Hyppää pääsisältöön

Mikko Räkköläinen

apurahatutkija, väitöskirjatutkimus
Tampereen yliopisto

Työtehtävät

Väitöskirjatutkija/PhD Researcher

Luottamustoimet

Suomen Rauhantutkimusyhdistys ry:n hallituksen jäsen

Tutkimustavoitteet

PhD dissertation: Outsourced Foreign Policy: Commercial Military Service Providers and Organizational Behavior  

Tutkimuskohteet

Security studies

Private military and security companies

Emergent technologies

The changing nature of war

Tieteenalat

Kansainvälinen politiikka / International politics

Tutkimusrahoitus

Alfred Kordelinin säätiön apuraha

Merkittävimmät julkaisut

Räkköläinen, Gardberg & Huhtinen (2021) Kehittyvän informaatioteknologian haasteet sotilas- ja turvallisuusorganisaatioille. Teoksessa Laakkonen (toim.) Informaatioteknologian filosofia, etiikka ja digitalisoitunut yhteiskunta, 357–376. SoPhi: Jyväskylä.

Räkköläinen (2021) Pankkivangit: Yritykset tekevät tulosta Yhdysvaltojen vankienhoidolla. The Ulkopolitist. 1.3.2021. https://ulkopolitist.fi/2021/03/01/pankkivangit-yritykset-tekevat-tulosta-yhdysvaltojen-vankeinhoidolla/

Räkköläinen (2020) Kaupallisten sotilaspalveluyritysten synty Venäjällä. Idäntutkimus 27(3–4), 3–19.

Räkköläinen (2020) Lennokit eivät voittaneet Vuoristo-Karabahin sotaa – mutta olivat osa voittavaa armeijaa. The Ulkopolitist, 20.12.2021. https://ulkopolitist.fi/2020/12/20/lennokit-eivat-voittaneet-vuoristo-karabahin-sotaa-mutta-olivat-osa-voittavaa-armeijaa/

Räkköläinen (2020) Suomalainen puolustustarvikevienti tasapainoilee humanitaaristen, taloudellisten ja maanpuolustuksellisten kysymysten äärellä. The Ulkopolitist, 3.5.2020. https://ulkopolitist.fi/2020/05/03/suomalainen-puolustustarvikevienti-tasapainoilee-humanitaaristen-taloudellisten-ja-maanpuolustuksellisten-kysymysten-aarella/

Räkköläinen (2019) Synteettinen biologia avaa luonnon perusteet ihmisen muokattaviksi – suurien mahdollisuuksien rinnalla tulevat suuret riskit. The Ulkopolitist, 11.11.2019. https://www.ulkopolitist.fi/2019/11/11/synteettinen-biologia-avaa-luonnon-perusteet-ihmisen-muokattaviksi-suurien-mahdollisuuksien-rinnalla-tulevat-suuret-riskit/

Räkköläinen (2019) Kelluvat asevarikot – Avomerellä aseet ovat kansainvälisen oikeuden ulottumattomissa. The Ulkopolitist, 19.5.2019. https://www.ulkopolitist.fi/2019/05/19/kelluvat-asevarikot-avomerella-aseet-ovat-kansainvalisen-oikeuden-ulottumattomissa/

Räkköläinen & Vaha (2019) Suomalainen GCM-keskustelu: Esimerkki valeuutisten vaarallisesta voimasta. Politiikasta.fi, 28.1.2019. https://politiikasta.fi/suomalainen-gcm-keskustelu-esimerkki-valeuutisten-vaarallisesta-voimasta/  

Kopra, Vaittinen, Räkköläinen, SRTY (2019) Suomi profiloituu konfliktinratkaisun suurmaana, mutta rauhantyöstä on leikattu viime vuosina tuntuvasti – Kuinka käy ensi vaalikaudella? Puolueet vastasivat 3 kysymykseen. The Ulkopolitist, 12.4.2019. https://www.ulkopolitist.fi/2019/04/12/suomi-profiloituu-konfliktinratkaisun-suurmaana-mutta-rauhantyosta-on-leikattu-viime-vuosina-tuntuvasti-kuinka-kay-ensi-vaalikaudella-puolueet-vastasivat-3-kysymykseen/  

Räkköläinen (2018) Wagner-ryhmä: Hyvin venäläinen sotilasyritys. The Ulkopolitist, 28.10.2018. https://www.ulkopolitist.fi/2018/10/28/wagner-ryhma-hyvin-venalainen-sotilasyritys/

Räkköläinen (2018) Kaupallinen tiedusteluala haastaa demokratian ja oikeusvaltion. The Ulkopolitist, 28.3.2018. https://www.ulkopolitist.fi/2018/03/28/kaupallinen-tiedusteluala-luo-haasteita-demokratialle-ja-oikeusvaltiolle/ 

Räkköläinen (2014) ”Sotavoimaa eniten tarjoavalle”. Ulkopolitiikka, 2/2014, 16.

Räkköläinen (2016) Patterns of Bureaucratic Politics Related to Commercial Military Service Providers. Teoksessa Rodosek & Koch (toim.) Proceedings of the15th European Conference on Cyber Warfare and Security, ss. 441-443. Academic Conferences and Publishing International Limited: Reading. 

Räkköläinen (2014) Ahneus ja sodankäynti: Tasavaltalainen filosofia palkkasoturien vastaisen normin taustana. Kosmopolis 44(2).