Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Johdan Professorin perhekunta - Turun kuninkaallinen akatemia sukuyhteisönä 1600-luvulla -hanketta ja toimin post doc -tutkijana Henkilöhistoria varhaismodernin historian tutkimuksena -hankkeessa. 

Väittelin keväällä 2021 Turun yliopiston Suomen historian oppiaineesta ja väitöskirjani käsitteli esiaviollisia suhteita Ruotsin yliopistokaupungeissa 1600-luvun lopulla. Olen valmistunut maisteriksi Tampereen yliopistosta. 

Osaamisalueiden kuvaus

Uuden ajan alun (1500–1800, erit. 1600-luku) Suomen & Ruotsin historia

Sukupuolihistoria

Yliopisto- & opiskelijoiden historia

Perhehistoria

Rikos- ja oikeushistoria

Tuomiokirjat & vanhat käsialat

Luottamustoimet

Uuden ajan alun tutkimuksen verkoston toimikunnan puheenjohtaja 

Merkittävimmät julkaisut

Monografiat:
Mari Välimäki, Rikotut lupaukset. Esiaviolliset suhteet ja toimijuus Ruotsin yliopistokaupungeissa 1600-luvun lopulla. Turun yliopisto 2021.

Rami Kangas, Marko Nenonen, Mari Välimäki. K niin kuin katastrofi. Länsimaiden seitsemän tulevaisuutta. Atena 2021. 

Toimitetut teemanumerot:
Mari Välimäki (vastaava toimittaja), Aikakauskirja Genos, Naimattomuus-teemanumero (2021:1).

Maria Kallio & Mari Välimäki (vastaavat toimittajat), Historisk Tidskrift för Finland, temanummer om kommunikation i svenska städer under tidigmodern tid (2019:1).

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit:
Mari Välimäki, "Yliopistosta erottaminen ja siihen liittyvä liikkuminen Turun ja Uppsalan välillä 1600-luvulla", Auraica 12 (2021), 14–30, https://doi.org/10.33520/aur.115350.  

Mari Välimäki, “Vanhemmat poikien tukena siveysrikosoikeudenkäynneissä 1600-luvun Turussa”, Perheen jäljillä. Perhesuhteiden moninaisuus Pohjolassa 1400–2020. Toim. Johanna Ilmakunnas & Anu Lahtinen, Vastapaino 2021, 95–114.

Mari Välimäki, ”Agency of sons, mothers and fathers: Family response to son’s fornication in seventeenth-century Sweden”, Ennen ja Nyt – Historian tietosanomat 20 (2020:3), 24–42. 

Mari Välimäki, ”Samarbete och kontinuerliga förhandlingar. Kommunikationen mellan Kungliga Akademins konsistorium och andra domstolar i Åbo i slutet av 1600-talet.” Historisk Tidskrift för Finland (2019:1), 4–30.

Mari Välimäki, ”Sydänkäpyseni. Opiskelijat, rakkaus ja salatut kihlat 1600-luvun Turussa ja Uppsalassa.” Historiallinen Aikakauskirja 116 (2018:3), 246–257.

Mari Välimäki, ”Hylätty talonpoika ja porvarisleski. Erään parin tarina 1600-luvun Turusta”, Kaupungin varjoissa, arkistojen valossa. Toim. Topi Artukka, Jarkko Keskinen & Taina Saarenpää. Sigillum 2018, 191–205.

Jarkko Keskinen, Veli Pekka Toropainen, Mari Välimäki, “The Iron Lady. Elin Såger as head of a family business”, Women in Business Families: From past to present. Toim. Jarna Heinonen & Kirsi Vainio-Korhonen, Routledge 2018, 47–66. 

Mari Välimäki, “Responsibility of a Seducer? Men, women and breach of promise in the early modern Swedish legislation”, Gender in Late Medieval and Early Modern Europe. Toim. Marianna Muravyeva & Raisa Maria Toivo. Routledge 2012, 191–204.

Mari Välimäki, ”Vill du äkta denna kvinna? Universitetsstuderandes föräktenskapliga sexualrelationer och giftermål i 1600-talets Uppsala och Åbo.” Historisk Tidskrift, 3/2009, 381–395.

Blogitekstejä:
Lastuja Suomen historiasta, Uuden ajan alun tutkimuksen verkoston blogi & Alusta!