Hyppää pääsisältöön

Verkko-opinnot ja ristiinopiskelu

Verkko-opinnot TAMKissa

Verkko-opiskelu on luonteva osa ammattikorkeakouluopintojasi. Se mahdollistaa opiskelusi joustavasti eri paikoissa ja erilaisilla laitteilla. Verkko-opiskelun työvälineet ovat helposti saavutettavissa internetin kautta. Ne tarjoavat opintojaksoilla monipuoliset yhteistyö- ja vuorovaikutusvälineet.

Verkko-opinnoissa opintojaksojen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin lähiopetuksessa.  Opettaja valitsee kullekin opintojaksolle sille parhaiten soveltuvat verkkotyövälineet. TAMKissa verkko-opinnot toteutetaan useimmiten Moodlessa https://moodle.tuni.fi/ .

Verkko-opiskelu on joustavaa, mutta yleensä aikataulutettua, joten opinnot vaativat itsekuria ja aktiivisuutta. Opiskeluun kuuluu esimerkiksi säännöllisiä videoluentoja, verkkotehtävien tekemistä, materiaaleihin tutustumista, verkkokeskusteluihin osallistumista sekä tenttejä. Verkko-opiskelu voi sisältää yksilö-, pari- tai ryhmätyöskentelyä.

Lisätietoa:  TAMKin verkko-opintotarjonta

Ristiinopiskelu (ohje TAMKin tutkinto-opiskelijalle)

TAMK tarjoaa useita kanavia korkeakoulujen väliseen ristiinopiskeluun. Tällä hetkellä voit opiskella CampusOnlinen kautta tai Tampereen korkeakouluyhteisön ristiinopiskelun kautta. Lisäksi tutkinto-ohjelmasi saattaa olla mukana oman alansa verkostoissa, joiden kautta tarjotaan muiden korkeakoulujen opintoja.

Opiskelija, varmistathan aina etukäteen opinto-ohjaajaltasi tai tutkintosi kokonaisuudesta vastaavalta henkilöltä TAMKissa, että toisen korkeakoulun tarjoama opintojakso sopii HOPSiisi. Muuten saatat opiskella turhaan opintojakson, jota ei voida sijoittaa osaksi tutkintoasi.

CampusOnline

Campusonline.fi on Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjontaportaali, joka kokoaa yhteen verkko-opintoja kaikista Suomen 24 ammattikorkeakoulusta. 

Opintojakson suoritusmerkinnän siirto CampusOnline-opinnoista: 

Campusonline.fi

Tampereen korkeakoulujen ristiinopiskelu

Täältä löydät Tampereen yliopiston ja Poliisiammattikorkeakoulun tarjontaa. Tarjonnassa on verkko-, monimuoto- sekä lähiopintoja. Suoritusmerkinnät tulevat TAMKin opiskelijan näkökulmasta automaattisesti Pakkiin.

Tampereen korkeakoulujen ristiinopiskelu

Muu ristiinopiskelu

Jos olet suorittanut opintojaksoja muulla tavoin TAMKin ulkopuolella, voit anoa suorituksestasi hyväksilukua Pakin HyväHot-toiminnolla. Voit anoa hyväksilukua myös ulkomaisissa korkeakouluissa suoritetuista opintojaksoista. 

Tutustu hyväksiluvun ohjeisiin.

Tulevaa: Ristiinopiskelu Pakin kautta

Loppusyksystä 2023 on TAMKissa tarkoitus asteittain ottaa käyttöön Pakin sisäinen Ristiinopiskelu-toiminto. Sen kautta TAMKin opiskelija voi hakea tietyille muiden ammattikorkeakoulujen opintojaksoille suoraan Pakista. Huomaa, että tämä toiminto ei ole vielä käytössä TAMKissa.

Julkaistu: 21.3.2019
Päivitetty: 29.8.2023