Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

TtT, tutkimuskohteena iäkkäät perheet, kodin ja sairaalan rajapinta, kotiutuminen, ohjaus, hoidon integrointi. Väitöskirja 2016 aiheesta Päivystyspoliklinikalta kotiutuvien iäkkäiden potilaiden ja läheisten ohjaus.

Toimin yliopisto-opettajana hoitotieteen oppialalla Terveystieteissä Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa.

Työtehtävät

Opetustehtävät; kandidaatin- ja pro gradu -tutkielmien sekä väitöskirjojen ohjaus, hoitotieteen johtamisen opintosuunnan opetus, tohtoriopinto-opetus.

Post doc -tutkimusta iäkkäiden perheiden ohjauksesta sekä hoidon integroinnista kodin ja sairaalan rajapinnalla.

8/2022-8/2023 tutkijatohtori SOL-TECH -hankkeessa. https://projects.tuni.fi/sol-tech/

Luottamustoimet

Hoitotieteiden tutkimusseura (HTTS) r.y. puheenjohtaja 2022- (johtokunnan jäsen 2014-, varapuheenjohtaja 2021-22)

Tutkimuskohteet

Iäkkäät potilaat ja perheet, potilasohjaus, osallisuus terveyspalveluissa, hoitotyön johtaminen ja johtamiskoulutus

Tieteenalat

Hoitotiede, terveystieteet