Hyppää pääsisältöön

Jari Kankaanpää

yliopisto-opettaja
Tampereen yliopisto
puhelinnumero+358503185981

Osaamisalueiden kuvaus

yritysrahoitus, hyvä hallintotapa (corporate governance), tilinpäätösanalyysi, kuntaomisteiset yhtiöt

Merkittävimmät julkaisut

Kankaanpää, J., Oulasvirta, L. & Ruohonen, J. (2023). Kuntayhtiöiden hallitusten puheenjohtajien poliittinen tausta ja monimuotoisuus. Hallinnon Tutkimus 42 (5), (tulossa joulukuussa 2023).

Kankaanpää, J., Valkama P. (2023). Kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden taloudellinen suoriutuminen: tilinpäätösanalyyttinen vertailu yksityisiin jätehuoltoyrityksiin. Focus Localis, (tulossa joulukuussa 2023).

Kankaanpää, J. (2023). Hallituksen valvontavoima suomalaisissa pörssiyhtiöissä: Empiirinen tutkimus valtio-omisteisten ja yksityisesti omistettujen yhtiöiden eroista. Teoksessa Janne Ruohonen, Lili-Anne Kihn, Lasse Oulasvirta & Elisa Veikkola (toim.), Tilintarkastus ja evaluaatio: Talouden ja sääntelyn vuoropuhelu. Tampere: Tampere University Press, 278–297. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-046-5

Kankaanpää, J. (2020). Omistajaohjaus, hyvä hallintotapa ja muu valvonta - Tutkimus suomalaisista osakeyhtiöistä. Tampereen yliopiston väitöskirjat 260.

Kankaanpää, J., Laine, M. & Ojala, H. (2019). Tuloksenohjaus pienissä ja keskisuurissa yrityksissä: Empiirinen tutkimus yksityisen ja julkisen sektorin omistamien yritysten eroista. Focus Localis, 47 (2).

Valkama, P., Kankaanpää, J. & Anttiroiko A-V. (2018). Financial and structural impacts of quasi-marketization of the Helsinki Metropolitan Area’s bus services. Case Studies on Transport Policy, 6 (2). 

Fredriksson, A. & Kankaanpää, J. (2017). Voluntary Audit Committees, Network Centrality and Accrual Estimation Errors. Nordic Journal of Business, 66 (1). 

Kankaanpää J., Oulasvirta L., Wacker J. (2014). Steering and Monitoring Model of State-Owned Enterprises. International Journal of Public Administration, 37 (7).  

Oulasvirta L., Kankaanpää J., Wacker J. (2014). Reporting of State-Owned Enterprises for Parliamentary Supervision. Hallinnon Tutkimus 33 (1). 

Kankaanpää, J. (2009). Board Independence and Asymmetric Timeliness of Earnings in a Bank-oriented Financial System: Evidence from Finland. Economics and Accounting Net Series. (Licentiate Thesis).