Henkilöprofiili

Minnamari Vippola

professori, tutkimuksen varadekaani
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
| Sub unit: Materiaalitiede ja ympäristötekniikka | Tieteenala: Materiaalioppi
Minnamari Vippola

Oma esittely

Olen materiaalikarakterisoinnin professori. Tutkimusalaani ovat materiaalien karakterisointi, rakenneanalyysit ja ainetta rikkomaton testaus (NDT) liittyen niin materiaalikehitykseen, prosesseihin, suorituskykyyn kuin vaurioanalyyseihin. Erityisosaamiseni on elektronimikroskopiassa, johon liittyen toimin myös yliopistotasoisen mikroskopiainfrastruktuurin Tampereen Mikroskopiakeskuksen johtajana (TMC). Näiden lisäksi toimin Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnan tutkimuksen varadekaanina.

Työtehtävät

Tällä hetkellä työtehtäväni koostuvat materiaalikarakterisoinnin professorin tehtävistä ja Materiaalikarakterisointi-ryhmän johtotehtävistä Materiaalitieteen ja ympäristötekniikan yksikössä, tutkimuksen varadekaanin tehtävistä Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa, Teknisten tieteiden tohtoriohjelman johtotehtävistä sekä Tampereen mikroskopiakeskuksen johtamisesta. Tämän lisäksi toimin aktiivisesti Suomen Akatemiassa Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnan sekä Tutkimusinfrastruktuurikomitean jäsenenä.