Tampereen yliopiston kirjasto

Avoin tiede ja tutkimuksen palvelut

Tieteen avoimuus on korkeakouluyhteisön keskeisiä tavoitteita. Kirjasto edistää vastuullista ja avointa tiedettä tarjoamalla tukea avoimeen julkaisemiseen, tutkimusaineistojen hallintaan sekä vaikuttavuuden ja näkyvyyden seuraamiseen. Järjestämme erilaisia koulutuksia ja tarjoamme henkilökohtaista neuvontaa. Lisäksi yliopistossamme toimii Open Access -kustantamo Tampere University Press.

Avoin julkaiseminen

Avoimen julkaisemisen tuki
Kirjasto tarjoaa tukea avoimen julkaisemisen eri vaiheissa. Autamme julkaisukanavan valinnassa, opastamme rinnakkaistallennuksessa ja kustantajien tarjoamissa kirjoittajamaksualennuksissa sekä kommentoimme julkaisusuunnitelmia. Ota yhteyttä avoimen julkaisemisen asioissa: oa [at] tuni.fi

Avoimen julkaisemisen opas

Julkaisemisen tuki
Kirjaston julkaisemisen tuki on tukena väitöskirjasi ja muiden opinnäytteiden kuten kandidaattitutkielmien, pro gradu -tutkielmien, diplomitöiden sekä AMK- ja YAMK-opinnäytetöiden julkaisuvaiheessa. Kaikki opinnäytteet pyritään julkaisemaan avoimesti korkeakouluyhteisön julkaisuarkistoissa. Ota yhteyttä väitökirjasi julkaisemiseen liittyen: dissertations [at] tuni.fi ja muiden opinnäytetöiden julkaisuasioissa: thesis [at] tuni.fi

Opinnäytetyön julkaisemisen opas
Väitöskirjajulkaisemisen opas

Tampere University Press
Open Access -kustantaja Tampere University Press (TUP) julkaisee vertaisarvioituja tiedekirjoja. Painopistealojamme ovat yhteiskunta- ja kasvatustieteet sekä humanistiset tieteet. Ota yhteyttä: tup [at] tuni.fi

Tutkimuksen vaikuttavuuden ja näkyvyyden seuraaminen

Vaikuttava ja näkyvä tutkimus on Tampereen korkeakouluyhteisön keskeisiä tavoitteita. Kirjastossa edistämme vastuullista ja avointa tutkimuksen raportointia.

Tarjoamme räätälöityjä julkaisumetriikkapalveluita vastuullisuuden ja avoimuuden periaatteita noudattaen korkeakouluyhteisön johdolle, tiedekunnille, koulutusyksiköille sekä tutkimusryhmille.

Tuotamme bibliometrisiä selvityksiä eri tarkoituksiin, esimerkiksi yliopiston julkaisutoiminnan vaikuttavuuden seurannan, rahoitushakemusten ja rekrytointien tueksi.

Neuvomme myös tutkijoita julkaisumetriikan ja vastuullisen tiedejulkaisemisen periaatteiden hyödyntämisessä. Tuemme ORCID-tutkijatunnisteen tekemisessä ja opastamme muissa näkyvyyspalveluissa. 

Ota yhteyttä: lib.metrics [at] tuni.fi

Tutkimuksen vaikuttavuus ja näkyvyys -opas

Tutkimusaineistot ja niiden hallinta

Tampereen korkeakouluyhteisö edellyttää, että korkeakouluyhteisössä tuotettavat tutkimusaineistot ovat niin avoimia kuin mahdollista ja niin suljettuja kuin tarpeen. Tutkimusaineiston hallinta on tärkeä osa tutkijataitoja ja hyviä tieteellisiä käytäntöjä.

Korkeakouluyhteisön Datapalvelu tukee tutkijaa aineistonhallinnassa. Datapalvelussa toimivat

  • kirjaston datatuki,
  • datanhallinnan asiantuntijapalvelu,
  • tietohallinto,
  • tutkimus- ja innovaatiopalvelut,
  • lakipalvelut,
  • asiakirjahallinto sekä
  • Tietoarkisto.

Järjestämme koulutuksia ja tuemme aineistonhallinnan suunnittelua kommentoimalla aineistonhallintasuunnitelmia ja antamalla vinkkejä hyvistä aineistonhallinnan käytännöistä. Voit olla meihin yhteydessä myös tehdessäsi tietosuojailmoitusta tai henkilötietojen käsittelyyn liittyvää riskienarviointia. Ota yhteyttä Datapalveluun: researchdata [at] tuni.fi

Tutkimusaineiston hallinta -opas

Tutkimustietojärjestelmän tuki

Tampereen yliopisto - TUNICRIS
Kirjasto tarjoaa tukea ja koulutusta tutkimustietojärjestelmän käyttöön. Tampereen yliopistossa on käytössä tutkimustietojärjestelmä TUNICRIS. Järjestelmään kirjaudutaan TUNI-tunnuksilla.

Saat apua ja ohjeistusta tutkimustietojärjestelmän käyttöön ja julkaisutietojen raportointiin Tutkimustietojärjestelmän oppaasta tai ottamalla yhteyttä cris.tau [at] tuni.fi

TUNICRIS-opas

Julkisen TUNICRIS-portaalin löydät osoitteesta https://researchportal.tuni.fi/

Tampereen ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulussa julkaisujen viitetiedot tallentaan JUSTUS-palvelun kautta. Julkaisutiedot ovat selattavissa Tiedejatutkimus.fi -sivustolla.  Pääset myös avoimiin artikkeleihin ja rinnakkaistallennuksiin portaalin kautta. Saat lisätietoa TAMKin julkaisutiedonkeruusta ja JUSTUS-palvelusta osoitteesta justus.tamk [at] tuni.fi.

JUSTUS-ohjeita

Avoimen tieteen uutiskirjeet

Lue avoimen tieteen ajankohtaiset kuulumiset Tampereen korkeakouluyhteisön avoimen tieteen uutiskirjeestä! Uutiskirjeeseen kootaan ajankohtaisia avoimeen tieteeseen liittyviä asioita meiltä ja maailmalta. Kirjeessä kerrotaan myös kirjaston tarjoamista avoimen tieteen palveluista ja koulutuksista.