Henkilöprofiili

Kristina Rolin

yliopistonlehtori, tutkimusetiikka, filosofia

Oma esittely

Olen tieteenfilosofian tutkija, jonka erityisalueena on sosiaalinen tietoteoria ja tutkimusetiikka. Minua kiinnostaa erityisesti arvojen rooli tieteessä, tiedollinen epäoikeudenmukaisuus, luottamus, tiedollinen vastuu ja kollektiivinen tietäminen.

Työtehtävät

Opetan tutkimusetiikan kursseja Tampereen yliopistossa ja johdan akatemiahanketta "Sosiaalinen ja kognitiivinen monimuotoisuus: tietoteorian näkökulma."

Osaamisalueiden kuvaus

Filosofia, tieteenfilosofia, sosiaalinen epistemologia, tutkimusetiikka