Henkilöprofiili

Mikko Joronen

akatemiatutkija
Johtamisen ja talouden tiedekunta
| Sub unit: Hallintotieteet | Tieteenala: Ympäristöpolitiikka ja aluetiede

Oma esittely

Olen poliittisen maantieteen tutkija ja dosentti (Turun Yliopisto), ja työskentelen tällä hetkellä akatemiatutkijana Tampereen yliopistossa. Toimin osana Tilan ja Poliittisen Toimijuuden Tutkimusryhmää (Space and Political Agency Research Group, SPARG), mutta vedän myös Tampereen ja Newcastelin yliopistojen välistä Palestiina Tutkimusryhmää (Palestine Research Group). Olen projektinjohtajana kahdessa Suomen akatemian rahoittamassa tutkimusprojektissa, joista ensimmäinen keskittyy 'haavoittuvaisuuden politiikkaan' Länsirannalla (Suomen Akatemia 2017-2022) ja toinen Palestiinan 'nyky-tulevaisuuksiin' (Suomen akatemian tutkimusprojekti, 2019-2023). Lisäksi toimin tutkijana Israelin viisumipolitiikkaa tarkastelevassa tutkimusprojektissa (British Academy, 2019-2021).

Tämän hetkinen tutkimukseni painottuu haavoittuvaisuuden politiikan tutkimiseen arjen ja poliittisen väkivallan kohtaamispisteissä. Lähestyn kysymystä paitsi osana erilaisia hallinnan, vallan ja jokapäiväisen elämän muotoja, myös suhteessa tulevaisuutta koskiviin odotuksiin, suunnitelmiin ja epävarmuuksiin. Nämä painotukset liittyvät laajempaan kiinnostukseeni koskien ontologian, politiikan ja tilallisuuden suhdetta. Viimeaikaiset julkaisuni käsittelevätkin odottamisen, hitaan väkivallan, jokapäiväisen vastarinnan, siirtokuntakolonialismin, thanatopolitiikan ja odotettujen/ilmaantuvien ajallisuuksien kysymyksiä miehitetyillä Palestiinalaisalueilla. Olen lähestynyt ontologian, tilalisuuden ja politiikan kysymyksiä myös tutkimalla uusliberalisaatiota, globalisaatio ja topologista teoriaa yhteiskuntatieteissä. 

Lisätietoa:

RESEARCH GATE PROFIILI 

ACADEMIA.EDU 

GOOGLE SCHOLAR 

SPARG  

PALESTINE RESEARCH GROUP  

Osaamisalueiden kuvaus

Poliittinen maantiede; valta ja arjen vastarinta; poliittinen väkivalta; soda ja konfliktien maantiede; Palestiina; Lähi-itä; maantieteen teoria ja filosofia; globalisaatio ja neoliberalismi; tilallisuus ja poliittinen ontologia.