Hyppää pääsisältöön

Jarna Pasanen

yliopistonlehtori, vakuutustiede
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitejarna.pasanen [at] tuni.fi
puhelinnumero+358503187656

Oma esittely

Toimin Tampereen yliopistolla vakuutuksen ja riskienhallinnan yliopistonlehtorina. Asiantuntijuusalueeni ovat sosiaalivakuutusjärjestelmät sekä sosiaalisten riskien hallinta. Olen myös kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opettajatuutori ja tutkinto-ohjelman opetuksen suunnitteluryhmän jäsen. Olen suorittanut yliopistopedagogiikan opinnot ja minulla on asetusten (2005/865/22§, 2004/794/19§) mukainen opettajan pedagoginen kelpoisuus. 

Ennen yliopistouraani olen työskennellyt muun muassa Kansaneläkelaitoksella, LähiTapiolassa ja Työeläkevakuuttajat TELAssa. Vuosina 2013-2015 toimin projektikoordinaattorina tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosissa, jossa osallistuin useisiin tutkimus- ja koulutusprojekteihin liittyen vakuutus- ja finanssialaan.

Työtehtävät

Opetan vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunnassa sekä kandi- että maisteritason opintojaksoja, ohjaan kandidaatintutkielmia ja toimin myös pro gradu -tutkielmien toisena ohjaajana ja arvioijana. 

Olen toiminut vuodesta 2013 lähtien vastuuopettajana muun muassa seuraavilla opintojaksoilla: Johdanto riskienhallintaan ja vakuuttamiseen, Introduction to risk mangement and insurance, Riskienhallinta- ja vakuutuscaset, Johdatus vakuutusjärjestelmiin, Henkilöriskien vakuuttaminen, Finanssilaitosten sijoitustoiminta, Sosiaaliturvan ajankohtaisia kysymyksiä ja Työeläkejärjestelmät. 

Lisäksi toimin tutkinto-ohjelman työharjoitteluvastaavana, opettajatuutorina, tutkinto-ohjelman digimentorina sekä vakuutustieteen ainejärjestö Tariffin yhteyshenkilönä ja mentorina. 

Näiden ohella teen akateemista tutkimusta.

Osaamisalueiden kuvaus

Sosiaalivakuutus, sosiaalisten riskien hallinta, työeläkevakuutus, tapaturmavakuutus, työkyvyttömyysriskien hallinta

Tärkeimmät saavutukset

Tärkeimmät opetukselliset saavutukset:

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman vuoden luennoitsija 2019 (Boomi Ry)

Johtamisen ja talouden tiedekunnan vuoden opettaja 2019 (Johto Ry)

Luottamustoimet

Johtamisen ja talouden tiedkeuntaneuvosto varsinainen jäsen 2021-

Johtamisen ja talouden tiedekuntaneuvoston varajäsen 2020 –

Tutkimuskohteet

Keskinen tutkimuksellinen mielenkiintoni kohdistuu sosiaalisiin riskeihin ja niiden erilaisiin hallintakeinoihin muuttuvassa maailmassa. Väitöskirjassani tutkin sosiaalivakuutuksen roolia työkyvyttömyysriskien hallinnassa erityisesti lakisääteisen tapaturmavakuutuksen sekä työeläkevakuutuksen näkökulmista. Lisäksi olen kiinnostunut vakuutustoiminnan, terveyden ja teknologian yhdistävistä tutkimusteemoista.

Tutkimusyksikkö

Johtamisen ja talouden tiedekunta; kauppatieteet; vakuutuksen ja riskienhallinnan tutkimusryhmä

Tieteenalat

Kauppatieteet, vakuutustiede

Merkittävimmät julkaisut

Rintamäki, T. & Pasanen, J. (2023). Service Ecosystem as a Lens for Collaborative Risk Management and Sustainable Value. In: Kandampully, J. & Slawomir, S. (2023). International Service Management in context of Sustainable Development.

Pasanen, J. (2023). Facilitator or enforcer, ally or enemy? Claimant’s perceptions of insurers’ roles in occupational rehabilitation. Qualitative Research in Financial Markets, 15(1),77-97. 

Pasanen, J. (2022). The Role of Earnings-related Social Insurance in Permanent Disability Risk Management. Academic dissertation. Tampere University.

Pasanen, J., & Luoma, A. (2021). How can social insurers promote return to work in occupational rehabilitation? A quantitative, cross-sectional study. BMC public health, 21(1), 1-11.

Pasanen, J. (2021). The nature of positive encounters between disabled workers and insurers in the return to work process. Work, 70(1), 287-300.

Kulmala, J., Luoma, A., & Koskinen, L. (2019). Able or unable to work? Life trajectory after severe occupational injury. Disability and rehabilitation, 41(18), 2192-2198.

Kulmala, J. (2018). Sosiaalisten riskien hallinta – seurausten minimoinnista kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen. Teoksessa: Ahteensivu, A., Koskinen, L., Kulmala, J. ja Havakka, P. (toim.). Riskienhallinnan ajankohtaisia teemoja. 

Kulmala, J., & Luoma, A. (2017). Vakavan työtapaturman jälkeinen työhön paluu ja työtapaturman aiheuttama täysi työkyvyttömyys: Rekisteritietoihin perustuva tilastollinen analyysi. Helsinki: Tapaturmavakuutuskeskus. Tapaturmavakuutuskeskuksen julkaisusarja 2/2017.