Hyppää pääsisältöön

Johanna Annala

yliopistonlehtori, yliopistopedagogiikka
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitejohanna.annala [at] tuni.fi
puhelinnumero+358401904090
Keskustakampus

Työtehtävät

Tutkimustoimintani kohdistuu korkeakoulu- ja yliopisto-opetukseen, erityisesti opetussuunnitelmaan yhteisön sosiaalisena toimintana, tulkintoina ja prosesseina korkeakoulutuksen muutoksissa. Tämänhetkinen tutkimusprojektini koskee tietoa ja sen roolia innovatiivisiksi kuvatuissa opetussuunnitelmissa. Olen tutkinut myös mm. opetuksen ja tutkimuksen välistä yhteyttä, osaamisperustaisuuden tulkintoja, opintoihin kiinnittymistä sekä henkilökohtaisten opintosuunnitelmien ohjausta.  

Opetan yliopistopedagogiikan muodollisissa opinnoissa sekä muissa korkeakouluyhteisön tilaisuuksissa. Lisäksi opetan ja ohjaan graduaan tekeviä opiskelijoita ja väitöskirjatutkijoita. 

Tutkimus- ja opetustyössäni pyrin liikkumaan sekä teorian että käytännön tasoilla: tarkastelen ajankohtaisia tiedeyhteisön ja korkea-asteen opetuksen ja opetussuunnitelman ilmiöitä ja prosesseja kriittisellä ja tutkivalla otteella globaalissa kontekstissa, mutta samalla pyrin pohtimaan mitä tuotavaa tutkitulla tiedolla on akateemisen työn arkeen. 

Toimin Korkeakoulutus muutoksessa (Higher Education in Transition, HET) tutkimusryhmän toisena johtajana (ks. linkki alla) sekä olen Korkeakoulututkimuksen seuran hallituksen jäsen. Toimin alan johtavan tieteellisen lehden Studies in Higher Education (jufo 3) apulaispäätoimittajana (associate editor).

Julkaisutiedot löytyvät TUNICRIS järjestelmästä (ks. linkki alla).

Merkittävimmät julkaisut

Annala, J. (2023). Curriculum making and higher education: an activity-theoretical perspective. In: Tierney, R.J., Rizvi, F., Erkican, K. (Eds.), International Encyclopedia of Education, vol. 7. Elsevier, pp. 163–172. https:// dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-818630-5.03026-8.

Annala, J. (2022) What Knowledge Counts? Boundaries of Knowledge in Cross-Institutional Curricula in Higher Education. Higher Education. https://doi.org/10.1007/s10734-022-00891-z

Annala, J. (2022) Disciplinary knowledge practices and powerful knowledge: a study on knowledge and curriculum structures in regions. Teaching in Higher Education. https://doi.org/10.1080/13562517.2022.2114340

Annala, J., Mäkinen, M., Lindén, J. & Henriksson, J. (2022) Change and stability in academic agency in higher education curriculum reform. Journal of Curriculum Studies 54(1), 53-69. https://doi.org/10.1080/00220272.2020.1836261 

Annala, J., Lindén, J., Mäkinen, M., & Henriksson, J. (2021) Understanding academic agency in curriculum change in higher education. Teaching in Higher Education. https://doi.org/10.1080/13562517.2021.1881772 

Annala, J. & Mäkinen, M. (2017) Communities of practice in higher education: contradictory narratives of a university-wide curriculum reform. Studies in Higher Education 42 (11), 1941-1957, https://doi.org/10.1080/03075079.2015.1125877 

Lindén, J., Annala, J. & Coate, K. (2017) The role of curriculum theory in contemporary higher education research and practice. In Tight, M. & Huisman, J. (eds.) Theory and Method in Higher Education Research, Vol 3. Emerald, 137-154. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201902181250 

Annala, J., Lindén, J. & Mäkinen, M. (2016) Curriculum in higher education research. In J. Case & J. Huisman (Eds.) Researching Higher Education. International perspectives on theory, policy and practice. SRHE Society for Research into Higher Education & Routledge, 171–189. Postprint available online at: http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201709112416