Henkilöprofiili

Kirsti Karila

professori (emerita)
| Sub unit: Kasvatustieteet

Oma esittely

Kirsti Karila on varhaiskasvatuksen professori ja tutkimuksen varadekaani Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa. Hän on tutkinut pitkään varhaiskasvatuksen ammatillisuutta, varhaiskasvatuksen kulttuurisia muutoksia ja varhaiskasvatuksen kansallista ja paikallista politiikkaa sekä näiden merkitystä varhaiskasvatuksen arjessa toimiville lapsille, perheille ja ammattilaisille. Hän on tällä hetkellä Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin puheenjohtaja.