Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Tuntiopettaja suomen kielen oppiaineessa. Syyskuusta 2023 alkaen apurahatutkija Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa Arkisuomien kielitietoisuudet ja muutos.

Vuodesta 2017 vuoteen 2021 toimin väitöskirjatutkijana Kippo-hankkeessa (Kielelliset populaatiot Helsingissä). FT 2021.

FM, suomen kieli 2015

Osaamisalueiden kuvaus

sosiolingvistiikka, laskennalliset menetelmät

Tärkeimmät saavutukset

August Ahlqvistin, Yrjö Wichmannin, Kai Donnerin ja Artturi Kanniston rahaston väitöskirjapalkinto väitöskirjasta "Muutoksen mekanismit. Kolmen aikapisteen reaaliaikatutkimus Helsingin puhekielestä". Myöntänyt Kotikielen Seura 14.3.2022.

Tampereen yliopiston tukisäätiön väitöskirjapalkinto väitöskirjasta "Muutoksen mekanismit. Kolmen aikapisteen reaaliaikatutkimus Helsingin puhekielestä". Myönnetty 15.9.2022.

E.A. Saarimaan rahaston artikkelipalkinto artikkelista ”Infinitiivien variaatio ja muutos Helsingissä” (Virittäjä 122). Myöntänyt Kotikielen Seura 14.3.2019.

Tutkimuskohteet

Kielen variaatio ja muutos, kieliteknologia, Helsingin puhekieli

Tutkimusrahoitus

Koneen Säätiö 2023-2026; Suomen Akatemia 2021-2023; Koneen säätiö 2017-2021

Merkittävimmät julkaisut

Kuparinen, Olli 2021: "Muutoksen mekanismit. Kolmen aikapisteen reaaliaikatutkimus Helsingin puhekielestä." Tampereen yliopiston väitöskirjat 428. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1990-8 

Kuparinen, Olli – Santaharju, Jenni – Leino, Unni – Mustanoja, Liisa – Peltonen, Jaakko, 2022: "Katomuotojen eteneminen yleiskielen hd-yhtymässä Helsingin puhekielessä." Virittäjä 126. https://doi.org/10.23982/vir.100585 

Kuparinen, Olli – Peltonen, Jaakko – Mustanoja, Liisa – Leino, Unni – Santaharju, Jenni, 2021: "Lects in Helsinki Finnish: a probabilistic component modeling approach." Language Variation and Change. https://doi.org/10.1017/s0954394521000041 

Kuparinen, Olli – Mustanoja, Liisa – Peltonen, Jaakko – Santaharju, Jenni – Leino, Unni, 2019: ”Muutosmallit kolmen aikapisteen pitkittäisaineiston valossa.” Sananjalka 61. s. 30–56. https://doi.org/10.30673/sja.80056 

Kuparinen, Olli 2018: ”Infinitiivien variaatio ja muutos Helsingissä.” Virittäjä 122. s. 29 – 52. https://doi.org/10.23982/vir.65310 

Knuutila, Sini. – Kuparinen, Olli – Santaharju, Jenni – Mustanoja, Liisa – Leino, Unni – Peltonen, Jaakko 2022: "Miksi kato leviää? hd-yhtymän katovariantin diffuusion syyt Helsingin puhekielessä." Sananjalka, 64(64). https://doi.org/10.30673/sja.115658 

Kuparinen, Olli 2015: Kohti ääretöntä. Jäsentyvä infinitiivikonstruktiojoukko Helsingin puhekielessä 1970-luvulta 2010-luvulle. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201512112521