Hyppää pääsisältöön
TAMKin opiskelijan käsikirja

Verkko-opinnot ja ristiinopiskelu

Verkko-opinnot TAMKissa

Verkko-opiskelu on luonteva osa ammattikorkeakouluopintojasi. Se mahdollistaa opiskelusi joustavasti eri paikoissa ja erilaisilla laitteilla. Verkko-opiskelun työvälineet ovat helposti saavutettavissa internetin kautta. Ne tarjoavat opintojaksoilla monipuoliset yhteistyö- ja vuorovaikutusvälineet.

Verkko-opinnoissa opintojaksojen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin lähiopetuksessa.  Opettaja valitsee kullekin opintojaksolle sille parhaiten soveltuvat verkkotyövälineet. TAMKissa verkko-opinnot toteutetaan useimmiten Moodlessa https://moodle.tuni.fi/ .

Verkko-opiskelu on joustavaa, mutta yleensä aikataulutettua, joten opinnot vaativat itsekuria ja aktiivisuutta. Opiskeluun kuuluu esimerkiksi säännöllisiä videoluentoja, verkkotehtävien tekemistä, materiaaleihin tutustumista, verkkokeskusteluihin osallistumista sekä tenttejä. Verkko-opiskelu voi sisältää yksilö-, pari- tai ryhmätyöskentelyä.

Lisätietoa:  TAMKin verkko-opintotarjonta

 

Ristiinopiskelu (ohje TAMKin tutkinto-opiskelijalle)

TAMK tarjoaa useita kanavia korkeakoulujen väliseen ristiinopiskeluun. Tällä hetkellä voit opiskella CampusOnlinen kautta tai Tampereen korkeakouluyhteisön ristiinopiskelun kautta. Lisäksi tutkinto-ohjelmasi saattaa olla mukana oman alansa verkostoissa, joiden kautta tarjotaan muiden korkeakoulujen opintoja.

Opiskelija, varmistathan aina etukäteen opinto-ohjaajaltasi tai tutkintosi kokonaisuudesta vastaavalta henkilöltä TAMKissa, että toisen korkeakoulun tarjoama opintojakso sopii HOPSiisi. Muuten saatat opiskella turhaan opintojakson, jota ei voida sijoittaa osaksi tutkintoasi.

CampusOnline-ristiinopiskelu Pakin kautta

TAMKissa on otettu 8.12.2023 käyttöön Pakin sisäinen Ristiinopiskelu-toiminto. Sen kautta TAMKin opiskelija voi hakeutua useiden ammattikorkeakoulujen CampusOnline-opintojaksoille suoraan Pakista.

Pakin sisäinen hakutoiminto on kätevämpi kuin hakeutuminen campusonline.fi-portaalin kautta. Pakin ristiinopiskelutoiminnolla opiskelija saa kurssin suoritettuaan suoritusmerkinnän automaattisesti omaan TAMKin Pakkiin - ilman erillistä hyväksilukuprosessia. Jos opiskelija on hakeutunut toisen korkeakoulun opintojaksolle Pakin ristiinopiskelutoiminnon kautta, on opintojakso hänelle ilmainen.

Koska kukin ammattikorkeakoulu siirtyy omalla aikataulullaan uuteen menettelyyn, siirtymäkaudella vuosina 2023-2024 CampusOnline-tarjontaa on kahdessa paikassa: oman ammattikorkeakoulun Pakissa sekä ulkoisessa campusonline.fi-portaalissa. TAMKin opiskelijat voivat hakeutua opinnoille molempia väyliä, mutta huomaa:

ethän hae samalle opintojaksolle sekä Pakin ristiinopiskelun että CampusOnline.fi-portaalin kautta. Ilmoittautuminen samalle kurssille kahta kautta aiheuttaa viivettä ja turhaa hallinnollista selvittelytyötä.

TAMKin opiskelijan ohjeet: 

 

CampusOnline-portaali

Campusonline.fi on Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjontaportaali, joka kokoaa yhteen verkko-opintoja kaikista Suomen 24 ammattikorkeakoulusta. TAMKin opiskelijat voivat hakeutua muiden ammattikorkeakoulujen opintojaksoille portaalin kautta, mutta menettely on mutkikkaampi kuin hakeutuminen suoraan TAMKin Pakista.

Opintojakson suoritusmerkinnän siirto CampusOnline-opinnoista: 

 

Tampereen korkeakoulujen ristiinopiskelu

Täältä löydät Tampereen yliopiston ja Poliisiammattikorkeakoulun tarjontaa. Tarjonnassa on verkko-, monimuoto- sekä lähiopintoja. Suoritusmerkinnät tulevat TAMKin opiskelijan näkökulmasta automaattisesti Pakkiin.

Tampereen korkeakoulujen ristiinopiskelu

 

Muu ristiinopiskelu

Jos olet suorittanut opintojaksoja muulla tavoin TAMKin ulkopuolella, voit anoa suorituksestasi hyväksilukua Pakin HyväHot-toiminnolla. Voit anoa hyväksilukua myös ulkomaisissa korkeakouluissa suoritetuista opintojaksoista. 

Tutustu hyväksiluvun ohjeisiin.

 

 

 

Julkaistu: 21.3.2019
Päivitetty: 12.12.2023