Hyppää pääsisältöön

Johanna Annala

yliopistonlehtori, yliopistopedagogiikka
Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta | Kasvatustieteet
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitejohanna.annala [at] tuni.fi
puhelinnumero+358401904090
Keskustakampus

Työtehtävät

Tutkimustoimintani kohdistuu korkeakoulu- ja yliopisto-opetukseen, erityisesti opetussuunnitelmaan yhteisön sosiaalisena toimintana, tulkintoina ja prosesseina korkeakoulutuksen muutoksissa. Tämänhetkinen tutkimusprojektini koskee tietoa ja sen roolia innovatiivisiksi kuvatuissa opetussuunnitelmissa. Olen tutkinut myös mm. opetuksen ja tutkimuksen välistä yhteyttä, osaamisperustaisuuden tulkintoja, opintoihin kiinnittymistä sekä henkilökohtaisten opintosuunnitelmien ohjausta. 

Opetan yliopistopedagogiikan muodollisissa opinnoissa sekä muissa korkeakouluyhteisön tilaisuuksissa. Lisäksi opetan ja ohjaan graduaan tekeviä opiskelijoita ja väitöskirjatutkijoita.

Tutkimus- ja opetustyössäni pyrin liikkumaan sekä teorian että käytännön tasoilla: tarkastelen ajankohtaisia tiedeyhteisön ja korkea-asteen opetuksen ja opetussuunnitelman ilmiöitä ja prosesseja kriittisellä ja tutkivalla otteella globaalissa kontekstissa, mutta samalla pohtimaan mitä tuotavaa tutkitulla tiedolla on akateemisen työn arkeen.

Toimin Higher Education in Transition (HET) tutkimusryhmän toisena johtajana (ks. linkki alla) sekä olen Korkeakoulututkimuksen seuran hallituksen jäsen.

Julkaisutiedot löytyvät TUNICRIS järjestelmästä (ks. linkki alla), muut tiedot siirrettäneen sinne SOLECRIS järjestelmästä vuoden 2021 aikana.

Osaamisalueiden kuvaus

Sijaisuustieto

Merkittävimmät julkaisut

Annala, J. (accepted, invited article to be published in 2022) Curriculum making and higher education. In Tierney, R. Rizvi,F., Ercikan, K. & Smith, G. (editors in chief) International Encyclopedia of Education, 4th Edition, in Wahlstrom, N. & B. Karseth, B. (section eds.) Knowledge and Curriculum Thinking. Elsevier. 

Annala, J., Lindén, J., Mäkinen, M., & Henriksson, J. (2021) Understanding academic agency in curriculum change in higher education. Teaching in Higher Education. https://doi.org/10.1080/13562517.2021.1881772

Annala, J., Mäkinen, M., Lindén, J. & Henriksson, J. (2020) Change and stability in academic agency in higher education curriculum reform. Journal of Curriculum Studies. https://doi.org/10.1080/00220272.2020.1836261

Annala, J. & Mäkinen, M. (2017) Communities of practice in higher education: contradictory narratives of a university-wide curriculum reform. Studies in Higher Education 42 (11), 1941-1957, https://doi.org/10.1080/03075079.2015.1125877

Lindén, J., Annala, J. & Coate, K. (2017) The role of curriculum theory in contemporary higher education research and practice. In Tight, M. & Huisman, J. (eds.) Theory and Method in Higher Education Research, Vol 3. Emerald, 137-154. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201902181250

Annala, J., Lindén, J. & Mäkinen, M. (2016) Curriculum in higher education research. In J. Case & J. Huisman (Eds.) Researching Higher Education. International perspectives on theory, policy and practice. SRHE Society for Research into Higher Education & Routledge, 171–189. Postprint available online at: http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201709112416