Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Työskentelen tutkijana hankkeessa Political Temporalities (POLTE) Narrating Continuity and Change in the Finnish Parliament from the Cold War to Covid-19. Lisäksi valmistelen väitöskirjaa kielten tohtoriohjelmassa (suomen kieli).

Työtehtävät

tutkija

Tutkimuskohteet

kieliopin ilmiöt lauseen ja tekstin rajapinnassa, informaatiojäsennys, kertova tekstityyppi & kertomus, temporaalisuus poliitisessa puheessa 

Tutkimusyksikkö

Plural - Multidisciplinary research centre for languages and cultures; Tampere Natural Language Processing Group

Tieteenalat

kielitiede, suomen kieli, soveltava kielentutkimus, digital humanities (DH)

Merkittävimmät julkaisut

Sandberg, K., Andrushchenko, M., Turunen, R., Marjanen, J., Kurunmäki, J., Peltonen, J., Nummenmaa, T. & Nummenmaa, J. (2022) Analyzing Temporalities in Parliamentary Speech about Ideologies Using Dependency Parsed Data. In Berglund, La Mela & Zwart (eds.) Proceedings of the 6th Digital Humanities in the Nordic and Baltic Countries Conference (DHNB 2022) CEUR Workshop Proceedings (vol 3232) http://ceur-ws.org/Vol-3232/ 

Andrushchenko, M., Sandberg, K., Turunen, R., Marjanen, J., Hatavara, M., Kurunmäki, J., Nummenmaa, T., Hyvärinen, M., Teräs, K., Peltonen, J. & Nummenmaa, J. (2021) Using parsed and annotated corpora to analyze parliamentarians' talk in Finland. Journal of the Association for Information Science and Technology (JASIST) https://doi.org/10.1002/asi.24500 

Paldanius, H. & Sandberg, K. (2021) Systeemis-funktionaalinen lauseoppi. Virittäjä 125 (3). https://doi.org/10.23982/vir.107437  

Juntunen, H., Sandberg, K. & Kübra, K. M. (toim.) (2018) In Search of Meaning : Literary, Linguistic, and Translational Approaches to Communication.Tampere: University of Tampere. (Tampere Studies in Language, Translation and Literature: A1) https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0919-0 

Mustanoja, L., Tervola, M., Sandberg, K. & O'Dell, M. (2017) Kielen resurssit ja yhteiskunnallinen eriarvoistuminen. Kielitietoisuus eriarvoistuvassa yhteiskunnassa - Language awareness in an increasingly unequal society. Latomaa, S., Luukka, E. & Lilja, N. (toim.). Jyväskylä: Soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry, p. 161-180 (AfinLA:n vuosikirja; no. 75). https://journal.fi/afinlavk/article/view/60721/27064