Henkilöprofiili

Johanna Annala

yliopistonlehtori, yliopistopedagogiikka
| Sub unit: Kasvatustieteet
Johanna Annala

Työtehtävät

Tutkimustoimintani kohdistuu korkeakoulu- ja yliopisto-opetukseen, erityisesti opetussuunnitelmaan yhteisön sosiaalisena toimintana, tulkintoina ja prosesseina korkeakoulutuksen muutoksissa. Olen tutkinut myös mm. opetuksen ja tutkimuksen välistä yhteyttä, osaamisperustaisuuden tulkintoja, opintoihin kiinnittymistä sekä henkilökohtaisten opintosuunnitelmien ohjausta. 

Opetan yliopistopedagogiikan muodollisissa opinnoissa sekä muissa korkeakouluyhteisön tilaisuuksissa tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi opetan ja ohjaan väitöstutkijoita.

Tutkimus- ja opetustyössäni pyrin liikkumaan sekä teorian että käytännön tasoilla: tarkastelen ajankohtaisia korkea-asteen opetuksen ja opetussuunnitelman ilmiöitä ja prosesseja usein kriittisellä, tutkivalla otteella, mutta pyrin kehittelemään kestäviä työprosesseja akateemisen työn arkeen yhteistyössä yhteisön jäsenten kanssa.

Toimin Higher Education in Transition (HET) tutkimusryhmän toisena johtajana (ks. linkki alla).

Julkaisutiedot löytyvät TUNICRIS järjestelmästä (ks. linkki alla), muut tiedot siirrettäneen sinne SOLECRIS järjestelmästä vuoden 2021 aikana.