Hyppää pääsisältöön
TAMKin opiskelijan käsikirja

Tekoälysovellusten käyttö

Työelämässä tarvittavien taitojen oppiminen on tärkeää ammattikorkeakoulun opiskelijalle. Tekoälypohjaiset sovellukset ovat esimerkkejä työvälineistä, joita työelämässä tullaan käyttämään yhä enemmän. Generatiiviset kielimallit pystyvät tuottamaan tekstiä käyttäjän antamien kysymysten pohjalta ja parantamaan sitä käyttäjän antaman ohjauksen mukaan. Tekoälypohjaiset kuvageneraattorit puolestaan tuottavat visuaalisia elementtejä käyttäjän antamien ehtojen mukaisesti. Uusia tekoälyä hyödyntäviä sovelluksia tulee käytettäväksi kiihtyvällä tahdilla. Tietoa korkeakouluyhteisön käytössä olevista tekoälysovelluksista on sekä Teaching and Learning Centren (TLC) sivuilla että Intrassa.  

Tampereen korkeakouluyhteisö suhtautuu myönteisesti tekoälypohjaisten sovellusten ja kielimallien käyttöön tutkimuksessa ja opetuksessa. Uuden teknologian käyttöönotossa sen mahdollisuudet tyypillisesti yliarvioidaan lyhyellä aikavälillä ja aliarvioidaan pitkällä aikavälillä. Tekoälyjärjestelmät ovat jatkuvasti kehittyviä, tulevaisuuden apuvälineitä työelämässä ja siksi sekä opettajien että opiskelijoiden on tärkeää perehtyä tekoälysovellusten käyttöön. 

TAMKin suosituksia opiskelijoille: 

 • Tutustu tekoälypohjaisiin sovelluksiin ja käytä niitä yhtenä oppimisen työvälineenä. On suositeltavaa käyttää korkeakouluyhteisön tukemaa Microsoft Copilot -sovellusta TUNI-tunnuksilla kirjautuen. Tekoälysovelluksilla ei saa käsitellä henkilötietoja tai luottamuksellisia tietoja.

 • Vastaat aina itse omien opiskelutehtäviesi sisällöistä ja arvioinnin kohteena olevista materiaaleista. Tekoälypohjaisten sovellusten tuottamat sisällöt voivat sisältää oleellisia asiavirheitä, joten niihin täytyy suhtautua samalla tavalla kriittisesti kuin mihin tahansa muuhun lähteeseen. Faktojen hakuun ne siis eivät sovellu, mutta niistä voi saada hyviä ajatuksia edelleen työstettäväksi. Muista käyttää opinnoissasi myös muita lähteitä ja merkitä ne asianmukaisesti. 

 • Käytä tekoälysovelluksia vastuullisesti ja eettisesti opinnoissasi. Esimerkiksi mainitse palautetussa tehtävässä tai opinnäytetyössä tekoälyn käytöstä ja kuvaa, miten sitä on käytetty. Vilpillistä on esimerkiksi esittää tekoälyn tuottama teksti, kuva tai muu tuotos omanaan. Järjestelmän käyttö häiritsemis- tai vahingoittamistarkoituksessa on epäeettistä. Vilppitapauksissa noudatetaan TAMKin yleisiä ohjeistuksia vilppien käsittelyssä. 

Suosituksia opettajalle:

 • Pedagogiset käytänteet pohjautuvat TAMKin pedagogisiin periaatteisiin myös silloin, kun käytät tekoälyä hyödyntäviä järjestelmiä tukemaan opetusta, ohjausta ja arviointia. Oppimislähtöisyyden periaatteessa korostetaan moninaisia oppimisympäristöjä ja joustavia kehittymisen mahdollisuuksia. Yhteisöllisyys ja osallistavuus korostavat oppimista yhdessä muiden kanssa.

 • Kuvaa opintojaksot osaamisperustaisesti siten, että niissä painottuvat tietäminen, tekeminen ja asiantuntijana kehittyminen. Tekoälyä hyödyntävistä sovelluksista voi saada hyötyä erityisesti tietämisen osa-alueeseen. 

 • Tutustu tekoälyn tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tunnistaaksesi tekoälyn käytön mahdollisuudet sekä sopiaksesi tekoälyn käytöstä opiskelijoiden kanssa opintojaksoillasi sinun on hyvä tutustua tekoälysovelluksiin ja niiden käyttöön. Korkeakouluyhteisössä on käytettävissä Copilot -tekoälychat.

 • Sovi tekoälyn käytöstä opinnoissa opintojaksokohtaisesti. Tiedota, perustele ja keskustele opiskelijoiden kanssa tekoälyn käytöstä opintojakson alussa. Tuo esiin, että tekoäly toimii apuvälineenä, ei korvikkeena omalle ajattelulle ja osaamiselle.

 • Hyödynnä Copilot -tekoälychattiä TUNI-tunnuksella kirjautuen. Copilot on turvallinen ja tietosuojattu tekoälychat, joka on henkilökunnan ja täysi-ikäisten opiskelijoiden käytössä. Copilotilla ei saa käsitellä henkilötietoja tai luottamuksellisia tietoja. Opiskelijoita ei voi edellyttää rekisteröitymään ulkopuolisiin palveluihin.

 • Edistä opiskelijoiden lähdekriittisyyttä ja tekijänoikeustietoisuutta. Muistuta opiskelijoita, että heidän on mainittava tekoälyn käytöstä oppimistehtävissä ja kuvattava, miten sitä on käytetty. Muistuta myös, että opiskelija on aina itse vastuussa palauttamansa tekstin sisällöstä.  

 • Älä kirjaudu organisaation ulkopuolisiin palveluihin TUNI-tunnuksella. TUNI-sähköpostiosoitteella rekisteröityminen palveluihin on työtehtävien hoitamisen rajoissa sallittua. Älä kuitenkaan käytä tällöin samaa salasanaa kuin TUNI-palveluissa.

 • Älä syötä opiskelijoiden töitä, henkilötietoja tai muuta luottamuksellista tietoa ulkopuoliseen palveluun. Tietoturva ja tietosuoja ovat tärkeitä myös tekoälyn käytössä. Noudata korkeakouluyhteisön tietoturvavaatimuksia ja tietosuojaohjeita.

 • Hyödynnä tekoälyä opetuksen suunnittelun ja ideoinnin apuvälineenä. Tekoäly voi auttaa varioimaan tehtäviä ja kysymyksiä, tuottamaan tiivistelmiä ja käännöksiä, keksimään esimerkkejä ja mallivastauksia, sekä luomaan kuvia ja visualisointeja.

 • Kehitä oppimisen arviointia tekoälyn mahdollistamalla tavalla. Sinun on hyvä arvioida, onko kielimallin mahdollinen käyttö luonut tarpeen kehittää nykyistä tapaa toteuttaa oppimisen arviointia. Voit esimerkiksi rakentaa soveltavia, keskustelevia, arvioivia ja opponoivia tehtäviä, joissa tekoälyn käytöstä ei ole hyötyä tai joissa tekoälyn antamaa vastausta arvioidaan kriittisesti.  

Suosituksen keskeisenä sisältönä olivat TAMKin pedagogiset periaatteet. Tausta-aineistona käytettiin myös Tampereen yliopiston ja Arenen suosituksia

Alkuperäisen ohjeen (16.3.2023) tekemisessä on käytetty ChatGPT:tä. Sovellukselle syötettiin joukko asiaan liittyviä kysymyksiä ja annetuista vastauksista poimittiin asioita ohjeen ensimmäiseen versioon. Tekoäly helpotti tuottamallaan runsaalla tausta-aineistolla suosituksen kirjoittamisen aloittamista. Tekstiä muokattiin useita kertoja ja lopulta suositukseen ei jäänyt yhtään tekoälyn tuottamaa lausetta sellaisenaan. Päivityksessä (8.4.2024) alkuperäistä tekstiä muutettiin siinä määrin, että on mahdoton arvioida, millaisella prosenttimäärällä tekoälyn tuottama tausta-aineisto vaikuttaa tekstin sisältöön. 

Katso myös:

Arenen suositukset tekoälyn hyödyntämisestä ammattikorkeakouluille

Teaching and Learning Centre: Tekoäly opetuksessa

Julkaistu: 16.3.2023
Päivitetty: 2.5.2024