Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Olen materiaalikarakterisoinnin professori. Tutkimusalaani ovat materiaalien (mm. metallit, keraamit, nanomateriaalit, 3D tulosteet, pinnoitteet) karakterisointi, rakenneanalyysit ja ainetta rikkomaton testaus (NDT) liittyen niin materiaalikehitykseen, prosesseihin, suorituskykyyn kuin vaurioanalyyseihin. Erityisosaamiseni on elektronimikroskopiassa, johon liittyen toimin myös yliopistotasoisen mikroskopiainfrastruktuurin Tampereen Mikroskopiakeskuksen johtajana (TMC). Näiden lisäksi toimin Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnan tutkimuksen varadekaanina.

Työtehtävät

Tällä hetkellä työtehtäväni koostuvat materiaalikarakterisoinnin professorin tehtävistä ja Materiaalikarakterisointi-ryhmän johtotehtävistä Materiaalitieteen ja ympäristötekniikan yksikössä, tutkimuksen varadekaanin tehtävistä Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa sekä Tampereen mikroskopiakeskuksen johtamisesta.

Tutkimusyksikkö

Materiaalitieteen ja ympäristötekniikan yksikkö/Materiaalioppi

Tutkimusrahoitus

Merkittävimmät rahoitusinstrumentit: Suomen Akatemia, Business Finland, EU, säätiöt ja yritykset.

Tutkimusura

1. Professori, Tampereen yliopisto 2019-

2. Professori (2016 - 2018) Tampereen teknillinen yliopisto

3. Associate professor (2013 - 2016) Tampereen teknillinen yliopisto

4. Vanhempi tutkija (kokoaikainen/osa-aikainen, 2007 - 2013) Työterveyslaitos

5. Vaihtotutkija (1-3/1999) Tukholma yliopisto, Rakennekemia, Arrhenius Laboratorio

6. Vieraileva tutkija (3-7/1996) Illinoisin yliopisto (Urbana-Champaign), Frederick Seitz Materiaalitutkimuslaboratorio

7. Tutkija/vanhempi tutkija/yliopistotutkija (1996 – 2013) Tampereen teknillinen yliopisto