Henkilöprofiili

Jutta Pulkki

yliopistonlehtori
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Terveystieteet

Oma esittely

Olen yhteiskuntapolitiikan kysymyksistä kiinnostunut tutkija. Tutkimukseni on keskittynyt sosiaali- ja terveyspolitiikkaa ja -palveluihin, sekä viime aikoina myös ekologisen kansanterveyden kysymyksiin. 

Työtehtävät

Tällä hetkellä olen tutkijatohtorina Sosial Inequalities in Ageing -hankkeessa (SIA), sekä Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä (CoE AgeCare).

Osaamisalueiden kuvaus

Käytän tutkimuksessani sekä määrällisiä, että laadullisia analyysimenetelmiä, ja monipuolisia aineistoja.