Hyppää pääsisältöön
TAMKin opiskelijan käsikirja

Tekoälysovellusten käyttö

Työelämässä tarvittavien taitojen oppiminen on tärkeää ammattikorkeakoulun opiskelijalle.  Tekoälypohjaiset sovellukset ovat esimerkkejä työvälineistä, joita työelämässä tullaan käyttämään yhä enemmän. ChatGPT pystyy tuottamaan tekstiä käyttäjän antamien kysymysten pohjalta ja parantamaan sitä käyttäjän antaman ohjauksen mukaan. Dall-E puolestaan tuottaa visuaalisia elementtejä käyttäjän antamien ehtojen mukaisesti. Uusia tekoälyä hyödyntäviä sovelluksia tulee käytettäväksi kiihtyvällä tahdilla.

TAMK kannustaa opiskelijoita, opettajia ja muuta henkilökuntaa perehtymään tekoälypohjaisiin järjestelmiin ja kokeilemaan niiden käyttöä. Opiskelijat voivat käyttää tekoälysovelluksia apuna mm. tiedonhaussa sekä kuvien ja tekstien tuottamisessa. Opettajat puolestaan voivat hyödyntää tekoälyä esimerkiksi opintojaksojen suunnittelussa ja oppimistehtävien rakentamisessa. Opiskelijoiden ja opettajien on hyvä yhdessä pohtia kullakin opintojaksoilla, miten tekoälyä käytetään osana opiskelua ja miten sen käyttö ilmaistaan tuotoksissa.

Tässä vaiheessa opiskelijoille annetaan seuraavia tekoälyä hyödyntäviin sovelluksiin liittyviä suosituksia:

  • Opiskelijoita suositellaan tutustumaan tekoälypohjaisiin sovelluksiin ja käyttämään niitä yhtenä työvälineenä oppimisessaan.
  • Opiskelijat ovat aina itse vastuussa omien opiskelutehtäviensä sisällöistä ja arvioinnin kohteena olevista materiaaleista. Tekoälypohjaisten sovellusten tuottamat sisällöt voivat sisältää oleellisia asiavirheitä, joten opiskelijan täytyy oppia suhtautumaan niihin samalla tavalla kriittisesti kuin mihin tahansa muuhun lähteeseen. Faktojen hakuun ne siis eivät sovellu, mutta niistä voi saada hyviä ajatuksia edelleen työstettäväksi. Opiskelijan tulee muistaa käyttää opinnoissaan myös muita lähteitä ja merkitä ne asianmukaisesti.
  • TAMK edellyttää opiskelijoilta vastuullista ja eettistä tekoälysovellusten käyttöä opinnoissa. Opiskelijan on esimerkiksi mainittava palautetussa tehtävässä tai opinnäytetyössä tekoälyn käytöstä ja kuvattava, miten sitä on käytetty. Vilpillistä on esimerkiksi esittää tekoälyn tuottama teksti, kuva tai muu tuotos omanaan ja järjestelmän käyttö häiritsemis- tai vahingoittamistarkoituksessa on epäeettistä. Vilppitapauksissa noudatetaan TAMKin yleisiä ohjeistuksia vilppien käsittelyssä.

Opettajille voi tässä vaiheessa antaa muutamia yleisiä suosituksia:

  • Pedagogiset käytänteet pohjautuvat TAMKin pedagogisiin periaatteisiin myös silloin, kun opettajat käytävät tekoälyä hyödyntäviä järjestelmiä tukemaan opetusta, ohjausta ja arviointia. Oppimislähtöisyyden periaatteessa korostetaan moninaisia oppimisympäristöjä ja joustavia kehittymisen mahdollisuuksia. Yhteisöllisyys ja osallistavuus korostavat oppimista yhdessä muiden kanssa.  
  • Opintojaksot kuvataan osaamisperustaisesti siten, että niissä painottuvat tietäminen, tekeminen ja asiantuntijana kehittyminen. Tekoälyä hyödyntävistä sovelluksista voi saada hyötyä erityisesti tietämisen osa-alueeseen.
  • Opiskelijoita kannustetaan käyttämään tekoälysovelluksia opinnoissaan sopivalla tavalla ja käyttämisen periaatteista yhdessä opiskelijoiden kanssa sopien. Opiskelijaa ei voi kuitenkaan vaatia käyttämään esimerkiksi ChatGPT:tä, sillä se on rekisteröitymistä vaativa nettipalvelu.
  • Opiskelijoiden lähdekriittistä ajattelua tuetaan.
  • Oppimistehtävät kannattaa muotoilla niin, että niissä on välttämätöntä soveltaa tietoa monilla eri tavoilla, peilata opiskelijoiden omia kokemuksia ja korostaa työelämän erilaisia tilanteita. Tekstin alkuperäisyyden tarkastuksen työkalut (kuten Turnitin) päivittyvät jatkuvasti huomioimaan myös tekoälyn käyttöä tekstissä.
  • Opiskelijan osaamista arvioidessa kannattaa muotoilla tehtäviä, joissa sovelletaan hankittuja tietoja käytännön tilanteisiin. Opiskelijoita haastetaan analysoimaan, reflektoimaan, tekemään perusteltuja valintoja, löytämään esimerkkejä.

Käytännön kokemukset ChatGPT:stä ja muista sovelluksista ovat tätä kirjoitettaessa hyvin vähäiset. Ohjeita päivitetään, kun kokemusta tekoälyn käytöstä kertyy enemmän.

Tämän ohjeen tekemisessä on käytetty ChatGPT:tä. Sovellukselle syötettiin joukko asiaan liittyviä kysymyksiä ja annetuista vastauksista poimittiin asioita ohjeen ensimmäiseen versioon. Tekoäly helpotti tuottamallaan runsaalla tausta-aineistolla suosituksen kirjoittamisen aloittamista. Tekstiä muokattiin useita kertoja ja lopulta suositukseen ei jäänyt yhtään tekoälyn tuottamaa lausetta sellaisenaan, mutta tekoälyn tuottama teksti on taustalla arviolta 20%:ssa lauseista.

Suosituksen keskeisenä sisältönä olivat TAMKin pedagogiset periaatteet. Tausta-aineistona käytettiin myös Tampereen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston antamia ohjeistuksia.

Julkaistu: 16.3.2023
Päivitetty: 29.1.2024