Henkilöprofiili

Maiju Paananen

Tenure track -tutkija
| Sub unit: Kasvatustieteet

Oma esittely

Maiju Paananen toimii tenure track -tutkijana ECEPP-tutkimusryhmässä. Hän johtaa Governance and everyday practices in ECEC -alaryhmää.

Maiju Paananen tarkastelee tutkimuksessaan varhaiskasvatuksen politiikkaa, ohjausta ja hallintaa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on, kuinka erilaiset ohjaukset ja hallinnan tavat kuten lainsäädäntö, ohjaavat asiakirjat ja paikalliset ohjauksen käytännöt kuten erilaiset arvioinnin tavat tai tulosohjaus muuntuvat arkipäiväisiksi käytännöiksi ja näkyvät lasten elämässä. Parhaillaan hän johtaa varhaiskasvatuksen datafikaatiota tarkastelevaa VADA-tutkimushanketta, jota rahoittaa Emil Aaltosen säätiö. Paananen on perehtynyt tasa-arvon kysymyksiin. Hän tekee yhteistyötä CHILDCARE-tutkimushankkeen kanssa, ja tarkastelee eriarvoisuutta tuottavia mekanismeja varhaiskasvatuksen ja lastenhoidon järjestelmässä.

Maiju Paananen examines how children encounter institutional governance in early childhood settings. She is especially interested in applications of data based and out come based governance, their concequences in the everyday life of early childhood settings, and governing children's equity. Currently, she leads VADA research project that examines datafication in early childhood education. She contributes to the CHILDCARE -research project. The aim of the project is to examine the potential sources of inequality in Finnish childcare policies. The research project is carried out in collaboration with 10 municipalities that provide different combinations of early childhood education and care services and cash benefits. The project is a consortium between University of Tampere, University of Jyväskylä and National Institute for Health and Welfare.