Henkilöprofiili

Kaarina Nikunen

professori, viestinnän ja median tutkimus
Kaarina Nikunen

Oma esittely

Tutkimukseni tarkastelee laajasti ottaen sitä, miten media luo ymmärrystä maailmasta. Tutkimukseni keskeinen kysymys on, kuinka media muovaa tapoja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimintaan; miten media rakentaa solidaarisuutta ja yhteiskunnallista vastuuta globaalissa kontekstissa. Lähestyn tätä kysymystä yhteiskuntateorian, poliittisen taloustieteen ja kulttuurintutkimuksen kautta. Tapaustutkimukset kytkeytyvät erityisesti maahanmuuttoon ja pakolaisuuteen valottaen solidaarisuuden, mutta myös poissulkemisen ja vihamielisyyden rakentumisen eri muotoja ja rajoja. Yhtenä keskeisenä teemana on digitalisoituvan mediaympäristön tunnetalous eli tunteiden puhuttelu, mobilisointi ja kierto. Tähän liittyen tutkin datafikaation ja alustatalouden yhteiskunnallisia merkityksiä: millä tavalla suurten teknologiayritysten hallitsema mediaympäristö, data-käytännöt ja algoritmit vaikuttavat osallistumiseen ja kansalaisuuteen. 

Lisätietoja täältä