Hyppää pääsisältöön

Jarna Pasanen

yliopisto-opettaja, vakuutustiede
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitejarna.pasanen [at] tuni.fi
puhelinnumero+358503187656
Keskustakampus

Oma esittely

Olen toiminut Tampereen yliopistolla vakuutuksen ja riskienhallinnan yliopisto-opettajana ja väitöskirjatutkijana vuodesta 2015 alkaen. Asiantuntijuusalueeni ovat sosiaalivakuutusjärjestelmät sekä sosiaalisten riskien hallinta. Olen myös kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opettajatuutori, tutkinto-ohjelman opetuksen suunnitteluryhmän jäsen ja kauppatieteiden digimentori. Olen suorittanut yliopistopedagogiikan opinnot ja minulla on asetusten (2005/865/22§, 2004/794/19§) mukainen opettajan pedagoginen kelpoisuus. 

Ennen yliopistouraani olen työskennellyt muun muassa Kansaneläkelaitoksella, LähiTapiolassa ja Työeläkevakuuttajat TELAssa. Vuosina 2013-2015 toimin projektikoordinaattorina tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosissa, jossa osallistuin useisiin tutkimus- ja koulutusprojekteihin liittyen vakuutus- ja finanssialaan.

Työtehtävät

Opetan vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunnassa sekä kandi- että maisteritason opintojaksoja ja toimin myös pro gradu -tutkielmien toisena ohjaajana ja arvioijana. 

Olen toiminut vuodesta 2013 lähtien vastuuopettajana muun muassa seuraavilla opintojaksoilla: Johdanto riskienhallintaan ja vakuuttamiseen, Introduction to risk mangement and insurance, Riskienhallinta- ja vakuutuscaset, Johdatus vakuutusjärjestelmiin, Henkilöriskien vakuuttaminen, Finanssilaitosten sijoitustoiminta, Sosiaaliturvan ajankohtaisia kysymyksiä ja Työeläkejärjestelmät. 

Lisäksi toimin tutkinto-ohjelman työharjoitteluvastaavana, opettajatuutorina, tutkinto-ohjelman digimentorina sekä vakuutustieteen ainejärjestö Tariffin yhteyshenkilönä ja mentorina. 

Näiden ohella teen akateemista tutkimusta.

Osaamisalueiden kuvaus

Sosiaalivakuutus, sosiaalisten riskien hallinta, työeläkevakuutus, tapaturmavakuutus, työkyvyttömyysriskien hallinta

Tärkeimmät saavutukset

Tärkeimmät opetukselliset saavutukset:

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman vuoden luennoitsija 2019 (Boomi Ry)

Johtamisen ja talouden tiedekunnan vuoden opettaja 2019 (Johto Ry)

Luottamustoimet

Johtamisen ja talouden tiedekuntaneuvoston varajäsen 2020 –

Tutkimuskohteet

Keskinen tutkimuksellinen mielenkiintoni kohdistuu sosiaalisiin riskeihin ja niiden erilaisiin hallintakeinoihin muuttuvassa maailmassa. Väitöskirjassani tutkin sosiaalivakuutuksen roolia työkyvyttömyysriskien hallinnassa erityisesti lakisääteisen tapaturmavakuutuksen sekä työeläkevakuutuksen näkökulmista. Lisäksi olen kiinnostunut vakuutustoiminnan, terveyden ja teknologian yhdistävistä tutkimusteemoista.

Tutkimusyksikkö

Johtamisen ja talouden tiedekunta; kauppatieteet; vakuutuksen ja riskienhallinnan tutkimusryhmä

Tieteenalat

Kauppatieteet, vakuutustiede

Merkittävimmät julkaisut

Kulmala, J., Luoma, A., & Koskinen, L. (2019). Able or unable to work? Life trajectory after severe occupational injury. Disability and rehabilitation, 41(18), 2192-2198.

Pasanen, J. (2018). ”Mä rupesin näkemään auringon taivaalla.” Kuntoutujien kokemuksia palveluverkoston toteuttamasta kuntoutuksesta. Työhönkuntoutumisen palveluverkosto.

Kulmala, J. (2018). Sosiaalisten riskien hallinta – seurausten minimoinnista kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen. Teoksessa: Ahteensivu, A., Koskinen, L., Kulmala, J. ja Havakka, P. (toim.). Riskienhallinnan ajankohtaisia teemoja. 

Kulmala, J. (2017). Palveluverkoston toteuttaman työeläkekuntoutuksen vaikuttavuus. Työhönkuntoutumisen palveluverkosto.

Kulmala, J., & Luoma, A. (2017). Vakavan työtapaturman jälkeinen työhön paluu ja työtapaturman aiheuttama täysi työkyvyttömyys: Rekisteritietoihin perustuva tilastollinen analyysi. Helsinki: Tapaturmavakuutuskeskus. Tapaturmavakuutuskeskuksen julkaisusarja 2/2017.

Talonen, A., Kulmala, J., Ruuskanen, O-P. (2016). Co-operative Platforms - Harnessing the Full Potential of Crowdfunding. Teoksessa Tunkkari Eskelinen Minna, Aaltio Iiris (toim.) Proceedings of the 11th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. Academic Publishing, 810-818.