Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Olen Senior Scientist Tekniikan ja Luonnontieteiden tiedekunnassa. Olen materiaalifysiikan dosentti ja tutkimusalanani ovat aineiden rajapinnoilla tapahtuvat fysikaaliskemialliset ilmiöt ja rajapintojen funktionalisointi. 

Työtehtävät

Kansallinen tutkimusinfrastruktuuri: MAX IV -laboratorio

Senior Scientist toimeni ydintehtävä on edistää MAX IV -laboratorion tehokasta käyttöä yliopistomme tutkimustoiminnassa. MAX IV -laboratorio on synkrotronivalolähde, joka on osa Suomen kansallista tutkimusinfrastruktuuria. Se sijaitsee Ruotsissa ja sitä operoi Lundin yliopisto. MAX IV tarjoaa materiaalien tutkimukseen menetelmiä, joita ei löydy suomalaisista tutkimusinfrastruktuureista. Synkrotronivalon käyttö tarjoaa uutta menetelmällisyyttä lähes kaikkeen materiaalitutkimukseen, kuten mm. fotoniikan, uusiutuvan energian materiaalien, bio- ja nanomateriaalien, sekä biolääketieteen materiaalien tutkimukseen. 

Tutkimusaika MAX IV:ssä on kansainvälisesti kilpailtua ja sitä jaetaan tutkimusaikahakemusten tieteellisiin meriitteihin pohjautuen. Hakemukset käyvät läpi kansainvälisen vertaisarvioinnin. Suomi on sitoutunut taloudellisesti ja poliittisesti MAX IV:n toiminnan tukemiseen, ja vastineeksi tästä suomalaiset tutkijat saavat yleisesti jaossa olevan tutkimusajan lisäksi aikaa kansallisesta tutkimusaikakiintiöstä. Kansallisella tasolla MAX IV yhteistyötä koordinoi FIMAX-konsortio.  

Asiantuntemukseni sekä asiantuntijaverkostoni kautta toimin yhdessä Tampereen yliopiston tutkimusryhmien kanssa synkrotronivalosta hyötyvien tutkimuskohteiden löytämiseksi, MAX IV tutkimusajan saamiseksi, MAX IV:ssä tapahtuvan tutkimuksen toteuttamiseksi sekä sitä hyödyntävien tutkimushankkeiden valmistelemiseksi. Tavoitteena on mahdollistaa MAX IV:n menetelmien tehokas käyttö yliopistolla ja siten auttaa kasvattamaan yliopiston tutkimuksen ja rahoitushakemusten impaktia.

MAX IV tutkimusinfrastruktuurin kehitystyö

Prof. Mika Valdenin johtaman Pintatieteen Laboratorion kautta Tampereen yliopisto on osa suomalais-virolaista FIRI-konsortiota, joka on suunnitellut ja rakentanut MAX IV:n tutkimuslinjaston (FinEstBeaMS) materiaalien tutkimukseen. Tampere vastaa linjaston kiinteiden aineiden tutkimusasemasta ja olen koordinoinut sen toteutusta. Tällä hetkellä tutkimusasemalla tehdään käyttöönottotestejä tavoitteena saada asema käyttöön vuonna 2021.

Tiedeasiantuntijuus

Näiden tehtävien lisäksi toimin kansainvälisissä tiedeasiantuntijatehtävissä sekä teen omaa tutkimusta. 

Osaamisalueiden kuvaus

Tutkimus

Minulla on yli kahden vuosikymmenen kokemus rajapintojen fysikaalisten ilmiöiden kokeellisesta tutkimuksesta. Erityisosaamistani on synkrotronivalovälitteinen fotoelektronispektroskopia rajapintojen koostumuksen, elektronirakenteen, morfologian ja reaktiivisuuden tutkimuksessa. 

Opetus- ja ohjaustoiminta

Vuosina 2007-2011 toimin fysiikan Lehtorina vastaten fysiikan oppilaslaboratorion toiminnasta ja toiminnan kehittämisestä. Luennoin myös kiinteän olomuodon fysiikan kurssia. 

Vuosina 1994-2007 toimin fysiikan opettajana fysiikan peruskursseilla sekä pintatieteen kursseilla. 

Olen ohjannut kolme diplomityötä ja toimin tällä hetkellä toisena väitöskirjaohjaajana. 

Tieteenalat

Synkrotroni, synkrotronisäteily, synkrotronivalo, MAX, MAX IV, pintatiede, nanomateriaalit, fysiikka, materiaalitutkimus, kemiallinen fysiikka.