Hyppää pääsisältöön

Lili-Anne Kihn

professori, yrityksen laskentatoimi, alana laskentatoimi ja johdon ohjausjärjestelmät
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitelili.kihn [at] tuni.fi
puhelinnumero+358503185984
puhelinnumero+358294522072

Oma esittely

Olen yrityksen laskentatoimen professori johtamisen ja talouden tiedekunnassa. 

Tutkimusintressini kohdistuvat muun muassa johdon laskentatoimeen ja ohjaukseen, mahdollistavaan ohjaukseen, monikansalliseen ohjaukseen ja strategioihin, suorituksen mittaukseen ja arviointiin, organisatorisiin arvoihin, budjetointiin, siirtohinnoitteluun, tutkimusmetodologiaan, laatujohtamiseen, digitalisaatioon ja tilintarkastukseen.

Työtehtävät

Olen talousjohtamisen ja laskentatoimen tutkimusryhmän johtaja. Opetan yrityksen laskentatoimen maisteri- ja jatko-opinnoissa strategista johdon laskentatoimea ja ohjausta, tutkimusmetodologiaa ja tilintarkastuksen tutkimusta. Toimin yrityksen laskentatoimen vastuuprofessorina Tilintarkastuksen & Arvioinnin maisteriohjelmassa. 

Osaamisalueiden kuvaus

Yrityksen laskentatoimi ja ohjausjärjestelmät

Tärkeimmät saavutukset

https://researchportal.tuni.fi/fi/persons/lili-anne-kihn

Luottamustoimet

Toimituskunnan jäsen, Journal of Accounting and Organizational Change (JAOC), 2022-2025.

Jäsen, Scientific Committee of the European Accounting Association, 2008-2009, 2010-2013, 2016-2018, 2021-2023.

Asiantuntija, European Commission, Horizon 2020 and 2021, Research Executive Agency, Brussel, Belgium, 2017 ja 2021.

Julkaisufoorumin panelisti (taloustieteet), Tieteellisten seurain valtuuskunta, Helsinki, 2019-2021.

Tohtoriohjelmaastaava (hallintotieteet, kauppatieteet ja politiikan tutkimus), Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunta, 2019-2021.

Valtuuston jäsen 2017-2020, varajäsen 2013-2016 ja 2021-2024, Professoriliitto ry., Helsinki.

Tiedekuntaneuvoston varajäsen, Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunta, 2017-

Sijoitustoimikunnan jäsen, Tampereen yliopisto, 2015-2018.

Tampereen paikallisjaoston jäsen, Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE), 2014-2018.

Yliopistokollegion ja sen talousvaliokunnan jäsen, Tampereen yliopisto, 2014-2018.

Hallitusjäsen, Professoriliitto ry., Helsinki, 2013-2014.

Ad hoc referee mm. American Accounting Associationille ja seuraaville tieteellisille lehdille: Accounting, Organizations and Society (AOS), Baltic Journal of Management, Behavioral Research in Accounting (BRIA), European Accounting Review (EAR), International Journal of Accounting Information Systems, Journal of Accounting and Organizational Change (JAOC), Journal of Applied Accounting Research, Journal of Management Accounting Research (JMAR), Journal of Management Control (JoMaC), International Journal of Productivity and Performance Management (IJPPM), Management Accounting Research (MAR)

Tutkimuskohteet

Laskentatoimi ja johdon ohjausjärjestelmät

Tutkimusyksikkö

Talousjohtamisen ja laskentatoimen tutkimusryhmän johtaja

Tieteenalat

Kauppatieteet; liiketaloustiede, laskentatoimi

Merkittävimmät julkaisut

Chapman, Christopher S. & Kihn, Lili-Anne (2009) Integrated information systems, enabling control and performance. Accounting, Organizations and Society, Vol. 34, No. 2, pp. 151-169.

Kihn, L-A. (2007) Financial consequences in foreign subsidiary manager performance evaluations. European Accounting Review, Vol. 16, No. 3, pp. 531-554. 

Kihn, L-A. (2010) Performance outcomes in empirical management accounting research: recent developments and implications for future research. International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 59, No. 5, pp. 468-492. 

Kihn, L-A. (2010) An empirical investigation of the principal top management styles in the emphasis of multiple forms of controls. International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, Vol. 6, No. 1, pp. 108-127. 

Kihn, L-A. (2011) How do controllers and managers interpret budget targets? Journal of Accounting and Organizational Change, Vol. 7, No. 3, pp. 212-236. 

Ihantola, Eeva-Mari & Kihn, Lili-Anne (2011) Threats to validity and reliability in mixed method accounting research. Qualitative Research in Accounting and Management, Vol. 8, No. 1, pp. 39-58. 

Kihn, L-A. & Ihantola, E-M. (2015) Approaches to validation and evaluation in qualitative studies of management accounting. Qualitative Research in Accounting and Management. Vol. 12, No. 3, pp. 230-255.

Kihn, L. A. & Näsi, Salme (2017) Emerging diversity in management accounting research: the case of Finnish doctoral dissertations, 1945-2015. Journal of Accounting & Organizational Change, Vol. 13, No.1, pp. 131-160. 

Kihn, L., Oulasvirta, L., Ruohonen, J., Rönkkö, J. & Wacker, J. (toim.) (2019) Talous, sääntely, ohjaus: Tarkastuksen ja valvonnan ajankohtaiskysymyksiä. Tampere: Tampere University Press. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/117878

Kihn, Lili-Anne (jointly with Jaatinen, P. L. & Näsi, S. (2021) Historical Development of IT-Related Innovations of Financial Accounting: From Manual and Paper Bookkeeping to Automated and Digital Financial Accounting. Nordic Journal of Business, Vol. 70, No. 2, 5-28.  https://trepo.tuni.fi/handle/10024/135233

Kihn, L-A. & Härkönen, J. (2021) Tietokoneavusteiset tarkastusmenetelmät tilintarkastuksessa: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus. (Computer-aided audit tools in auditing: A systematic literature review). Teoksessa, Kihn, L-A., Oulasvirta, L., Ruohonen, J., Rönkkö, J. & Wacker, J. (toim.) Tarkastus, arviointi ja valvonta murroksessa (Audit, evaluation and control). Tampere: Tampere University Press, 23-38. https://researchportal.tuni.fi/en/publications/tietokoneavusteiset-tarkastusmenetelm%C3%A4t-tilintarkastuksessa-syste

Kihn, L-A., Oulasvirta, L., Ruohonen, J., Rönkkö, J. & Wacker, J. (2021) Tarkastus, arviointi ja valvonta murrosajan tutkimuskohteina. (Audit, evaluation and control as research topics). Teoksessa Kihn, L-A., Oulasvirta, L., Ruohonen, J., Rönkkö, J. & Wacker, J. (toim.) Tarkastus, arviointi ja valvonta murroksessa. Tampere: Tampere University Press. https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/50460

Kihn, L. A., Oulasvirta, L., Ruohonen, J. & Veikkola, E. (2023) Ajankohtaiset ilmiöt tilintarkastuksen ja evaluaation tutkimuskohteina. Teoksessa Ruohonen, J., Kihn, L. A., Oulasvirta, L. & Veikkola, E. (toim.) Tilintarkastus ja evaluaatio - talouden ja sääntelyn vuoropuhelu. Tampere: Tampere University Press, 15-23.

Kihn, L. A., Ihantola, E.M., Rönkkö, J. & Filatov, M. (2023) Hallinnon tarkastus asunto-osakeyhtiöissä - laadullinen tutkimus. Teoksessa Ruohonen, J., Kihn, L. A., Oulasvirta, L. & Veikkola, E. (toim.) Tilintarkastus ja evaluaatio - talouden ja sääntelyn vuoropuhelu. Tampere: Tampere University Press, 118-139.

Alitalo, H., Kihn, L. A. & Vehmas, T. (2023) Suomalaiset tilintarkastusalan väitöskirjat 2010-luvulla. Teoksessa Ruohonen, J., Kihn, L.A., Oulasvirta, L. & Veikkola, E. (toim.) Tilintarkastus ja evaluaatio - talouden ja sääntelyn vuoropuhelu. Tampere: Tampere University Press, 173-193.

Kihn, L. A. (2023) Budgeting changes and success: abandonment, reform or stability in Finnish manufacturing firms? Journal of Accounting and Organizational Change, 19(6), 91-111. DOI (10.1108/JAOC-12-2022-0187) https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JAOC-12-2022-0187/full/html

Kihn, L. A. & Ström, E. M. (painossa) Top management characteristics and comprehensive focus on budgeting. Journal of Applied Accounting Research. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JAAR-02-2023-0036/full/html

Omat linkit