Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

VTT (2018), valtio-oppi, Tampereen yliopisto

Työtehtävät

Väitöskirjatutkija 2013-2017 (Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu)
Tutkijatohtori 2018 (Suomen Akatemian tutkimushanke: Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekunta)
Apurahatutkija 2019-2020 (Koneen säätiö: Tampereen yliopiston Talouden ja Johtamisen tiedekunta)
Tutkijatohtori 2020-2022 (Suomen Akatemian tutkimushanke: Tampereen yliopiston Talouden ja Johtamisen tiedekunta)
Erikoistutkija 2023 (tammi-elokuu: Turun yliopisto, Helsingin Sanomain säätiö)
Apurahatutkija 2023-> (Koneen säätiö: Tampereen yliopiston Talouden ja Johtamisen tiedekunta)

Osaamisalueiden kuvaus

Tutkimusalana laadulliset tutkimusmenetelmät, kriittinen diskurssianalyysi, argumentaatioteoria, ideologiateoria, korkeakoulutuspolitiikka, poliittinen talous, politiikan ja median representaatiot, kriittinen organisaatio- ja mediatutkimus. Uusimpana tutkimuspainotuksena vieraantumisteoria ja poliittinen vieraantuminen.

Tärkeimmät saavutukset

Väitöskirja palkittu kevään 2018 parhaana Tampereen Yliopiston Tukisäätiön ja Tampereen kaupungin toimesta. 

Luottamustoimet

Tutkimushenkilöstön luottamusmies (2016-2018)
Tampereen yliopiston tieteentekijöiden (Tatte ry) hallituksessa joko virallisena tai varajäsenenä 2017-2021
Valtiotieteellisen yhdistyksen johtokunnan jäsen (2019-->)
Vastaa va päätoimittaja / Editor-in-chief: Politiikasta (2019-2023)
Päätoimittaja / Editor: Politiikka (2019-2020) 
Suomen Tiedekustantajien liiton hallituksen jäsen (2022-->)

Tutkimuskohteet

Suomalainen korkeakoulupolitiikka, sekä korkeakoulutuksen kansainvälinen poliittinen talous. Yleisesti poliittinen talous, laadulliset tutkimusmenetelmät, vieraantumisteoria, populismi, turvallistamisteoria, hyvinvointivaltio sekä ideologiset muutokset. Uusimmassa hankkeessa suomalainen yliopistodemokratia.

Tieteenalat

Politiikan tutkimus

Tutkimusrahoitus

Koneen säätiö

Merkittävimmät julkaisut

Ylöstalo, Hanna, Koskinen, Henri, Poutanen, Mikko, & Lepistö, Taru. 2023. ”Ennakointia ja seurantaa: Kvantifioidun tiedon käyttö ja katveet politiikkaa koskevassa journalismissa.” Media & viestintä 46(4): 1–22. https://doi.org/10.23983/mv.127788 

Ampuja, Marko & Poutanen, Mikko. 2023. ”Salaliittoteoriat ja trollauspolitiikka oikeistopopulistisina viestintästrategioina.” In Salaliittoteorioiden politiikkaa: Avauksia käsitteelliseen analyysiin, A-E. Hyvönen & N. Pyrhönen (eds.). Tampere: Vastapaino. pp. 219–248.

Poutanen, Mikko. 2023.a “Breaking bonds: How academic capitalism feeds processes of academic alienation.” In Palgrave International Handbook of Marxism and Education, R. Hall, I. Accioly & K. Szadkowski (eds.). Palgrave Macmillan.

Poutanen, Mikko. 2023b. “From R&D innovation to academic capitalism in Finland.” Scandinavian Journal of Public Administration 27(1): 29–52. https://doi.org/10.58235/sjpa.v27i1.10969  

Poutanen, Mikko. 2023c. “‘I am done with that now.’ Sense of alienations in Finnish academia.” Journal of Education Policy 38(4): 625–643. https://doi.org/10.1080/02680939.2022.2067594  

Poutanen, Mikko. 2023d. “Competitive knowledge-economies driving new logics in higher education – reflections from a Finnish university merger.” Critical Policy Studies 17(3): 390–408. https://doi.org/10.1080/19460171.2022.2124429 

Kuusela, Hanna, Tomperi, Tuukka, Raipola, Juha, Kaleva, Veera, Poutanen, Mikko & Tervasmäki, Tuomas. 2022. ”Säätiöyliopistojen perustajien valta: tapaus teknologiateollisuus ja Tampereen yliopisto. Tiede & Edistys 47(3): 166–189. https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/115244 

Poutanen, Mikko, Tomperi, Tuukka, Kuusela, Hanna, Kaleva, Veera & Tervasmäki, Tuomas. 2022. ”From democracy to managerialism: foundation universities as the embodiment of Finnish university policies.” Journal of Education Policy 37(3): 419–442. https://doi.org/10.1080/02680939.2020.1846080  

Poutanen, Mikko, Tervasmäki, Tuomas & Harju, Auli. 2021. ”Katse sisäänpäin: Yliopisto¬reformin organisatoriset jännitteet koti¬etnografian silmin.” Tiede & Edistys 46(1-2): 28–46. https://doi.org/10.51809/te.109599 

Kuusela, Hanna, Kaleva, Veera, Tomperi, Tuukka, Poutanen, Mikko & Tervasmäki, Tuomas. 2021. ”Korkeakoulupolitiikan muuttuvat valtasuhteet Suomessa: säätiöyliopiston synty ja kamppailu yliopistodemokratiasta.” Politiikka 63(2): 158–187. https://doi.org/10.37452/politiikka.101246 

Poutanen, M. 2019. “Business logics: Co-option of media discourse by pro-market arguments in the case of Nokia in Finland” in Critical Policy Discourse Analysis. N. Montessori, J. Mulderrig & M. Farrelly (eds.). Edward Elgar. pp. 122–146.

Poutanen, Mikko. 2018. Business Meets Politics – Intertwined economic and political discursive structures in the case of Nokia in Finland. Akateeminen väitöskirja, Acta Universistatis Tamperensis 2359. Tampereen yliopistopaino.   

ks. myös yleistajuiset Politiikasta-julkaisuni