Henkilöprofiili

Liina Sointu

yliopisto-opettaja

Oma esittely

Olen yliopisto-opettaja yhteiskuntatutkimuksen yksikössä. Taustaltani olen sosiaalipoliitikko, mutta yhteiskuntatutkimus kiinnostaa minua laajasti. Opetukseni sijoittuu yhteiskuntatutkimuksen kandidaattiohjelmaan.

Tutkimustyöni on tavalla tai toisella käsitellyt hoivaa ja hoitoa yhteiskunnallisina kysymyksinä. Tätä tematiikkaa olen lähestynyt niin iäkkäiden puolisoiden omaishoidon kuin lasten yksityisen sairauskuluvakuuttamisen yhteydessä. Olen myös tutkinut iäkkäiden kaupunkilaisten neuvotteluja osallisuudesta kaupunkitilassa. Parhaillani tutkin väkivallan affektiivista hallintaa omaishoidossa Varjoja paratiisissa -tutkimuksessani.