Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Työskentelen tutkijatohtorina Tampereen yliopiston tutkijakollegiumissa. Tutkimusprojektissani - Futures of Finnish Maternity Care: Commercial, Political and Experiential Framings - tarkastelen millaisia odotuksia, toiveita ja tarpeita julkisiin sekä yksityisiin äitiysajan palveluihin sekä raskausaikaan liittyy. 

Aiemmat projektit:

Nu­tri­tion, ex­pert­ise and me­dia -projektissa tarkastelin mm. terveyteen liittyvää asiantuntijuutta sekä itsehoitokäytäntöjä. 

Väitöskirjassani olen tutkinut potilaiden ja kansalaisten osallisuutta terveydenhuollossa. Keskityin erityisesti kokemustoimintaan ja kokemustiedon käyttöön. 

Olen myös mukana Monitieteinen psykososiaalinen syöpätutkimus -ryhmässä, jossa tutkin mm. vertaistuki- ja potilasjärjetötoimintaa sekä syöpäpotilaiden psykososiaalista tukea. 

Tutkimuskohteet

Osallisuus, asiantuntijuus, kokemustoiminta, terveyspalveluiden & niiden käyttäjien muutuvat suhteet, sairauskokemukset, potilasjärjestöt ja potilasaktivismi, hoitokäytännöt ja itsehoito

Merkittävimmät julkaisut

Jones, M. & Jallinoja, P. (2022) The appeal of alternative diets – stories of carbohydrate-conscious eaters regarding motives, credibility of dietary advice and the authority of experiences, Food, Culture & Society. doi: 10.1080/15528014.2022.2109909 

Jones, M. & Pietilä, I. (2022) PSA-seulontatulosten merkityksiä ja tulkintoja maallikkonäkökulmasta. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 59(1): 3-15. doi: 10.23990/sa.102832 

Jones, M. (2021) Patient and public involvement in healthcare: Potentials and challenges of lay expertise and experiential knowledge. Väitöskirja. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1994-6 

Jones, M., Jallinoja, P. & Pietilä, I. (2021) Representing the ‘Voice’ of Patients: How Third Sector Organisations Conceptualise and Communicate Experiential Knowledge in Health Service Development. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 32: 561–572. doi: 10.1007/s11266-020-00296-5 .

Jones, M. & Pietilä, I. (2020) Personal perspectives on patient and public involvement – stories about becoming and being an expert by experience. Sociology of Health & Illness 42: 809-824. doi: 10.1111/1467-9566.13064

Jones, M. & Pietilä I. (2019) Potilas keskiössä? – tapaustutkimus osallistavien tilojen luomisesta erikoissairaanhoidon potilasfoorumissa. Yhteiskuntapolitiikka 8(5-6): 583-591.

Harju, E., Hakulinen, A., Jones, M., Ojala, H. & Pietilä, I. (2019) Syöpäpotilaiden psykososiaalinen tuki ja terveydenhuollon yhteistyö järjestöjen kanssa – erikoissairaanhoidon henkilöstön näkökulma. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 56(3). doi: 10.23990/sa.76164 .

Jones, M. (2018) Kokemustiedon määritykset ja käyttö julkisen terveydenhuollon kontekstissa. Teoksessa: J. Toikkanen & I. Virtanen (toim.) Kokemuksen tutkimus VI: Kokemuksen käsite ja käyttö. Rovaniemi: Lapland University Press, p. 169-190. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-310-940-7 

Jones, M. & Pietilä, I. (2018) Alignments and differentiations: People with illness experiences seeking legitimate positions as health service developers and producers. Health: An interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine. doi: 10.1177/1363459318800154 .

Jones, M. & Pietilä, I. (2018) Peer, expert, advocate, activist – a qualitative study of prostate cancer peer support workers’ role interpretations. Health: An Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine. doi: 10.1177/1363459318785711 .

Jones, M. & Pietilä, I. (2017) “The citizen is stepping into a new role” – policy interpretations of patient and public involvement. Health & Social Care in the Community 26(2): e304-e311. doi: 10.1111/hsc.12520 .

Jones, M., Pietilä, I., Joronen, K., Simpson, W., Gray, S. & Kaunonen, M. (2016) Parents with mental illness – a qualitative study of identities and experiences with support services. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 23(8): 471-478. doi: 10.1111/jpm.12321 .

Omat linkit