaasti valittavissa opinnoissa tarjottavia opintojaksoa.

Erilaisissa henkilökohtaisissa tuen tarpeissa voit ottaa yhteyttä opettajatuutoriisi tai opinto-ohjaajaasi. Lisäksi voit olla yhteydessä opiskelukyvyn ohjaajaan esimerkiksi motivaatiohaasteissa sekä opiskelutaitoihin ja ajan- ja arjenhallintaan liittyvissä asioissa.

TAMK Parvi tarjoaa monenlaista opiskelua ja hyvinvointia tukevaa toimintaa. Sparris-opiskelutaitopajat on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat kerrata tai vahvistaa opiskelutaitojaan. Katso Sparris-pajojen aikataulu ja teemat.

Erityinen tuki ja yksilölliset opiskelujärjestelyt (aikaisemmin erityisjärjestelyt)

Sinulle voidaan myöntää yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä, jos sinulla on todettu oppimiseen liittyviä erityisvaikeuksia, opiskeluun vaikuttava sairaus tai vamma tai sinulla on opiskeluun merkittävästi vaikuttava lukivaikeus. Suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa myös kehittyvä suomen kielen taito on peruste yksilöllisille opiskelujärjestelyille.

Yksilöllisten opiskelujärjestelyjen tarve perustuu asiantuntijalausuntoon, esimerkiksi lääkärin, erityisopettajan tai psykologin lausuntoon.

Yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä voivat saada TAMKin tutkinto-opiskelijat, avoimen AMKin polkuopintoja suorittavat, ammatillisten opettajankoulutusten opiskelijat sekä Tampereen korkeakouluyhteisön riistiinopiskelijat. Yksilölliset järjestelyt edellyttävät, että sinulle on kirjoitettu ehdotus yksilöllisistä opiskelujärjestelyistä. Lue lisää yksilöllisten opiskelujärjestelyjen saamisesta.

Erityisen tuen lehtorin (erityisopettajan) palvelut

Voit ottaa erityisen tuen lehtoriin (erityisopettajaan) yhteyttä, jos sinulla on tai epäilet olevan jokin opiskeluun tai oppimiseen vaikuttava pulma, esim. lukivaikeus, sairaus, vamma tai muu oppimisen erityisvaikeus. Voimme yhdessä jutella tarvitsemistasi tukitoimista ja mahdollisista yksilöllisistä opiskelujärjestelyistä. Saat myös ohjausta opiskelutaitoihin: lukemisen ja luetun ymmärtämisen parantamiseen, kirjoittamiseen (erit. alkuun pääsemiseen ja tekstin suunnitteluun), keskittymiskyvyn vahvistamiseen, aikataulun suunnitteluun, apuvälineiden käyttöön jne. Voit varata ajan osoitteesta https://bit.ly/TAMKerityinentuki tai laittaa sähköpostia osoitteeseen erityinentuki.tamk [at] tuni.fi (erityinentuki[dot]tamk[at]tuni[dot]fi).

Lukitestaus TAMKissa

TAMKin tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat ja avoimen AMKin polkuopiskelijat voivat halutessaan osallistua lukitestiin, jos epäilevät lukemiseen, kirjoittamiseen tai kielten opiskeluun liittyvää vaikeutta. Myös opettaja voi ohjata sinut lukitestiin. Testi voidaan tehdä opiskelijalle, jonka äidinkieli on suomi. Jos sinulla on aikaisemmin toisen asteen opintojen aikana saatu lukilausunto, käytät sitä eikä uutta testiä ole tarvetta tehdä.

Jos toivot lukitestausta, ilmoittaudu tästä ryhmämuotoiseen DigilLukiseulaan. DigiLukiseula on seulontatesti, joka on tarkoitettu perusluku- ja kirjoitustaidon sekä luetun ymmärtämisen arviointiin. Sen avulla pystytään tunnistamaan ne opiskelijat, joiden kanssa on vielä syytä tarkemmin arvioida lukemisen ja kirjoittamisen taitoja. Saat sähköpostitse palautteen DigiLukiseulan tuloksista. Tarvittaessa jatkat erityisen tuen lehtorin kanssa lukivaikeuden tai muun oppimisvaikeuden selvittelyä. Voit kysyä lisätietoja osoitteesta erityinentuki.tamk [at] tuni.fi (erityinentuki[dot]tamk[at]tuni[dot]fi).

Jos lukitestin perusteella todetaan opintoihin merkittävästi vaikuttava lukivaikeus, erityisen tuen lehtori kirjoittaa sinulle ehdotuksen yksilöllisistä opiskelujärjestelyistä.

Kirjaston saavutettavuuspalvelut ja Celian äänikirjapalvelu

Jos sinulla on lukivaikeus tai muu vastaava lukemista hankaloittava vaikeus, voidaan ehdotukseen yksilöllisistä opiskelujärjestelyistä kirjoittaa mahdollisuus kurssikirjojen pidennettyyn laina-aikaan.

Voit käyttää Celian äänikirjapalvelua, jos lukeminen on sinulle vaikeaa esimerkiksi lukivaikeuden, sairauden tai vamman aiheuttaman lukemisesteen vuoksi. Lue lisää Celian palveluihin oikeuttavista syistä. Lisätietoja kirjaston tarjoamista saavutettavuutta tukevista palveluista ja liittymisestä Celian palveluiden käyttäjäksi löydät  kirjaston Saavutettavuus-sivuilta (huomaa myös Celia-välilehti).

Saavutettava tenttitila

TAMKin saavutettava tenttitila (B1-23) sijaitsee TAMKin pääkampuksen palvelukadulla. Lue lisää Yksilölliset järjestelyt tenteissä -sivulta.

Esteettömyys kampuksilla

Lue esteettömyydestä kampuksilla (linkki intraan).

Lisätietoja:

Maiju Ketko, lehtori, erityinen tuki (erityisopettaja)
TAMKin saavutettavuusyhteyshenkilö
Sähköposti: erityinentuki.tamk [at] tuni.fi (erityinentuki[dot]tamk[at]tuni[dot]fi)

Opinto-ohjaajat

 

Julkaistu: 29.1.2019
Päivitetty: 11.1.2024