Hyppää pääsisältöön

Lasse Koskinen

professori, vakuutustiede, alana vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitelasse.koskinen [at] tuni.fi
puhelinnumero+358503187574

Oma esittely

Olen ollut johtamisen ja talouden tiedekunnan vakuutustieteen (vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunta) vastuuprofessori vuodesta 2015. Tampereen yliopiston taloudellishallinnollisessa tiedekunnassa suoritin matematiikassa maisterin ja filosofian tohtorin tutkinnot 1989 ja 1993 ja Helsingin kauppakorkeakoulun dosentti vuodesta 2006.

Asiantuntijuus- ja tutkimusalueeni ovat eläke- ja vakuutusjärjestelmät, vakuutuslaitosten sijoitustoiminta ja vakavaraisuussääntely sekä riskienhallinta yleisesti. Toimin säännöllisesti asiantuntijana erilaisissa vakuutusalaan, eläkkeisiin ja riskienhallintaan/sijoitustoimintaan liittyvissä asioissa.

Aiemmin olen ollut monenlaisissa akateemisissa ja käytännön tehtävissä. Tampereen yliopistossa ja Tampereen teknillisessä korkeakoulussa olin tutkimus- ja opetustehtävissä vuosina 1988 -1996. Työskentelin post doc -vierailijatutkijana Rochesterin teknillisellä korkeakoululla kevään 1994 ja Tukholman Konjunkturinstitutetissa talouden ennustementelminen kehitystehtävissä (1996-1999). Vuosina 1999-2015 työskentelin Eläketurvakeskuksessa (matemaatikko), Vakuutusvalvontavirastossa (tutkimusjohtaja), Model IT:ssa (regulaatiokonsultti/partneri) ja Finanssivalvonnassa (johtava riskiasiantuntija/sijoitustoiminta ja vakuutusyhtiöiden sisäiset mallit). 

Vakuutusvalvonnassa ja Finanssivalvonnassa työskennellessäni osallistuin Euroopan unionin vakuutusvalvojien yhteisö EIOPAn sisäisten mallien valvonnan ja lainsäädännön kehittämistyöryhmiin. Vuosina 2008-2010 olin yli sata vuotta vanhan tiedelehden Scandinavian Actuarial Journal toimituskunnassa. Vuosina 2013 -2016 olin Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunnan jäsen.   

Nykyisin olen Suomen vakuutusyhdistyksen, Suomen Aktuaariyhdistyksen, kansainvalisen aktuaariyhdistyksen eläke- ja sosiaaliturvajaoksen (International Actuarial Association - Pension, Benefits, Social Security Section) ja Suomen Riskienhallintayhdistyksen jäsen.

Työtehtävät

Opetan sekä kandi- että maisteriopinnoissa vakuutuksen ja riskienhallinnan kursseja ja ohjaan pro gradu-töitä. Lisäksi ohjaan väitöskirjojen tekoa sekä tutkimushankkeita ja teen omaa tutkimusta.

Ohjaamani väitöskirjat: Kasimir Kaliva 2011 (HY), Anne Puustelli, toinen ohjaaja, 2011 (Tuni), Antti Talonen, toinen ohjaaja 2018 (Tuni), Aarno Ahteensivu, toinen ohjaaja 2021 (Tuni), Jarna Pasanen 2022 (Tuni) 

Osaamisalueiden kuvaus

Eläke- ja vakuutusjärjestelmät, vakuutuslaitosten sijoitustoiminta ja vakavaraisuussääntely sekä riskienhallinta yleisesti.

Tärkeimmät saavutukset

Datan suodatusmenetelmän "Sof morphological Filterin" kehittäminen yhdessä Jaakko Astolan ja Yrjö Neuvon kanssa.

Talouden käännepisteindikaattorin kehittäminen Tukholman Konjuturinstitutille yhdessä Lars-Erik Öllerin kanssa. Indikaattoria julkaistiin useita vuosia.

Eläkkeellesiirtymisiän odotteen määrittely ja laskentatapa (tilastollinen mittari) yhdessä Eläkeketurvakeskuksen työryhmän kanssa. Mittari on nykyisin käytössä.

Osakesijoitusten pitkän tähtäimen riskimallin kehittäminen vakuutusvalvontavirastolle yhdessä Kasimir Kaliva kanssa. Mallia sovellettiin eläkelaitosten sijoitusten riskien arvioinnissa.

Vakuutusyhtiön sisäisiin malleihin (EU:n Solvenssi II direktiivin mukaiset) liittyvä tutkimus- ja lainsäädäntöhankkeet Vakuutusvalvontavirastossa ja Finanssivalvonnassa. Hankkeet vaikuttivat sääntelyyn ja valvontaan.

Vakuutuksen ja riskienhallinnan tutkimusryhmän perustaminen Tampereen yliopistossa. Tutkimusryhmä tutkii vakuutustoimialaa sekä laajemmin riskienhallintaan liittyviä teemoja. Lisätietoja https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/vakuutus-ja-riskienhallinta 

Luottamustoimet

Olen kauppatieteiden jatkokoulutusohjelma Katajan Tampereen yliopiston vastuuhenkilö (yhteistyötoimikunnan jäsen). 

Toimin johtamisen ja talouden tiedekunnan edustajana kvantitatiivisten menetelmien opetuksen kehittämisen työryhmässä (CAST ja tilastotieteen yksikkö).   

Aiemmin olen ollut Tampereen yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston tiedekuntaneuvoston jäsen. Johtajuussymposiumin järjestelytoimikunnassa olin mukana kaksi vuotta. 

Yliopiston ulkopuolisena luottamustoimena on hallituksen jäsenyyksiä. 

Tutkimuskohteet

Tutkimusalueeni ovat eläke- ja vakuutusjärjestelmät, vakuutuslaitosten sijoitustoiminta ja vakavaraisuussääntely sekä riskienhallinta yleisesti.

Tämän hetkisessä tutkimushankkeessa mallinnetaan tilastollisesti kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuksien riskitekijöitä. Pääasiallinen aineisto on poimittu Onnettomuustietoinstituutin (OTI) ylläpitämästä rekisteristä. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään Traficomilta saatua valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen aineistoa ja avoimia aineistoja. OTI on myöntänyt aineistojen lisäksi apurahan tutkimukseen. Lisätietoa hankkeesta https://www.sttinfo.fi/tiedote/paihtyneena-ajaminen-tai-ylinopeus-voivat-yli-satakertaistaa-kuolonkolarin-riskin?publisherId=62030506&releaseId=69945106

Toimin Euroopan unionin Horizon 2020 Fintech tutkimushankkeen osahankkeen johtajana (2019-2021). Lisätietoa hankkeesta: https://fintech-ho2020.eu/

Tutkimusyksikkö

Kauppatieteet; Vakuutuksen ja riskienhallinnan tutkimusyksikkö

Tieteenalat

Kauppatieteet; vakuutustiede (vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunta)

Merkittävimmät julkaisut

Tässä julkaisuja urani varrelta. Viimeaikaisia on kirjattuna tiheämmin.

Arto Luoma, Lasse Koskinen ja Jukka Nyblom: "Alkoholinkäytön aiheuttama liikennekuoleman riski Suomessa", Yhteiskuntapolitiikka - Analyysit, 2023 (1), 53-61.

Antti Talonen, Lasse Koskinen, Raimo Voutilainen, and Harri Talonen: "Adoption of incentive-based insurance applications: the perspective of psychological ownership", Journal of Financial Services Marketing 12/8 (2022)

Arto Luoma, Jarna Pasanen, and Lasse Koskinen: "RiskDemo software for demonstrating actuarial and financial risks" , Horizon2020 Fintech Project, Tampere University (2021)

Antti Talonen, Jukka Mähönen, Lasse Koskinen, and Päivi Kuoppakangas: "Analysis of consumers’ negative perceptions of health tracking in insurance–a value sacrifice approach", Journal of Information, Communication and Ethics in Society, Volume 14, Issue 4 (2021)

Janne Salonen, Lasse Koskinen and Tapio Nummi: "Under-insurance in the statutory pension scheme: A trajectory analysis of self-employed earnings in Finland", International social security review, Vol. 74, No. 4 (2020)

Raimo Voutilainen and Lasse Koskinen: ”Megatrends in insurance and financial markets,” in Leading Change in a Complex World : Transdisciplinary Perspectives, Tampub, 2019

Jarna Kulmala, Arto Luoma and Lasse Koskinen: “Able or unable to work? Life Trajectory after severe occupational Injury”, Disability and Rehabilitation, Volume 41, 2019 - Issue 18

Antti Talonen, Iiro Jussila, Pasi Tuominen and Lasse Koskinen: “Failing to develop a sense of ownership: A study in the consumer co-operative context”, Cogent Business & Management, Vol. 5, Issue 1, 2018

Havakka, Pauliina; Kulmala, Jarna; Koskinen, Lasse; Ahteensivu, Aarno (Editors): Riskienhallinnan ajankohtaisia teemoja, Tampere University Press, Tampere, 2018

Lasse Koskinen: ”Riskienhallinta ja tietämyksen tasot”, Riskienhallinnan ajankohtaisia teemoja, Tampub, p. 11- 28, April 2018

Tapio Nummi, Janne Salonen, Lasse Koskinen, and Jianxin Pan: ” A semiparametric mixture regression model for longitudinal data”, Journal of Statistical Theory and Practice, Volume 12, 2018 - Issue 1, p. 12-22, 2018

Raimo Voutilainen and Lasse Koskinen: “Customers’ Opinions on Incentive Based Insurance”, Journal of Insurance and Financial Management, Vol. 3, Issue 1 (2017) 30-52

Tommi Salminen, Lasse Koskinen and Arto Luoma: "Joint modeling of inflation and real interest rate dynamics with application to equity-linked investment", Proc. COMPSTAT, p. 361-372, 2016

Arto Luoma, Anne Puustelli and Lasse Koskinen: “Bayesian analysis of equity-linked savings contracts with American-style options”, Quantitative Finance, Vol. 14, 2, p. 343-356 2014

Lauri Saraste, Timo Salminen and Lasse Koskinen: “Micro Simulation Study of Life Insurance Business”, Proc. IAA Life - Colloquia of the International Actuarial Association, 2013

Arto Luoma, Anne Puustelli and Lasse Koskinen: “A Bayesian smoothing spline method for mortality modeling”, Annals of Actuarial Science, 6, p. 284-306, 2012

Min Wang and Lasse Koskinen: “Various Faces of Risk Measures: Internal Model’s Perspective,” Proc. ASTIN - Colloquia of the International Actuarial Association, 2009

Kasimir Kaliva and Lasse Koskinen: ”The long-term risk caused by the stock market bubble”, Journal of Risk, 11 ( 2) , p. 1-13, 2008/9

Anne Puustelli, Lasse Koskinen and Arto Luoma: “Bayesian modelling of financial guarantee insurance,” Insurance: Mathematics and Economics 43, p. 245–254, 2008

Kasimir Kaliva and Lasse Koskinen: ”Stock market bubbles, inflation and investment risk”, International Review of Financial Analysis 17 (4), p. 592-603, 2008

Vesa Ronkainen, Lasse Koskinen and Raoul Berglund: “Topical modelling issues in Solvency II”, Scandinavian Actuarial Journal 2, p. 135-146, 2007

Luis Alvarez and Lasse Koskinen: ”Rahoituksen teoriaa ja sovelluksia aktuaareille, Insurance Supervisory Authority of Finland: Publication Series Report, 2004, Second edition 2007:3

Kasimir Kaliva, Lasse Koskinen and Vesa Ronkainen: “Internal models and arbitrage-free calibration,” Proc. AFIR - Colloquia of the International Actuarial Association, 2007

Pekka Korhonen, Lasse Koskinen and Raimo Voutilainen: “A financial alliance compromise between executives and supervisory authorities”, European Journal of Operational Research 175, p. 1300-1310, 2006

Lasse Koskinen: ”Statistical applications in Finnish pension insurance,” Festschrift for Tarmo Pukkila on his 60th birthday, Eds. E. Liski at al. University of Tampere, p. 145-157, 2006

Lasse Koskinen, Tapio Nummi and Janne Salonen: ”Modelling and predicting individual salaries: a study of Finland's unique dataset”, Finnish Centre for Pensions, Working Papers, 2005:2 

Lasse Koskinen and Lars-Erik Öller:” A classifying procedure for signalling turning points,” Journal of Forecasting, 23, p. 197-214, 2004

Lasse Koskinen and Tarmo Pukkila: “Risk caused by the catastrophic downturns in national economy”, Transactions of the 27th International Congress of Actuaries, 2002

Lasse Koskinen:”Keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän määritelmä” (Note on the definition of expected retairement age), Jubilee Yearbook of Finnish statistical Society (Suomen tilastoseuran juhlakirja), p. 230-31, 2000

Lasse Koskinen and Lars-Erik Öller: “A hidden Markov model as a dynamic Bayesian classifier with an application to forecasting business-cycle turning points”, Proc. JSM - Joint Statistical Meetings: The Business and Economic Statistics Section, August 1998

Lasse Koskinen and Tarmo Pukkila: “An application of the vector auto-regressive model with a Markov regime to inflation rates”, Proc. AFIR - Colloquia of the International Actuarial Association, p. 1095-1108, 1996 

Heikki Huttunen, Pauli Kuosmanen, Lasse Koskinen and Jaakko Astola: Optimization of soft-morphological filters by genetic algorithms", Proc. SPIE 2300, Image Algebra and Morphological Image Processing V, 13, June 1994

Jaakko Astola, Lasse Koskinen and Yrjö Neuvo: ”Statistical properties of discrete morphological filters”, in Ed. E. Dougherty ”Mathematical morphology in image processing”, Marcel Dekker (Now CRC Press), p. 93-120, 1992

Lasse Koskinen and Jaakko Astola: “Asymptotic behavior of morphological filters”, Mathematical Nonlinear Image Processing - A Special Issue of the Journal of Mathematical Imaging and Vision, Vol. 2, p. 117-135, 1992

Lasse Koskinen, Jaakko Astola and Yrjö Neuvo: "Soft Morphological Filters", Proc. SPIE 1568, Image Algebra and Morphological Image Processing II, 262, July 1991