Hyppää pääsisältöön
TAMKin opiskelijan käsikirja

Tampereen korkeakoulujen ristiinopiskelu

Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Poliisiammattikorkeakoulun läsnä olevat tutkinto- ja vaihto-opiskelijat voivat hankkia lisää osaamista myös toisesta korkeakoulusta. Ristiinopiskelu on mahdollista myös TAMKin ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijoille.

Lukuvuoden 2023–2024 ristiinopiskeluopintoihin voi hakeutua 31.5.2024 asti, ja lukuvuoden 2024 - 2025 ristiinopiskeluopintoihin voi hakeutua 1.8.2024 alkaen. Ristiinopiskelupalvelun kautta saamasi opiskeluoikeus oikeuttaa sinua opiskelemaan vain palvelussa valitsemiasi opintoja. Opinto-oikeus myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan, kuitenkin niin, että päättyneen lukuvuoden kesäopintoja on mahdollista suorittaa 31.8. saakka. Mikäli et suorita opintoja ennen em. ajankohtaa ja haluat edelleen suorittaa opinnot, tulee opiskeluoikeutta hakea uudelleen seuraavaksi lukuvuodeksi.

Ennen opintoihin hakeutumista, varmista opintojen soveltuvuus omaan tutkintoosi tiedekunnan tai koulutusyksikön ohjeistuksesta. Tämän jälkeen opintoihin hakeudutaan ristiinopiskelupalvelun kautta. Voit hakeutua opintoihin aina toukokuun loppuun asti. Mikäli olet aiemmin hakeutunut ristiinopiskelijaksi ja haluat hakeutua vielä muihin opintoihin, kirjaudu ja valitse lisää opintoja.

Huom! Sinun ei tarvitse hakeutua opintoihin ristiinopiskelupalvelun kautta 

 • kotikorkeakoulun tai kotikampuksen omiin opintojaksoihin
 • mikäli sinulla on jo oman tutkintosi myötä opiskeluoikeus opintoihin

Ohjeet Polamkin opiskelijalle

 1. Tutustu oman korkeakoulusi ohjeistukseen.
 2. TAMKin ja Tampereen yliopiston opintotarjonta löytyy ristiinopiskelupalvelusta. Voit rajata tarjontaa korkeakoulun ja opetuskielen mukaan.
 3. Opintoihin hakeudutaan avoimen yliopiston hakupalvelun lomakkeen kautta. Huomaa, että TAMKille ja Tampereen yliopistolle on omat lomakkeensa!
 4. Hakeutumisen jälkeen saat tarkemmat ohjeet sähköpostiisi.
 5. Lue sivun alareunasta kohdekorkeakoulun ohjeet.
TAMK

Läsnä olevana Tampereen ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus hakeutua suorittamaan opintoja Tampereen yliopistossa tai Poliisiammattikorkeakoulussa. Ristiinopiskeluopinnot lisäävät mahdollisuuksiasi valita tutkintoosi monipuolisia valinnaisia opintoja.

Hakeutuminen

Tarjolla olevat Tampereen yliopiston ja Poliisiammattikorkeakoulun opintojaksot näet ristiinopiskelupalvelusta. Tutustu tarjontaan ja suunnittele opintosi. Kirjaudu ristiinopiskelupalveluun TUNI-tunnuksillasi.

Huomaa, että opintojaksoilla voi olla lukuvuoden aikana useita toteutuskertoja. On mahdollista, että vain osa toteutuskerroista on tarjolla ristiinopiskelijoille. Lisäksi kaikista opintojaksoista ei välttämättä järjestetä opetusta joka vuosi.

Tarkista opintojen soveltuvuus tutkintoosi oman korkeakoulusi ohjeiden mukaisesti ennen opintoihin hakeutumista!

Hae opiskeluoikeutta haluamillesi opintojaksoille. Opiskeluoikeutta tulee hakea riittävän ajoissa, sillä opiskeluoikeuden myöntämisen jälkeen sinun tulee ilmoittautua opetukseen kunkin toteutuksen aikataulujen mukaisesti.

Opintoihin ilmoittautuminen ja tieto ilmoittautumisen hyväksynnästä

Tampereen yliopisto

Kun olet hakenut opiskeluoikeutta Tampereen yliopistossa suoritettaviin opintoihin, saat ohjeet ilmoittautumiseen. Huomaa, että oikeus suorittaa opintojakso(t) varmistuu vasta, kun ilmoittautumisesi toteutukselle on hyväksytty.

Yliopisto-opintoihin ilmoittautuminen tapahtuu Sisu-opintotietojärjestelmässä, kirjaudu tuni-sähköpostiosoitteella ja salasanalla. Ennen kuin opetukseen voi Sisussa ilmoittautua, tulee vähintään yhden opintosuunnitelman (HOPS) olla luotuna.

Tutustu seuraaviin ohjeisiin:

Jos kurssille ilmoittautuneita joudutaan rajaamaan, etusijalla ovat lähtökohtaisesti Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat. Muuten opiskelijat valitaan kunkin tiedekunnan etusijaperiaatteiden mukaisesti.

Huom! Ennen tiettyjen kielten opintojaksoja on suoritettava pakollinen lähtötasokoe. Nämä kielten opintojaksot näet Intran vapaasti valittavat opinnot -sivulta (Humanistiset tieteet > Kielten koulutuksen vapaasti valittavien opintojen tarjonta (ITC)). Tiedot lähtötasokokeista taas löytyvät opetussuunnitelmasta. Kokeet järjestetään yleensä kerran vuodessa ennen opintojen alkua elokuussa.

Poliisiammattikorkeakoulu

Hakeutuminen tapahtuu ristiinopiskelupalvelussa, jossa voit poimia haluamiasi opintoja opintokoriisi ja vahvistaa opiskeluoikeuden hakemisen (muista vielä vahvistaa hakeminen poimittuasi opintojaksot opintokoriin!). On tärkeää, että vahvistamisen jälkeen noudatat saamiasi toisen korkeakoulun ohjeita. Kirjaudu ristiinopiskelupalveluun TUNI-sähköpostiosoitteellasi.

Polamkin opintoihin ei tarvitse ilmoittautua enää erikseen, vaan ristiinopiskelupalvelussa oikeuden hakeminen on samalla ilmoittautuminen kyseiselle opintojaksolle. Määräaika ilmoittautumiselle on kerrottu opintojakson tiedoissa.

Kaikki ristiinopiskelijat eivät välttämättä mahdu opetukseen, sillä opiskelijamäärä voi olla rajattu, ja etusijalla ovat Polamkin omat tutkinto-opiskelijat ja vaihto-opiskelijat. Ristiinopiskelutarjonnassa olevilla opinnoilla on kuitenkin aina oma kiintiö ristiinopiskelijoille.

Opiskelijoille ilmoitetaan opintojaksolle pääsystä sähköpostitse. Samalla opiskelijat saavat vierailijaoikeuden Polamkin Moodleen sekä ohjeet kirjautumisesta opintojakson Moodle-alueelle.

Jos et ilmoittautumisesta huolimatta aio suorittaa opintoja, peruuta ilmoittautumisesi, jotta paikkasi vapautuu seuraavalle opiskelijalle.

Opintojen suorittaminen

Tampereen yliopisto

Mikäli ilmoittautumisesi opintoihin hyväksytään, voit suorittaa opintojaksot opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Jos et ilmoittautumisesta huolimatta aio suorittaa opintoja, ilmoita asiasta vastuuopettajalle. Muista seurata sähköpostiasi, saat sitä kautta tärkeitä tietoja koskien opintojen suorittamista. Kirjaudu yliopiston oppimisympäristöihin (esim. Moodle, EXAM) TUNI-tunnuksellasi.

Opiskeluoikeuden myöntämisen jälkeen käyttöösi tulevat intran etusivun opiskeluun liittyvät widgetit. Widgetteihin tulee tietoa Sisusta ja EXAMista ja ne ovat käytössäsi opiskeluoikeuden ajan.

Poliisiammattikorkeakoulu

Mikäli ilmoittautumisesi opintoihin hyväksytään, voit suorittaa opintojaksot saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Polamkissa opiskelija antaa opintojaksopalautteen opintojaksosta. Palautteen kerää ja käsittelee opintojakson vastuuopettaja. Palautetta käytetään opintojaksojen kehittämiseen.

Opettaja arvioi opinnot ja merkitsee arvosanan Polamkin opintorekisteriin. Suoritus siirtyy kotikorkeakoulun opintorekisteriin automaattisesti.

Opintojen suorittamisen jälkeen

Kun olet suorittanut opintoja Tampereen yliopistossa tai Poliisiammattikorkeakoulussa, suoritustieto siirtyy automaattisesti Tampereen ammattikorkeakouluun. Tampereen yliopistosta tieto siirtyy vuorokauden kuluessa ja Poliisiammattikorkeakoulusta viimeistään kuukauden kuluessa.

Tarkista kotikorkeakoulusi opintorekisteristä, että ristiinopiskelun kautta suorittamasi opinnot on kirjattu rekisteriin. Tämän jälkeen sinun on vielä kotikorkeakoulussasi huolehdittava opintojen hyväksilukemisesta tutkintoosi.

Mikäli olet tyytymätön Tampereen yliopistossa suorittamasi opintosuorituksen arviointiin, siihen on mahdollista hakea oikaisua Tampereen yliopiston tutkintosäännön 35 §:n mukaisesti.

 

Ohjeet Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijalle

Opintoihin hakeutuminen

Kaikkiin opintoihin hakeudutaan avoimen yliopiston hakupalvelun lomakkeella.

 1. Valitse hakupalvelussa Etsi opintoja. Avautuvasta valikosta voit rajata hakua.
  Avoimen yliopiston hakupalvelun etusivu. Vasemmassa reunassa kuvake, jota klikkaamalla pääsee etsimään haluamiaan opintoja.
 2. Oikea lomake löytyy opinnon koodilla: Polamk-TAMK ristiinopiskelu tai opinnon nimellä: Polamk-TAMK ristiinopiskelu/cross-institutional studies. Klikkaa Valitse ja sulje avautunut ikkuna. 
 3. Ilmoittaudu -painikkeesta avautuu ponnahdusikkuna. Valitse Hakulomake, jos sinun on mahdollista tunnistautua esim. verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella (Suomi.fi tunnistautuminen).
 4. Jos sinun ei ole mahdollista tunnistautua verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, valitse lomakkeeksi Muut. Sinuun ollaan yhteydessä tunnistautumisen hoitamiseksi.
  Valitse lomaketyyppi, jolla ilmoittaudut. Käytä Hakulomaketta, jos käytössäsi on Suomi.fi-tunnistautuminen. Valitse Muut, jos Suomi.fi-tunnistautuminen ei ole mahdollista.
 5. Täytä tarvittavat tiedot hakulomakkeelle
 6. Tärkeää: käytä sähköpostiosoitteena Polamkin sähköpostiosoitetta ja kirjoita Viesti-kenttään opintojakson koodi ja nimi, mille olet hakeutumassa. Voit hakeutua samalla lomakkeella useammalle TAMKn opintojaksolle.  
 7. Tallenna lomake.
 8. Opiskeluoikeutesi rekisteröidään opintotoimistossa. Varaudu muutaman päivän viiveeseen.
 9. Kun opiskeluoikeus on rekisteröity, saat sähköpostiisi tarkemmat ohjeet mm. käyttäjätunnuksen (tuni-tunnus) käyttöönotosta ja opetukseen ilmoittautumisesta. Lue ja noudata ohjeita!

 

Opintoihin ilmoittautuminen ja tieto ilmoittautumisen hyväksynnästä

Toteutukselle ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Huomaa, että oikeus suorittaa opintojakso(t) varmistuu vasta, kun ilmoittautumisesi toteutukselle on hyväksytty.

Opintojen suorittaminen

Mikäli ilmoittautumisesi opintoihin hyväksytään, voit suorittaa opintojaksot opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Jos et ilmoittautumisesta huolimatta aio suorittaa opintoja, ilmoita asiasta osoitteeseen opintotoimisto.tamk [at] tuni.fi (opintotoimisto[dot]tamk[at]tuni[dot]fi). Muista seurata sähköpostiasi, saat sitä kautta tärkeitä tietoja koskien opintojen suorittamista. Kirjaudu TAMKn oppimisympäristöihin (esim. Moodle, EXAM) tuni-sähköpostiosoitteellasi.

Opintojen suorittamisen jälkeen

Kun olet suorittanut opintoja Tampereen ammattikorkeakoulussa, suoritustieto siirtyy Poliisiammattikorkeakoulun rekisteriin. Opintosuoritukset siirtyvät noin kuukauden välein. 

Tarkista kotikorkeakoulusi opintorekisteristä, että ristiinopiskelun kautta suorittamasi opinnot on kirjattu rekisteriin.

Lisätietoja:

 • Poliisiammattikorkeakoulu: ristiinopiskelu [at] polamk.fi (ristiinopiskelu[at]polamk[dot]fi)
 • Tampereen ammattikorkeakoulu: it-helpdesk [at] tuni.fi
 • Tampereen yliopisto: opintotietojarjestelmat.tau [at] tuni.fi (opintotietojarjestelmat[dot]tau[at]tuni[dot]fi)
Julkaistu: 26.2.2019
Päivitetty: 7.5.2024