Hyppää pääsisältöön
Linnan ryhmätyötila

Tietoa kirjastosta

Tampereen yliopiston kirjasto tuottaa kirjasto- ja tietopalvelut Tampereen korkeakouluyhteisön jäsenille. Kirjasto palvelee myös korkeakouluyhteisön ulkopuolisia asiakkaita. Lähipalveluita kirjasto tarjoaa kolmessa toimipisteessä.

Kirjaston palveluosoitteet

Tavoitat meidät palvelupuhelimesta p. 0294 520 900, chat-palvelustamme sekä kirjaston yleisellä palvelusähköpostilla: kirjasto [at] tuni.fi (kirjasto[at]tuni[dot]fi) - ohjaamme kysymyksesi asiantuntijoillemme.

TAMKin kirjasto kansikuvana osaamisyksiköille.
 • Avoin julkaiseminen: oa [at] tuni.fi (oa[at]tuni[dot]fi)
 • Datapalvelu: researchdata [at] tuni.fi (researchdata[at]tuni[dot]fi)
 • Hankinta: hankinta.kirjasto [at] tuni.fi (hankinta[dot]kirjasto[at]tuni[dot]fi)
 • ISBN- ja ISSN-numeropyynnöt: isbn [at] tuni.fi (isbn[at]tuni[dot]fi)
 • Kaukopalvelu: kaukopalvelu [at] tuni.fi (kaukopalvelu[at]tuni[dot]fi)
 • Metriikkapalvelut: lib.metrics [at] tuni.fi (lib[dot]metrics[at]tuni[dot]fi)
 • Opinnäytetyöt: thesis [at] tuni.fi (thesis[at]tuni[dot]fi)
 • Tampere University Press: tup [at] tuni.fi (tup[at]tuni[dot]fi)
 • Tutkimustietojärjestelmä: cris.tau [at] tuni.fi (cris[dot]tau[at]tuni[dot]fi)
 • Tiedonhankintataitojen opetus: opetus.kirjasto [at] tuni.fi (opetus[dot]kirjasto[at]tuni[dot]fi)
 • Väitöskirjat: dissertations [at] tuni.fi (dissertations[at]tuni[dot]fi)

Tampereen yliopiston kirjaston käyttösäännöt  27.4.2021 alkaen 

Käyttöoikeus 

Tampereen yliopiston kirjasto on tieteellinen kirjasto, jonka kokoelmat ja palvelut ovat kaikkien käytettävissä. Ensisijaisesti kirjasto palvelee Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoita, tutkijoita ja henkilökuntaa. Palvelut voivat olla rajatummat korkeakouluyhteisön ulkopuolisille asiakkaille.

Rekisteröitynyt asiakas sitoutuu noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä, ohjeita ja laina-aikoja. Kirjastokortti on henkilökohtainen ja asiakas on vastuussa sillä lainatusta aineistosta. Kirjaston peruspalvelut ovat maksuttomia, mutta joistakin palveluista peritään hinnaston mukainen maksu.

Asiakas voi menettää kirjaston käyttöoikeuden, jos hän ei noudata käyttösääntöjä ja laina-aikoja tai jos kertyneet asiakasmaksut ylittävät hinnaston mukaisen rajan. Aineiston palauttamatta jättäminen ja maksattamattomat maksut johtavat lainauskieltoon ja tarvittaessa ulkopuolisen perintätoimiston käyttöön.

Asiakastiedot, rekisteröityminen, asiakasrekisteri

Asiakkaan on todistettava henkilöllisyytensä ja ilmoitettava yhteystietonsa rekisteröityessään asiakkaaksi. Kirjastolla on oikeus tallentaa asiakkaan henkilötunnus asiakasrekisteriin. Alle 15-vuotiaan asiakkaan rekisteröitymiseen tarvitaan huoltajan suostumus.

Asiakastietojen (mm. nimi-, osoite- ja muiden yhteystietojen) muutokset on ilmoitettava välittömästi kirjastoon.

Kirjaston asiakasrekisteriä käytetään ainoastaan kirjaston sisäisessä käytössä. Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. 

EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679) art. 13, 14 edellyttämä tietosuojailmoitus löytyy korkeakouluyhteisön verkkosivuilta, kohdasta Asiakkaat ja sidosryhmät.

Lainattava aineisto

Vastuu laina-aikojen noudattamisesta on asiakkaalla. Asiakas voi tarkistaa eräpäivät kirjaston Andor-aineistotietokannasta

Kirjasto voi lähettää asiakkaalle ilmoituksen erääntyvistä ja erääntyneistä lainoista, mutta ilmoitukset eivät poista asiakkaan velvollisuutta palauttaa tai uusia lainat ajoissa. Asiakkaan tulee korvata palauttamatta jättämänsä aineisto (esimerkiksi kadonnut tai vahingoittunut aineisto) kirjaston hinnaston ja aineiston arvon mukaisesti. 

Elektroniset aineistot

Käyttäessään kirjaston elektronisia aineistoja asiakkaan tulee noudattaa elektronisten aineistojen käyttösopimuksissa määriteltyjä käyttöehtoja ja tekijänoikeuslakia. Asiakas on vastuussa siitä, että käyttö on lisenssisopimuksien ja tekijänoikeuslain mukaista.

Jos asiakas ei noudata e-aineistojen käyttöä koskevia ohjeita, hän voi joutua korvaamaan aiheuttamansa vahingon ja/tai hän voi menettää kirjaston ja e-aineistojen käyttöoikeuden.

Omatoimiaika 

Kirjaston palveluaikojen ulkopuolella tilat ja palvelut voivat olla käytössä omatoimisesti. Omatoimiaikana tiloihin pääsy voi edellyttää kulkukortin käyttöä. Omatoimiaikana korkeakoulun järjestyssäännöt (kirjaudu korkeakouluyhteisön tunnuksilla) ja kirjaston käyttösäännöt ovat normaalisti voimassa.  

Omatoimiaikana ei ole henkilökohtaista palvelua ja tällöin ei voi:  

 • maksaa maksuja palvelupisteessä 
 • noutaa kirjastokorttia  
 • noutaa aineistoa, joka edellyttää henkilökohtaista palvelua esim. kaukopalveluaineistoa, arkisto- tai lukusalilainoja tms. 
Lehtihyllyjä kirjastosalissa, hyllyn päällä karttapallo.

Tilat ja laitteet

Korkeakoulun järjestyssääntöjen mukaan kampusten aukioloaikoina rakennukset ovat julkista tilaa. Kirjaston toimipisteissä voi liikkua ja oleskella vapaasti niiden aukioloaikoina. Aukioloaikojen ulkopuolella kaikkiin korkeakoulun tiloihin kuljetaan kulkutunnisteella eikä tiloihin tule päästää omalla kulkutunnisteella tuntemattomia henkilöitä. Kulkuoikeuksien saamiseksi henkilön tulee olla korkeakoulun opiskelija tai henkilökuntaa tai siihen rinnastettava jäsen.

Kirjaston luku-, työskentely- ja säilytystiloja sekä laitteita voi käyttää tilojen aukioloaikoina sekä korkeakouluyhteisön kulkuoikeuksien mukaisesti toimipisteiden omatoimiaikoina. Asiakkaan on otettava huomioon muut käyttäjät sekä vältettävä aiheuttamasta tarpeetonta melua ja häiriötä. Asiakas on velvollinen noudattamaan tiloissa olevia toimintaohjeita työskentelyrauhan takaamiseksi.

 • Kirjaston asiakastietokoneet on tarkoitettu tutkimus- ja opiskelukäyttöön. Käyttäjien tulee noudattaa korkeakouluyhteisön tietoturvaohjeita.  
 • Kirjastolla on oikeus kehottaa asiakasta poistumaan tiloista, jos hän häiritsee muiden työskentelyä ja/tai toimii em. tilaohjeistuksen vastaisesti.  
 • Kirjasto ei vastaa asiakkaan kirjastoon jättämästä omaisuudesta. 
 • Kirjasto pidättää itsellään oikeuden tarvittaessa muuttaa käyttösääntöjään. 

Kirjastonjohtajan hyväksymä 27.4.2021 

Kirjaston viestintä

Kirjasto tiedottaa

Kirjaston verkkosivuja ja viestintää koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä %20viestinta.kirjasto [at] tuni.fi (viestinta[dot]kirjasto[at]tuni[dot]fi )-palveluosoitteeseen.

Seuraa kirjastoa ja keskustele somessa

Kysy tai anna palautetta

 • Anna palautetta lomakkeella
 • sähköpostilla kirjasto [at] tuni.fi (kirjasto[at]tuni[dot]fi)
 • puhelimella p. 0294 520 900