Hyppää pääsisältöön

Kaarina Nikunen

professori, viestinnän ja median tutkimus

Oma esittely

Tutkimukseni tarkastelee laajasti ottaen sitä, kuinka media muovaa kokemuksia ja tapoja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimintaan. Tutkimusaiheeni käsittelevät mediaa ja tunteita, erityisesti sosiaalisen median ja television merkityksiä arjesssa ja laajemmin yhteiskunnassa. Tutkimushankkeissani selvitetään dataistumisen ja tekoälyn merkityksiä media-arjessa ja tiedon tuotannossa. Tutkimukseni käsittelevät myös vihapuhetta sekä erilaisia verkon affektiivisia käytäntöjä, myös myötätuntoa ja solidaarisuutta. Yhtenä keskeisenä teemana on digitalisoituvan mediaympäristön tunnetalous eli tunteiden puhuttelu, mobilisointi ja kierto. Tähän liittyen tutkin myös datafikaation ja alustatalouden yhteiskunnallisia merkityksiä: millä tavalla suurten teknologiayritysten hallitsema mediaympäristö, data-käytännöt ja algoritmit vaikuttavat osallistumiseen ja kansalaisuuteen. Millä tavalla datafikaation mahdollisesti eriarvoistaa ihmisiä ja millaiseksi muodostuu datavetoinen hyvinvointiyhteiskunta. Pohdin myös monimetodosia lähestymistapoja, joissa yhdistetään laskennallisia ja laadullisia menetelmiä sekä erilaisia osallistavia tiedontuotannon muotoja.

CV  

Merkittävimmät julkaisut

Authored and edited books

Saresma, Pöyhtäri, Knuutila, Juutinen, Kosonen, Haara, Tulonen, Nikunen & Rauta (2022) Verkkoviha: Vihapuheen tuottajien ja levittäjien motiivit, verkostot ja toimintamuodot. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:48.

Nikunen, K (2019) Media Solidarities: Emotions, power and justice in the digital age. London: Sage.

Maasilta, M. & Nikunen, K. (2018) (eds.) Pakolaisuus, tunteet ja media. Tampere: Vastapaino.

Nikunen, K. and Eide, E. (2011) (eds) Media in Motion: Cultural complexity and migration in the Nordic Region. London: Routledge.

Paasonen S., Nikunen, K., Saarenmaa, L. (2007) (eds) Pornification: Sex and Sexuality in Media Culture. Oxford: Berg. 

Nikunen, K. (2005) Faniuden aika. Kolme tapausta tv-ohjelmien faniudesta vuosituhannen taitteen Suomessa. Tampere: TUP. 

Special Issues

Nikunen, K. (eds) (2021) Dataistunut media – teemanumero. [Datafied Media – Special Issue]. Media ja Viestintä. 44(2).

Nikunen, K., Pantti, M. and Titley, G. (2021) (eds) Nationalisms and Racisms in Media Circulation. Special Issue. Television and New Media 22(1).

Rastas, A. & Nikunen, K. (2019) Contemporary African and Black Diasporic Spaces in Europe. Special Issue Open Cultural Studies 3(1).

Research articles

Nikunen, K. & Valtonen, S. (2022) Precariousness and hope: Digital everyday life of the undocumented migrants explored through collaborative photography. Media and Communication 10(2)

Nikunen, K. (2021) Ghosts of White Methods? Challenges of Big Data Research in Exploring Racism in Digital Context. Big Data & Society Oct 7 2021 https://doi.org/10.1177/20539517211048964

Andreassen, R., Kaun, A. & Nikunen, K. (2021) Fostering the data welfare state: A Nordic perspective on datafication. Nordicom Review 42(2):207-223. https://doi.org/10.2478/nor-2021-0051

Nikunen, K., Hokka, J. and Nelimarkka, M. (2021) Affective practice of Soldiering: How sharing images is used to spread extremist and racist ethos on Soldiers of Odin Facebook site. Television and New Media 22(1). https://doi.org/10.1177/1527476420982235

Nikunen, K. (2019) Once a Refugee: Selfie activism, visualized citizenship and the space of appearance. Popular Communication: The International Journal of Media and Culture 17(2): 154-170. https://doi.org/10.1080/15405702.2018.1527336

Nikunen, K. (2019) Emotions, Affect and the Media. In Curran J. and Hesmondhalgh, D. (eds) Media & Society. London: Bloomsbury.

Nikunen, K. (2019) Breaking the Silence: From representations of victims and threat towards spaces of voice. In Georgiou, M. Leurs, K., Smets, K. & Witteborn, S. (eds) Sage Handbook of Migration and Media. London: Sage. 

Pantti, M. Nelimarkka, M, Nikunen, K, Titley, G. (2019) Meanings of Racism: Public discourses about racism in Finnish news media and online discussion forums. European Journal of Communication 34(5):503-519 https://doi.org/10.1177/0267323119874253

Pöyhtäri, R., Nikunen, K. ,Nelimarkka, M. & Pantti, M. (2019) Refugee debate and networked framing in the hybrid media environment. International Communication Gazette, 81:4 https://doi.org/10.1177/1748048519883520

Nikunen, K. (2018) From Irony to Solidarity: Affective practice in social media activism. Studies of Transition States and Societies 10(2): 10-21.

Nikunen, K (2017) Geographical imaginations, politics of hospitality and the media in the European refugee crisis. In K. Fast et al. (eds) Geomedia: Spaces and Mobilities in Mediatized Worlds. London: Routledge. 

Nikunen, K (2016) Doing Good Reality, Masculine Care and Affective Capitalism. Ephemera: theory & politics in organization 16(4):163-184.

Nikunen, K. (2016) Media, Passion and Humanitarian Reality Television. European Journal of Cultural Studies, 19 (3):265-282. 

Nikunen, K. (2015) Intimacy Re-Defined: Online Performance and the Urge of Posing. Liminalities: A Journal of Performance Studies 11:1. 

Nikunen, K. (2015) Politics of Irony as Emerging Sensibility of Anti-Immigrant Debate. In Rikke Andreassen and Katherine Vitus (eds.) Affectivity and Race: Studies from Nordic Contexts. London: Routledge.

Nikunen, K. (2014) Hopes of Hospitality: Media, refugee crisis and the politics of a place. International Journal of Cultural Studies 19(2): 161-176.

Nikunen, K. (2014) Losing My Profession: Age, experience and expertise in the changing newsrooms. Journalism: Theory, Practice and Criticism 15(7): 868–888.

Horsti, K. & Nikunen, K. (2013) Ethics of Hospitality in Changing Journalism: The Response to the Rise of the Anti-Immigrant Movement in Finnish Media Publicity. European Journal of Cultural Studies 16(4): 489-504. 

Orgad, S. & Nikunen, K. (2015) The Humanitarian Makeover. Communication and Critical/Cultural Studies 13(2):229-251. 

Nikunen, K. (2013) Difference in Reality: Ethnic minorities and the boundaries of the nation in reality TV in Finland. Popular Communication: The International Journal of Media and Culture 11(4):303-317. 

Nikunen, K. (2007) Intermedial Practises of Fandom. Nordicom Review 28(2)111-128.

Nikunen, K. (2007) Cosmo Girls Talk: Blurred Boundaries of Sex & Porn. In Paasonen, Nikunen & Saarenmaa (eds) Pornification. Sex and Sexuality in Media Culture. Oxford: Berg, pp. 73–86. 

Laiho, M. and Nikunen K. (2012) Uhreista parhaat? Lapset Irakin sodan ja Gazan konfliktin uutiskuvissa. Media ja Viestintä 35(4-5):118-136.

Nikunen, K. (2010) Rakastamisen vaikeudesta: Internet, maahanmuutto-keskustelu ja tunteet. Media ja Viestintä 33(4):7–26.