Henkilöprofiili

Mira Palonen

yliopisto-opettaja, hoitotieteet
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Terveystieteet
Mira Palonen

Oma esittely

TtT, väitellyt 2016 aiheesta Päivystyspoliklinikalta kotiutuvien iäkkäiden potilaiden ja läheisten ohjaus. Tutkimuskohteena iäkkäät perheet, kodin ja sairaalan rajapinta, kotiutuminen, ohjaus, hoidon integrointi. 

Toimin yliopisto-opettajana hoitotieteen oppialalla Terveystieteissä Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa.

Työtehtävät

Opetustehtävät; kandidaatin- ja pro gradu -tutkielmien sekä väitöskirjojen ohjaus, hoitotieteen johtamisen opintosuunnan opetus, tohtoriopinnot.

Iäkkään turvallinen kotiutuminen sairaalasta -hoitosuositusryhmän puheenjohtaja.

Post doc -tutkimus iäkkäiden perheiden hoidon integroinnista kodin ja sairaalan rajapinnalla.