Henkilöprofiili

Liina Sointu

yliopistonlehtori
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Yhteiskuntatutkimus | Tieteenala: Sosiaalipolitiikka

Oma esittely

Toimin yliopistonlehtorina sosiaalipolitiikan oppiaineessa lukuvuonna 2020-2021. Tutkimustyöni käsittelee perheiden hoivaa ja hoitoa koskevia arkisia vastuita kansalaisten omaa aktiivisuutta korostavan sosiaalipolitiikan kehyksessä. Tätä tematiikkaa olen lähestynyt niin iäkkäiden puolisoiden omaishoidon kuin lasten yksityisen sairauskuluvakuuttamisen yhteydessä. Olen myös tutkinut iäkkäiden kaupunkilaisten neuvotteluja osallisuudesta kaupunkitilassa. Syksyllä 2019 pääsin käynnistämään väitöksen jälkeisen Varjoja paratiisissa -tutkimukseni, joka käsittelee omaishoivan vaikeita tunteita ja tilanteita omaishoitajien kertomana.

Kuulun Tampereen yliopistossa toimivaan monitieteiseen OMAgroup-tutkimusryhmään. Olen myös osa monitieteistä ja organisaatiorajat ylittävää Vaiva-kollektiivia. 

Työtehtävät

Opetukseni lukuvuonna 2020-2021:

Kurssit ja seminaarit

  • SPOS01 Sosiaalipolitiikan teoriat ja käsitteet, 5 op (1. ja 2. periodi)
  • SPOS05 Sosiaalipolitiikan nykykeskustelut ja käytännöt, 5 op (3.periodi)
  • YKTS05 Jatkava ja alkava sosiaalipolitiikan tutkielmaseminaari (koko lukuvuosi)

Kirjatentit ja esseet

  • SPOS01 Sosiaalipolitiikan teoriat ja käsitteet
  • SPOS04 Työ, perhe ja hoiva / Work, Family and Care
  • YKT10.1.1 Työ, hyvinvointi ja perhe / Work, welfare and family