Henkilöprofiili

Johanna Annala

yliopistonlehtori, yliopistopedagogiikka
Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
| Sub unit: Kasvatustieteet
Johanna Annala

Työtehtävät

Tutkimustoimintani kohdistuu korkeakoulu- ja yliopisto-opetukseen, erityisesti opetussuunnitelmaan yhteisön sosiaalisena toimintana, tulkintoina ja prosesseina korkeakoulutuksen muutoksissa. Olen tutkinut myös mm. opetuksen ja tutkimuksen välistä yhteyttä, osaamisperustaisuuden tulkintoja, opintoihin kiinnittymistä sekä henkilökohtaisten opintosuunnitelmien ohjausta. 

Opetan yliopistopedagogiikan muodollisissa opinnoissa sekä muissa korkeakouluyhteisön tilaisuuksissa tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi opetan ja ohjaan väitöstutkijoita.

Tutkimus- ja opetustyössäni pyrin liikkumaan sekä teorian että käytännön tasoilla: tarkastelen ajankohtaisia korkea-asteen opetuksen ja opetussuunnitelman ilmiöitä ja prosesseja usein kriittisellä, tutkivalla otteella, mutta pyrin kehittelemään kestäviä työprosesseja akateemisen työn arkeen yhteistyössä yhteisön jäsenten kanssa.

Toimin Higher Education in Transition (HET) tutkimusryhmän toisena johtajana (ks. linkki alla).

Julkaisu- ym. asiantuntijatiedot löytyvät Sole-CRIS järjestelmästä (ks. linkki alla).

Vastaanottoajat

Olen lukuvuoden 2020-2021 vierailevana tutkijana (Erik Allardt Fellow) Uppsalan yliopistossa (Swedish Collegium for Advanced Studies). Parhaiten tavoitat minut sähköpostitse.