Henkilöprofiili

Minna Lanz

professori
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
| Sub unit: Automaatio- ja konetekniikka | Tieteenala: Konetekniikka
Minna Lanz

Työtehtävät

Vedän tuotantotekniikan ja automaation tutkimusryhmää. 

Tehtäviin kuuluu tutkimushankkeiden valmistelu, rahoituksen hakeminen, laajojen kansainvälisten T&K&I projektien veto, tulosten julkaiseminen ja yleinen viestintä.

Vuositasolla minulla on 6-9 väitöskirjantekijää. Ryhmäni kanssa tuotamme ohjausta 30-40 tuotantotekniikan diplomityöhön.

Koordinoin tuotantotekniikan ja -automaation opetusta (Tuotantoautomaation pääaine, Robotiikan pääaine, teollisuusrobotiikan sivuaine, kontribuoimme myös mm. Kiertotalouden sivuaineeseen). Vuosittain tuotantotekniikan kursseilla opiskelee n. 700 opiskelijaa.