Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Minna van Gerven on toiminut sosiaalipolitiikan professorina Tampereen yliopistossa vuodesta 2022. Hänen on aiemmin toiminut sosiaalipolitiikan professorina (2020-2021) Helsingin yliopistossa, sosiologian apulaisprofessorina (2009-2020) Twenten yliopistossa (Alankomaat) sekä tutkijatohtorina (2006-2009) Amsterdamin yliopistossa (Alankomaat). Minna väitteli sosiologian tohtoriksi Tilburgin yliopistosta (Alankomaat) vuonna 2008 ja valmistui Tampereen yliopistosta (sosiaalipolitiikka v. 2001).

Minna on kansainvälisesti tunnustettu ja verkostoinut sosiaalipolitiikan tutkija. Hänen työnsä on ollut vahvasti poikkitieteellistä yhdistäen sosiologian, valtiotieteen, julkisen hallinnon sekä tieteen ja teknologian tutkimuksen sosiaalipolitiikan tutkimukseen. Minna tarkastelee työssään sosiaalipolitiikkaa laajasti ja monipuolisesti (mm. tutkien instituutioita, politiikan prosesseja sekä niiden tuloksia). Suurin osa Minnan julkaisuista käsittelee aktivointipolitiikkaa, työpolitiikkaa, perhe- ja nuorisotutkimusta, ikääntymistä ja hoivapolitiikaa sekä EU:n sosiaalipolitiikkaa. Metodologisesti Minnalla on laajat meriitit erilaiset menetelmien soveltamisesta (mukaan lukien vertailevat menetelmät, erilaiset laadulliset tutkimusmenetelmät, tilastollinen analyysi, monimenetelmät, kokeelliset lähestymistavat).

Minnan nykyinen tutkimus keskittyy teknologiseen aikakauteen ja ajankohtaisiin kysymyksiin sosiaalipoliittisesta tutkimuksesta digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Työssään Minna yhdistää kolme klassista, läheisesti toisiinsa liittyvää aluetta hyvinvointivaltioiden tutkimuksessa: 1) hyvinvointivaltioiden institutionaalisten muutosten vertaileva tutkimus (systeemiset prosessit ja politiikan rakenteet), 2) sosiaalipolitiikan täytäntöönpanon tutkimus ja sosiaali-teknisten järjestelmien uudelleenrakentaminen ja 3) yhteiskunnallisten ja teknologisten haasteiden tutkimus ja niiden vaikutukset yhteiskuntaan ja kansalaisiin (hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden osalta).

Työtehtävät

Opetus

- Graduseminaari (sosiaalipolitiikka) (2021-2022, 2022-2023)

- Sosiaalipolitiikan klassikot (2021-2022)

- Sosiaalipolitiikan nykykeskustelut ja käytännöt (2022-2023)

- Nordic Welfare Societies (2022-2023)

Osaamisalueiden kuvaus

Tutkimuksen ja ohjauksen avainsanat 

- hyvinvointivaltio ja -järjestelmä vertailut

- sosiaaliturva (erityisesti työttömyys- ja toimeentulotukietuudet, työkyvyttömyysetuudet)

- sosiaalipalvelut (työvoimapalvelut, aktivointi- ja integrointipalvelut, nuoriso- ja perhepalvelut, vanhustenhoivapalvelut)

- työ- ja perhepolitiikka, nuorisopolitiikka-, sukupuolitutkimus

- digitalisaatio ja automaatio, algoritmiset järjestelmät, digihyvinvointivaltio ja hallinto

- teknologioiden käyttöönotto, käyttö ja hyväksyntä, yhteistuotanto (coproduction)

- politiikka ja politiikkatoimet (politics and policy), poliittiset prosessit ja hallinta (governance)

- politiikan diskurssit, narratiivit ja ideat, politiikan täytäntöönpano, politiikan leviäminen (diffussion), politiikan arviointi

- yhteistyön hallinta ja koordinointi, moniammatillinen yhteistyö, palveluverkostot ja kumppanuudet, integroidut palvelut, integroitu aktivointi 

Tutkimusyksikkö

Yhteiskuntatutkimus

Tieteenalat

Sosiaalipolitiikka

Merkittävimmät julkaisut

Please see research portal below for the publications and activities